Doç.Dr.

Çağla BOZKURT GÜZEL


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2012

2012 - 2012

Post Doktora

Harvard University, Brigham And Womens Hospital, Channing Lab, Amerika Birleşik Devletleri

2010 - 2011

2010 - 2011

Post Doktora

Harvard University, Brigham And Womens Hospital, Channing Lab, Amerika Birleşik Devletleri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Bölümü, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Saglik Bilimleri, Farmasotik Mikrobiyoloji, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Kolistin metansülfonatın tek başına ve amikasin ile kombinasyon halinde kistik fibrozlu hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşları üzerine oluşturduğu antibiyotik sonrası etkinin araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Saglik Bilimleri, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji

2003

2003

Yüksek Lisans

Kolimisinin tek başına ve çeşitli antibiyotikler ile kombinasyonlarının kistik fibrözlü hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı in vitro etkilerinin araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Saglik Bilimleri, Farmasotik Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Farmasötik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Temel Bilimler

2007 - 2013

2007 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2000 - 2007

2000 - 2007

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Temel Eczacılık Kurulu II

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi 1

Lisans

Lisans

Farmasötik Mikrobiyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC EFFECTS OF FOUR TURKISH SPECIES OF ERYNGIUM L.

Celik B. , Kara E. M. , Guzel Ç. , Genc G. E. , Genc İ., Anil S. K. , et al.

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.48, ss.271-277, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Cytotoxic activities of some Turkish medicinal plants against HeLa cells in vitro

Bozkurt-Guzel C. , Serbetci T. , Kultur S.

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, cilt.17, ss.43-49, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Efficacy of Antibody to PNAG Against Keratitis Caused by Fungal Pathogens

Zhao G., Zaidi T. S. , Bozkurt-Guzel C. , Zaidi T. H. , Lederer J. A. , Priebe G. P. , et al.

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, cilt.57, ss.6797-6804, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

In vitro pharmacodynamic properties of colistin methanesulfonate and amikacin against Pseudomonas aeruginosa

Bozkurt-Guzel C. , Gerceker A. A.

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.30, ss.34-38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Antibacterial and Antibiofilm Activities of Ceragenins against Pseudomonas aeruginosa Clinical Isolates

Bozkurt Guzel C. , Hacioglu M. , Inci G., SAVAGE P. B.

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.16, ss.444-449, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

YENİ ADAY ANTİMİKROBİYAL MOLEKÜLLERİN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE OLUŞTURDUĞU ETKİLERİN BELİRLENMESİ

OYARDI Ö. , BOZKURT GÜZEL Ç.

Türk Farmakope Dergisi, cilt.4, ss.69-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KATYONİK STEROİD MOLEKÜLLERİN ÇEŞİTLİ HÜCRE KÜLTÜRLERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BOZKURT GÜZEL Ç. , OYARDI Ö. , B. Savage P.

Türk Farmakope Dergisi, cilt.4, no.1, ss.39-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Pedicularis condensata Türüne ait Anatomi ve Aktivite Çalışmaları

ŞEN UTSUKARÇİ B. , GÜRDAL M. B. , Taşkın T., TÜYSÜZ M. , BOZKURT GÜZEL Ç. , Tufan S. , et al.

MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, cilt.21, ss.485-492, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

YENİ BİR GRUP ANTİMİKROBİYAL AJAN: SERAGENİNLER (KATYONİK STEROİD ANTİBİYOTİKLER)

BOZKURT GÜZEL Ç. , inci g.

ANKEM Dergisi, cilt.30, ss.76-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

The molecular biology and pathogenesis of cystic fibrosis. Turkish Journal of Infection, 2006; 20 (1):73-78.

BOZKURT GÜZEL Ç. , Gerceker A.

Turkish Journal of Infection, cilt.20, ss.73-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Activities of cationic steroid antibiotics against spp. isolated from vulvovaginal candidiasis

HACIOĞLU M. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , B. Savage P., BOZKURT GÜZEL Ç.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018, ss.131

2018

2018

Ceragenins exhibiting significant antimicrobial potential against various colistin-resistant Gram negative bacteria

OYARDI Ö. , HACIOĞLU M. , B. Savage P., Akçalı A., BOZKURT GÜZEL Ç.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018, ss.210

2017

2017

IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF VARIOUS PLANT EXTRACTS

TÜYSÜZ M. , Özdemir Nath E., ANIL S. , Erbay M. Ş. , BOZKURT GÜZEL Ç. , KÜLTÜR Ş.

2nd International Gazi Symposium Series, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

Antibacterial, antifungal and cytotoxic effects of various endemic Eryngium species.

ÖZBEK ÇELİK B. , MATARACI KARA E. , BOZKURT GÜZEL Ç. , ECEVİT GENÇ G. , GENÇ İ. , ANIL S. , et al.

18th International Conference on Healthcare&Life-Science Research (ICHLSR), Roma, İtalya, 10 - 11 Haziran 2017, ss.1

2017

2017

In vitro activity of cationic steroid antibiotics, alone or in combination against to Acinetobacter baumannii strains.

GÖZDE İ., TÜYSÜZ M. , SAVAGE P., BOZKURT GÜZEL Ç.

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Wıen, Avusturya, 22 - 25 Nisan 2017

2016

2016

Pedicularis condensata Türüne ait Aktivite ve İzolasyon Çalışmaları

TUFAN S. , ŞEN UTSUKARÇİ B., GÜRDAL M. B. , Taşkın T., BOZKURT GÜZEL Ç. , MAT A.

22. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016

2015

2015

Investigation of adhesion and biofilm formation of CSA-8, CSA-13, CSA-44, CSA-131 and CSA-138 at different concentrations against Candida albicans

TÜYSÜZ M. , İNAN N., DÖŞLER S. , SAVAGE P., BOZKURT GÜZEL Ç.

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-ECCMID, Kopenhag, Danimarka, 25 - 28 Nisan 2015, ss.1340

2014

2014

In vitro activities of new cationic steroid antibiotics against Legionella pneumophila

BİRTEKSÖZ TAN A. S. , ZEYBEK Z. , BOZKURT GÜZEL Ç. , Savage P.

III. İnternational Conference on Antimicrobial Research, Madrid, İspanya, 1 - 03 Ekim 2014, ss.3

2012

2012

Alkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi.

Özaslan M., Çakmak A., Tepe B., BOZKURT GÜZEL Ç. , Karagöz D., Kılıç H. İ. , et al.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.37-38

2012

2012

Cytotoxic activities of some Turkish Medicinal plants against HeLa cells in vitro.

BOZKURT GÜZEL Ç. , Şerbetçi T., Kültür Ş.

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.34-35

2010

2010

Essential oil composition, antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretica subspecies (Lamiaceae) from Turkey

Şerbetçi T., BOZKURT GÜZEL Ç. , Demirci B., Kültür Ş. , Erguven M., Başer K.

American Society of Pharmacognosy, Phytochemical Society of North America, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Temmuz 2010, ss.76

2009

2009

In vitro pharmacodynamic properties of colistin methanesulfonate and amikacin against Pseudomonas aeruginosa isolates from patients with cystic fibrosis

BOZKURT GÜZEL Ç. , Gerceker A.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 16-19 May 2009, Helsinki, Finland., Helsinki, Finlandiya, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.56-57

2008

2008

Postantibiotic effect of colistin methanesulfonate, alone and in combination with amikacin, on Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients.

BOZKURT GÜZEL Ç. , Gerceker A.

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, IUMS, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2008, ss.187

2005

2005

In vitro activities of various antibiotics, alone and in combination with colistin methanesulfonate against Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients.

BOZKURT GÜZEL Ç. , Gerceker A.

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Kopenhag, Danimarka, 2 - 05 Nisan 2005, ss.34

2003

2003

The effectivities of various disinfectants against Pseudomonas aeruginosa.

Özbek-Çelik B., BOZKURT GÜZEL Ç. , Birteksöz-Tan A., Döşler S., Ötük G.

3rd Balkan Conference of Microbiology,, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2003, ss.44

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

In vitro activities of the novel ceragenin CSA-13, alone or in combination with colistin against Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients

BOZKURT GÜZEL Ç. , B. Savage P., Gerceker A.

Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education., Mendez-Vilas A, Editör, Formatex Cbd Research Ltd, Badajoz, ss.1715-1720, 2013

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2016

Nisan 2016

Chemotherapy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

ANKEM Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

ASM-2016

Katılımcı

Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri

2016

2016

12. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri,

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

ICAR

Katılımcı

Madrid-İspanya

2014

2014

ECCMID

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2014

2014

Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri,

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

27th Annual North American Cystic Fibrosis (NACF) Conference

Katılımcı

Utah-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Pine Bay Oteli Kuşadası, Aydın.

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

112th General Meeting, American Society for Microbiology (ASM)

Katılımcı

-Amerika Birleşik Devletleri

Burslar

2011 - 2012

2011 - 2012

NIH

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 124

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Ekim-2020

Ekim 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Gözde İnci, Yüksek Lisans tez savunma sınavı jüri üyelikleri - istanbul universitesi eczacilik fakultes

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Merve Ordu, Yüksek Lisans tez savunma sınavı jüri üyeliği - istanbul universitesi eczacilik fakultes

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Doktora)

Emel Mataraci\ Doktora tez savunma sınavı jüri üyeliği - istanbul universitesi eczacilik fakultes

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Elif Karaaslan\ Yüksek Lisans tez savunma sınavı jüri üyeliği, 2013 - istanbul universitesi eczacilik fakultes

Duyurular & Dokümanlar

Vaccine II
Ders Notu
16.12.2019
Vaccine I
Ders Notu
16.12.2019
Besin desteklerinin toplum sağlığındaki önemi
Ders Notu
14.12.2019
gram positives 23.10.2019
Ders Notu
31.10.2019
Pharmacy education and ,ts development
Ders Notu
18.10.2019
Sağlık hizmetleri
Ders Notu
14.02.2019
Farmasötik Biyoteknoloji Çağla Bozkurt-Güzel ders notu-devam
Ders Notu
14.02.2019
mantarlar
Ders Notu
19.12.2018
viruses
Ders Notu
17.12.2018
anaerobes
Ders Notu
17.12.2018
mycobacterium
Ders Notu
17.12.2018
Gram negatives
Ders Notu
17.12.2018
Gram positives
Ders Notu
17.12.2018
mikobakteriler
Ders Notu
3.12.2018
anaeroplar
Ders Notu
3.12.2018
Gram negatifler
Ders Notu
3.12.2018
Gram pozitifler
Ders Notu
3.12.2018
halk sağlığında epidemiyolojik veriler
Ders Notu
8.11.2018
halk sağlığında temel kavramlar
Ders Notu
8.11.2018
sağlık ölçütleri
Ders Notu
8.11.2018
HAYATIN FARKLI EVRELERİNDE SAĞLIKLILIK
Ders Notu
8.11.2018
yoksulluk ve işsizlik ile ilgili sorunlar
Ders Notu
8.11.2018
Farmasötik Biyoteknoloji Çağla Bozkurt-Güzel ders notu
Ders Notu
22.03.2018