Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparative transcriptome analysis of Zea mays in response to petroleum hydrocarbon stress

Environmental Science and Pollution Research, vol.25, no.32, pp.32660-32674, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of Siberian Light Crude Oil on Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.23, no.2, pp.593-596, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

ALIPHATIC HYDROCARBON FINGERPRINTS IN Trifolium spp.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.20, no.2, pp.367-371, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The Role of Nitric Oxide in Plants

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.1, no.21, pp.13-17, 2007 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Is Clinical Blood Pressure Measurement Sufficient for Evaluating Blood Pressure in Children Doing Sports?

EC Paediatrics, vol.10, no. 10, pp.95-100, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reanalysis of Non-Small-Cell Lung Cancer Microarray Gene Expression Data

Proceedings, vol.74, no.1, pp.22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Optimization for Gene Selection and Cancer Classification

Proceeedings, vol.74, no.1, pp.21, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Psikiyatri Alanında Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımının Gözden Geçirilmesi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.13, no.2, pp.332-353, 2021 (National Refreed University Journal)

Web Kullanıcılarının Bilgi Erişim ve Ziyaret Desenlerinin Web Madenciliği ile Keşfi: Kırklareli Üniversitesi Örneği

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.11, no.43, pp.37-55, 2020 (National Refreed University Journal)

KURUMSAL BİR MOBİL WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.7, no.3, pp.15-26, 2017 (National Refreed University Journal)

Veri Analizinde İstatistik mi Veri Madenciliği mi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.161-167, 2017 (National Refreed University Journal)

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), vol.10, no.2, pp.169-176, 2017 (Other Refereed National Journals)

Observation of Success Status of Employees in E-Learning Courses in Organizations with Data Mining

International Journal of E-Adoption (IJEA), no.9, pp.38-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The power of mobile web: Kırklareli University case

Journal of Internet Applications and Management, vol.7, no.2, pp.39-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Free Drops From Cloud In Bioinformatics

İstanbul Journal of Innovation in Education, vol.1, no.1, pp.29-38, 2015 (International Refereed University Journal)

Comparison of On-line and F2F Education Methods in Teaching Computer Programming

World Journal on Educational Technology, vol.5, no.2, pp.291-300, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Teaching computer programming online or face to face: a quantitative study

Global Journal on Technology, , vol.1, pp.1093-1099, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fibonacci Spiral in Sunflower with Geogebra

Journal Of Education and Instructional Studies In The World, vol.25, no.2, pp.190-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Cloud Computing And Some Scenarios For Its Application In Universities

European Researcher, vol.30, no.9, pp.1515-1526, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Address of On-Campus Communication: A Pilot Study from Istanbul University

AWERProcedia Information Technology & Computer Science, vol.1, pp.1347-1351, 2012 (International Refereed University Journal)

Klasik Eğitime Destek Olarak Web Üzerinden Ödev Hazırlama Süreci Örneği

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.135-149, 2006 (National Refreed University Journal)

Some Physiological Changes at early germination phases of Mirabilis jalapa L.

Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol.1, no.19, pp.80-86, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Miyeloproliferatif Neoplazi Patogenezinde Etkili Genlerin Analizi

II. Tıpta Bilişim Kongresi Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2021, pp.25

Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Covid-19 Test Sonuçlarının Tahmin Edilmesi

II. Tıpta Bilişim Kongresi Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları, 30 September - 01 October 2021, pp.34 Sustainable Development

Sağlık sigortası harcamalarında derin öğrenme topluluğu ile öngörü geliştirme

7th International Management Information Systems Conference, 9 - 11 December 2020

Reanalysis of Non-Small Cell Lung Cancer Microarray Gene Expression Data

7th International Management Information Systems Conference, 9 - 11 December 2020 Sustainable Development

Psikiyatrik Hastalıkların Kümeleme Algoritmaları İle Tespiti

7th International ManagementInformation Systems Conference, 9 - 11 December 2020

Optimization for Gene Selection and Cancer Classification

7th International ManagementInformation Systems Conference, 9 - 11 December 2020 Sustainable Development

Öğrenme Yönetim Sistemi Log Kayıtlarının Akademik Başarı Tahmininde Kullanılması

FL2020: 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, 20 - 22 October 2020

Diyabetik Ayak Hastalarının Retrospektif Analizi: Ön Çalışma

13.Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, e- Konferans. https://www.hitam2020.org/ , 15 - 18 October 2020 Sustainable Development

Informatics Solutions In Health: Developing Web Interface For Acute Rheumatic Fever

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, (ISGRS), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.21-22

Web Arayüzlerinin Fare İzleme Yöntemiyle Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, (ISGRS), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.17-18

Navigation Behavior Analysis of Users on A Distance Education Website: KLUDEC Sample

7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2018: Digital Transformation in Education, (FL2018), İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, pp.23

Prediction of Student Performans by Deep Learning Algorithm

7th International Conference On “Innovations In Learning For The Future”: Digital Tranformation in Education (FL2018), İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, pp.25

Communication and Double Blind: Exploring the Technology-vs- Ecology Dilemmas

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Poland, 9 - 12 July 2018, pp.15-16

Positioning of Emoji in The Context of Ecosemiotic: A Meaning-Related Inquiry Conducted Among University Students

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Poland, 9 - 12 July 2018, pp.17-18

Phytoremediation: Remove of Toxic Metals from the Environment Using Plants

Uluslararası ve Disiplinler Arası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.56

Bitkilerin Klasik Türk Şiirine Yansımaları (Poster Bildiri/Poster Presentation)

Uluslararası ve Disiplinler Arası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.55

An Add-On Suggestion for Improving User Experience on Websites

Managment INformation Systems Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.45

New Educational Leadership: Next Generation

World Education Day-2017(WED-2017), Dalian, China, 27 - 29 September 2017, pp.10

Awareness of Electronıc Waste (E-Waste) in Turkey

6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venedik, Italy, 14 - 17 November 2016, pp.1-13

Observation of Success in e-Learning with Data Mining Methods

6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation (FL2016 , October 24-26, 2016) , İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.75

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programları Sektörün İhtiyaçlarını Karşılıyor mu?

3. Uluslar arası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC 2016), İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.227-237

Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi Elde Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Digital Life Environments, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2015, pp.1-10

Aspects of Students about Information Technology Courses in Social Science

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.148-154 identifier

Free Drops from Cloud in Bioinformatics

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2014, pp.11

Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma

XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, pp.239-245

Kalp Hastalarının Sağlık Bilgisine Erişmede İnternet Kullanımı

XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2013, pp.165-169

Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma

6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, 20 - 21 September 2013, pp.111-115

E-Üniversite'ye Yolculuk

XV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013, pp.355-360

Distance Learning in Lithuania and Turkey: A Comparative Study

4th International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learnin, Turkey, pp.259-279

Clustering Of Microarray Data Analysis

International Conference on Bioinformatics and Computational Biology - BIOCOMP BG 2012, Bulgaria, 1 - 04 October 2012, vol.VolP54, pp.92

Yazılım Ürünü Geliştirme Sürecinin Örneklenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.46-57

Fibonacci Spiral in Sunflower With Geogebra

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.2211-2223

Akademisyenler İçin Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi

Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Turkey, pp.605-610

Türkçeleştirebilişim

XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.489-496

New Address of On-Campus Communication: A Pilot Study from Istanbul University

World Conference on Information Technology, Turkey, 1 - 04 January 2012, pp.1347-1351

Teaching Computer Programming Online or Face To Face: A Quantitative Study

2nd World Conference On Informatıon Technology - WCIT, Antalya, Turkey, 22 - 27 November 2011, pp.136

Integrated e-Learning in a Blended Approach in Dental Education: Preliminary Analysis of Students’ Achievement

FL2010, Third International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Turkey, pp.393-400

İş Süreçlerinin Değişiminde Bilgi Yönetiminin Sihirli Gücü

ÜNAK’09 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler, İstanbul, Turkey, pp.82

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas by Use of Bacteria and Plants

COST Action 859-WG4+MC Meetigs, Phytotechnologies in practice – biomass production, agricultural methods, legacy, legal and economic aspects, France, 1 - 04 October 2008, pp.91-92 Sustainable Development

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas By Use of Bacteria and Plants

IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, İzmir, Turkey Sustainable Development

İlköğretim Öğrencilerinin Diş Sağlığı Bilincinin Web Tabanlı Eğitim Ile Desteklenmesi:Bir Pilot Çalışma

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008 e-Learning, Tunisia, 1 - 04 August 2008, pp.857-865

Towards To Virtual Herbarium: ISTF (Istanbul University, Science Faculty Herbarium)

Future-Learning 2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.503-509 Creative Commons License

Bir Web Sayfasının Veri Madenciliği İle Analizi

Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.136

Books & Book Chapters

Bilmiyorsan uzak dur!

in: Hekime Felsefe Ne Gerek? Bilgi, Bilim ve Yöntem Hakkında, Erdogan,N., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.155-172, 2021

Biyoenformatik

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.171-185, 2021

Sağlık Alanında Siber Güvenlik ve Yapay Zekanın Rolü

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.973-995, 2021

Algoritma

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.249-271, 2021

Sistem

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.233-247, 2021

Data Collection Approaches for Artificial Intelligence Applications in Healthcare

in: Who Runs the World: Data, Gülseçen,S.,Sharma,Akadal,E., Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.227-237, 2020

INVESTIGATION OF USER INTERACTIONS IN USERS’ INFORMATION RETRIEVAL BEHAVIOR ON WEBSITES

in: Human Computer Interaction: Research and Applications, Sevinç GÜLSEÇEN,Kerem RIZVANOĞLU,Nilgün TOSUN,Emre AKADAL, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.59-80, 2020

Artificial Intelligence in Psychiatry

in: , Melih Bulut,Nevit Dilmen,Gökhan Bora Esmer,Murat Gezer,Çiğdem Selçukcan Erol,Leyla Türker Şener, Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.73-87, 2019

Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka

Papatya Yayıncılık Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2018 Sustainable Development

Industry 4.0 from the MIS Perspective

Peter Lang International Academic Publishers, Berlin, 2018

Web sitelerinde kullanıcı deneyimin geliştirilmesine yönelik eklenti önerisi

in: Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Gülseçen S., Erol Ç., REİS Ayvaz Z., Gezer M., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.23-36, 2018

Gamze Yayıncılık Matbaacılık Reklam Kırtasiye Turizm San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, 2016

Sağlık Bilimlerinde R ile Veri Madenciliği

in: R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban, E., Kartal, E., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.25-46, 2016

Mobile Application Development with Agile Methodology

in: Economics and Business Communication Challenges, Dyduch W., Pankowska M., Editor, Publishing House Of The University Of Economics İn Katowice,, Katowice, pp.72-86, 2014

Other Publications