Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Crohn hastalığında cerrahi tedavi ve sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi.

XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, no.21, pp.1-432 Creative Commons License

Crohn hastalığında cerrahi tedavi ve sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, pp.209

Laparoskopik yöntemle tedavi edilmiş 513 rektum kanserli olgunun değerlendirilmesi.

XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, no.15, pp.1-432 Creative Commons License Sustainable Development

Laparoskopik tedavi edilen rektum kanseri olgularında neoadjuvan radyoterapinin cerrahiye etkileri

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2009, pp.106-107 Sustainable Development