Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

  • 2011 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    İstanbul Üniversitesi, Konservatuvar, Müzik

Verdiği Dersler

  • Sanatta Yeterlik ÇALGI EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR