Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şerif Muhiddin Targan: The virtuoso that joins the East and west on the same stage

International Şerif Muhiddin Targan Oud Festival, Malaysia, 17 - 18 March 2018

Müzikte Sosyolojik Açılımlar: Frankfurt Okulu

Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.159-172

Osmanlı nın Son Yüzyılında Sosyokültürel Değişim ve Müzik

Edebiyat ve Müzik Kültürü Konuşmaları, Turkey, 4 - 05 December 2017

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Besteciler/Kayıp Seslerin Mimarları Kadınlar

GEÇMİŞİN AYNASINDAN BUGÜNE KÜLTÜR TARİHİNE DOKUNUŞLAR-8, İstanbul, Turkey, 31 March 2017

MUHAYYİLEDEN RASYONALİTEYE, MEŞKTEN TALİMATNAMEYESESLİ BİR KURUM: DÂRÜ’L-ELHÂN

Kuruluşunun 100.Yılında Dârü’l-Elhân ve Türkiye’de Müziği Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 23 - 24 March 2017

20 yüzyıl Osmanlı Türk Müziği İcrasında Metodoloji Meselesi

Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2016, pp.50-60

Türkiye'de Çalgı Bilimi Çalışmaları ve Fuad Köprülü

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.1-10

Bir Milli Mesele Osmanlı dan Cumhuriyet e Geçiş Sürecinde Türk Müziği nin Milliliği Tartışmaları

II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 22 October 2016

Eski Musikinin SonRönesansı’nı Hazırlayan İki Virtüoz: Tanburi Cemil Bey ve Şerif Muhiddin Targan

Uluslararası Müzik Sempozyumu Müzikte Performans, Bursa, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.234-258 Creative Commons License

Modernleşme Paradigması ve Rasyonelleşen Bir Dünya'da Hedefler

VI. Uluslararası Canik Sempozyumu -Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu), Samsun, Turkey, 05 May 2016 - 07 January 2017, vol.II, pp.396-403 Creative Commons License

ŞERIF MUHIDDIN TARGAN: AS THE ACTOR AND INDICATOR OF MODERN COMPOUNDS

MUSICULT '15 MUSIC AND CULTURAL STUDIES CONFERENCE PROCEEDINGS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.39-46 Creative Commons License

The Deadlock of Nation State The Problem of Nationalisation of Music during the Early Republican Era in Turkey

Columbia University, 20th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN), New York, United States Of America, 23 - 25 April 2015

Books & Book Chapters

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kültür Tarihinde Türk Müziği Eğitimi

in: Türk Müziği, Gelenekten Günümüze Müzik Eğitimi, 5. Cilt, Güray, Cenk, Levendoğlu, Oya, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.9-51, 2023

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Ulusal Kimlik ve Kültür Kurgusunda Müziğin Yeri

in: Yüzüncü Yılında Türkiye Tarih, Toplum, Siyaset, Serap Yolcu Yavuz - Ünsal Yavuz, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.113-163, 2022

Poet Mehmet Âkif Ersoy Living in Colors and Sounds in Shadows

in: Müzik İstanbul, Hasan Taşçı,cihan dinar, Editor, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.275-315, 2022

Cumhuriyet Dönemi’nde İstanbul’a Gelen Batılı Virtüozların Konserleri

in: İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi, Serhan Bali, Editor, İBB Yayınları, pp.259-300, 2022

Bir Dostluğun Gölgede Kalan Tanıkları: Şerif Muhiddin’den Mehmet Âkif’e Mektuplar

in: Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Arzu Terzi, Sinem Serin, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.387-407, 2022

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ulusal Kimlik ve Kültür Kurgusunda Müziğin Yeri

in: Yüzüncü Yılında Türkiye: Tarih, Toplum, Siyaset, Serap Yolcu Yavuz, Ünsal Yavuz, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.113-163, 2022

1950'lerde Türkiye'de Liberalleşmenin Popüler Kültür ve Türk Müziğine Yansımaları

in: History, Theory and Performance, Fikret Karakaya, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.11-23, 2021

"Davulcu"

in: Lexikon der Musikberufe, Martin Lücke, Editor, Laaber-Verlag, Leipzig, pp.98-99, 2021

Şerif Muhiddin Targan: A Virtuoso Who Joined East And West On The Same Stage At The End Of The Nineteenth Century

in: The Relationship between Art and Politics in the 19th Century OttomanEmpire: Institutionalization, Change and Continuity, Komsuoğlu Ayşegül,Toker Hikmet, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.157-167, 2021

1950'lerde Türkiye'de liberalleşmenin popüler kültür ve Türk müziğine yansımaları

in: Osmanlı-Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra, Karakaya Fikret, Editor, Arkeoloji ve Sanat, pp.11-23, 2021

Prof. Dr. Fuat Sezgin in Arap-İslam Bilimler Tarihi Araştırmalarının Müzikoloji Alanına Katkıları

in: The 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium On History of Science in Islam Proceedings Book, Başar, Fahameddin, Kaçar, Mustafa Kaya, M. Cüneyt, Furat, A. Zişan, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.119-127, 2020

Sesin İzindeki Renkli Duyuş

in: Kainatın Ritmi, Ses Nefes ve Müzik, Anar, Sedat, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.53-65, 2020

Bir kültür tarihçisi olarak Mehmed Fuad Köprülü'nün Türkiye'deki organoloji çalışmalarına katkısı

in: Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, Turan, N. S. ve Çak, Ersoy, Ş., Editor, Pan Yayıncılık, İstanbul, pp.283-293, 2019

Dârülelhân'a Sosyolojik Bir Bakış

in: Türk Musikisi Atlası, Vural, F. G., Vural, T.., Editor, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.313-334, 2019

Yirminci Yüzyılın Dâhi Virtüozu: Şerif Muhiddin Targan

in: Türk Musikisi Atlası, Vural, F. G., Vural, T.., Editor, Yeni Türkiye Yayıncılık, Ankara, pp.395-403, 2019

Lemi Atlı

in: Türk Musikisi Atlası, Vural, F. G., Vural, T.., Editor, Yeni Türkiye Yayıncılık, Ankara, pp.367-372, 2019

Türk Müziğinin Ses Evreninde Bir Yıldız: Zeki Müren

in: Türk Musikisi Atlası, Vural, F. G., Vural, T., Editor, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.501-512, 2019

Türk Müziğinin Büyülü Sesi: Safiye Ayla

in: Türk Musikisi Atlası, Vural, F. G., Vural, T.., Editor, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.437-445, 2019

Dimensions of a Conflict: The Intellectual Landscape of Arel and The Untold Story of a Resignation

in: 2017 Arel Sempozyumu Bildirileri, Fikret Turan,Emine Temel, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.247-262, 2018

Şair’in Kaleminden Ud’un Mızrabına Şark’ın Hazin Sesleri

in: Halil İnalcık Armağanı III Tarih Araştırmaları, Özcan Ahmet, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.369-396, 2017

Paradigm of Modernization and Goals in a Rationalizing World

in: VI. Uluslararası Canik Sempozyumu -Hedefe Doğru İnsan PDR Sempozyumu, Kurtman Ersanlı, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.396-403, 2016

Sanat ve Meta-Kültür Arasında Kayıt Teknolojisinin Etkisi: Tanburî Cemil Bey

in: 100. Ölüm Yıldönümünde "Üstâd-ı Cihân" Tanbûrî Cemil Bey'e Armağan, Ay, F., Akter, E. İ., Abbasoğlu, Yıldız Z., Demirtaş, S., Editor, İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.218-228, 2016

Eski Musikinin Son Rönesansı’nı Hazırlayan İki Virtüoz: Tanburi Cemil Bey ve Şerif Muhiddin Targan

in: Uluslararası Müzik Sempozyumu - Müzikte Performans, Gülay Göğüş,Ersen Varlı, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.234-258, 2016

Tanburî Cemil Bey İmgesinin Oluşumu: Efsane, Mit ve Deha

in: 100. Ölüm Yıldönümünde "Üstâd-ı Cihân" Tanbûrî Cemil Bey'e Armağan, Ay, F., Akter, E. İ., Abbasoğlu, Yıldız Z., Demirtaş, S., Editor, İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.11-24, 2016

The Issue of Methodology in the 20th Century Ottoman-Turkish Music

in: Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu, Goktan ay, Editor, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, İstanbul, pp.51-60, 2016

Impact of Recording Technology Between Art and Mass Culture: Tanburi Cemil Bey

in: Recent Researches Interdisciplinary Sciences, Efe, Recep. Atasoy, Emin., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.238-255, 2016

Son Peygamber Hz. Muhammed'in Virtüoz Torunu: Şerif Muhiddin Targan

in: Müzik Sanat Bilim 1, Arslan Fazlı, Öztürk Mustafa Tahir, Editor, İlâhiyât Yayınları, Ankara, pp.69-96, 2016

Şiirden Doğaçlamaya Güftenin Nağmeyle Sarmalı: Osmanlı-Türk Müziğinde Gazel İcrası

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX Gazelden Gazele Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, Hatice Aynur - Hanife Koncu, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.266-287, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

71

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals