Res. Asst. PhD

Bilal PATACI


Faculty Of Theology

Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of History of Religions

Education Information

2014 - 2021

2014 - 2021

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Symbolism and Christology in the gospel of John: The context and the construction of the depiction of Jesus Creative Commons License Sustainable Development

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü

2014

2014

Postgraduate

"Pelagius ve Hıristiyan Düşüncesindeki Yeri (IV. ve v. Yüzyıl)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Dinler Tarihi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, History of Religions

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Şinasi Gündüz, Güç, İktidar ve Kutsal: tanrı-kral’dan tanrı-insan’a (İstanbul: Hikav Yayınları, 2020)

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.17, no.2, pp.361-367, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.16, pp.234-244, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Tanrılaştırma ve Şeytanlaştırma Arasında Mitolojik Bir Figür Olarak Asklepios

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.13, pp.154-182, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı, ed. M. Mahfuz Söylemez, (Ankara: Ankara Okulu, 2015)

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.11, pp.191-198, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2012

2012

Halil Halid efendi ve İslam ile Nasraniyetin Münasebat-ı Asliyesi

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.9, no.3, pp.201-215, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ahmed Midhat Efendinin Müdafaa Adlı Eserinin Mukaddimesi

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.9, no.1, pp.179-187, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

Pelagianizm'in Yargılanması: Diospolis ve Kartaca Sinodlan

Patacı B.

II. Milel ve Nihal Dergisi Genç Dinler Tarihçileri Çalıştayı, Rize, Turkey, 21 - 22 September 2013

Activities in Scientific Journals

2020 - 2021

2020 - 2021

darulfunun ilahiyat

Assistant EditorEdit Congress and Symposium Activities

2013

2013

Milel ve Nihal Dergisi Genç Dinler Tarihçileri Çalıştayı-II

Attendee

Rize-Turkey

2012

2012

Theology as a Scientific Discipline (Colloquium with the Frankfurt University)

Attendee

İstanbul-Turkey