Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Miyeloproliferatif Neoplazi Patogenezinde Etkili Genlerin Analizi

II. Tıpta Bilişim Kongresi Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2021, pp.25

Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Covid-19 Test Sonuçlarının Tahmin Edilmesi

II. Tıpta Bilişim Kongresi Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları, 30 September - 01 October 2021, pp.34 Sustainable Development

Optimization for Gene Selection and Cancer Classification

7th International ManagementInformation Systems Conference, 9 - 11 December 2020 Sustainable Development

Psikiyatrik Hastalıkların Kümeleme Algoritmaları İle Tespiti

7th International ManagementInformation Systems Conference, 9 - 11 December 2020

Reanalysis of Non-Small Cell Lung Cancer Microarray Gene Expression Data

7th International Management Information Systems Conference, 9 - 11 December 2020 Sustainable Development

Sağlık sigortası harcamalarında derin öğrenme topluluğu ile öngörü geliştirme

7th International Management Information Systems Conference, 9 - 11 December 2020

Öğrenme Yönetim Sistemi Log Kayıtlarının Akademik Başarı Tahmininde Kullanılması

FL2020: 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, 20 - 22 October 2020

Diyabetik Ayak Hastalarının Retrospektif Analizi: Ön Çalışma

13.Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, e- Konferans. https://www.hitam2020.org/ , 15 - 18 October 2020 Sustainable Development

Web Arayüzlerinin Fare İzleme Yöntemiyle Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, (ISGRS), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.17-18

Informatics Solutions In Health: Developing Web Interface For Acute Rheumatic Fever

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, (ISGRS), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.21-22

Navigation Behavior Analysis of Users on A Distance Education Website: KLUDEC Sample

7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2018: Digital Transformation in Education, (FL2018), İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, pp.23

Prediction of Student Performans by Deep Learning Algorithm

7th International Conference On “Innovations In Learning For The Future”: Digital Tranformation in Education (FL2018), İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, pp.25

Positioning of Emoji in The Context of Ecosemiotic: A Meaning-Related Inquiry Conducted Among University Students

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Poland, 9 - 12 July 2018, pp.17-18

Communication and Double Blind: Exploring the Technology-vs- Ecology Dilemmas

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Poland, 9 - 12 July 2018, pp.15-16

Bitkilerin Klasik Türk Şiirine Yansımaları (Poster Bildiri/Poster Presentation)

Uluslararası ve Disiplinler Arası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.55

Phytoremediation: Remove of Toxic Metals from the Environment Using Plants

Uluslararası ve Disiplinler Arası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.56

An Add-On Suggestion for Improving User Experience on Websites

Managment INformation Systems Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.45

New Educational Leadership: Next Generation

World Education Day-2017(WED-2017), Dalian, China, 27 - 29 September 2017, pp.10

Awareness of Electronıc Waste (E-Waste) in Turkey

6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venedik, Italy, 14 - 17 November 2016, pp.1-13

Observation of Success in e-Learning with Data Mining Methods

6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation (FL2016 , October 24-26, 2016) , İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.75

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programları Sektörün İhtiyaçlarını Karşılıyor mu?

3. Uluslar arası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC 2016), İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.227-237

OLDER AGE IS RELATED WITH HIGHER POCP IN ADULT PATIENT POPULATION IN TURKEY-PRELIMINARY REPORT

16th World Congress of Anaesthesiologists (WCA), Hong Kong, PEOPLES R CHINA, 28 August - 02 September 2016, vol.123, pp.367 identifier

Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi Elde Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Digital Life Environments, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2015, pp.1-10

Aspects of Students about Information Technology Courses in Social Science

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.148-154 identifier

Free Drops from Cloud in Bioinformatics

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2014, pp.11

Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma

XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, pp.239-245

Kalp Hastalarının Sağlık Bilgisine Erişmede İnternet Kullanımı

XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2013, pp.165-169

Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma

6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, 20 - 21 September 2013, pp.111-115

E-Üniversite'ye Yolculuk

XV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013, pp.355-360

Distance Learning in Lithuania and Turkey: A Comparative Study

4th International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learnin, Turkey, pp.259-279

Clustering Of Microarray Data Analysis

International Conference on Bioinformatics and Computational Biology - BIOCOMP BG 2012, Bulgaria, 1 - 04 October 2012, vol.VolP54, pp.92

Yazılım Ürünü Geliştirme Sürecinin Örneklenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.46-57

Fibonacci Spiral in Sunflower With Geogebra

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.2211-2223

Akademisyenler İçin Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi

Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Turkey, pp.605-610

Türkçeleştirebilişim

XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.489-496

New Address of On-Campus Communication: A Pilot Study from Istanbul University

World Conference on Information Technology, Turkey, 1 - 04 January 2012, pp.1347-1351

Teaching Computer Programming Online or Face To Face: A Quantitative Study

2nd World Conference On Informatıon Technology - WCIT, Antalya, Turkey, 22 - 27 November 2011, pp.136

İş Süreçlerinin Değişiminde Bilgi Yönetiminin Sihirli Gücü

ÜNAK’09 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler, İstanbul, Turkey, pp.82

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas by Use of Bacteria and Plants

COST Action 859-WG4+MC Meetigs, Phytotechnologies in practice – biomass production, agricultural methods, legacy, legal and economic aspects, France, 1 - 04 October 2008, pp.91-92 Sustainable Development

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas By Use of Bacteria and Plants

IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, İzmir, Turkey Sustainable Development

İlköğretim Öğrencilerinin Diş Sağlığı Bilincinin Web Tabanlı Eğitim Ile Desteklenmesi:Bir Pilot Çalışma

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008 e-Learning, Tunisia, 1 - 04 August 2008, pp.857-865

Towards To Virtual Herbarium: ISTF (Istanbul University, Science Faculty Herbarium)

Future-Learning 2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.503-509 Creative Commons License

Bir Web Sayfasının Veri Madenciliği İle Analizi

Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.136

Books & Book Chapters

Bilmiyorsan uzak dur!

in: Hekime Felsefe Ne Gerek? Bilgi, Bilim ve Yöntem Hakkında, Erdogan,N., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.155-172, 2021

Sağlık Alanında Siber Güvenlik ve Yapay Zekanın Rolü

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.973-995, 2021

Algoritma

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.249-271, 2021

Sistem

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.233-247, 2021

Biyoenformatik

in: Tıp Bilişimi, Gülseçen S.,Bozbuğa N., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.171-185, 2021

Sağlık Alanında Siber Güvenlik ve Yapay Zekanın Rolü

in: Tıp Bilişimi, Bozbuğa N., Gülseçen S., Editor, İstanbul University Press, pp.973-995, 2021

Bilmiyorsan Uzak Dur!

in: Hekime Felsefe Ne Gerek? Bilgi, Bilim ve Yöntem Hakkında, Erdogan N., Editor, Nobel Tıp Kİtabevi, pp.155-172, 2021

Sistem

in: Tıp Bilişimi, Bozbuğa N., Gülseçen S., Editor, İstanbul University Press, pp.233-247, 2021

Algoritma

in: Tıp Bilişimi, Bozbuğa N., Gülseçen S., Editor, İstanbul University Press, pp.249-271, 2021

Data Collection Approaches for Artificial Intelligence Applications in Healthcare

in: Who Runs the World: Data, Gülseçen,S.,Sharma,Akadal,E., Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.227-237, 2020

INVESTIGATION OF USER INTERACTIONS IN USERS’ INFORMATION RETRIEVAL BEHAVIOR ON WEBSITES

in: Human Computer Interaction: Research and Applications, Sevinç GÜLSEÇEN,Kerem RIZVANOĞLU,Nilgün TOSUN,Emre AKADAL, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.59-80, 2020

Web Sitelerinde Kullanıcıların Bilgiye Erişim Davranışlarındaki Etkileşimlerinin İncelenmesi

in: İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Araştırma ve Uygulamalar, GÜLSEÇEN Sevinç, RIZVANOĞLU Kerem, TOSUN Nilgün, AKADAL Emre, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, pp.59-80, 2020

Artificial Intelligence in Psychiatry

in: , Melih Bulut,Nevit Dilmen,Gökhan Bora Esmer,Murat Gezer,Çiğdem Selçukcan Erol,Leyla Türker Şener, Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.73-87, 2019

Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka

Papatya Yayıncılık Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2018 Sustainable Development

Industry 4.0 from the MIS Perspective

Peter Lang International Academic Publishers, Berlin, 2018

Web sitelerinde kullanıcı deneyimin geliştirilmesine yönelik eklenti önerisi

in: Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Gülseçen S., Erol Ç., REİS Ayvaz Z., Gezer M., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.23-36, 2018

Gamze Yayıncılık Matbaacılık Reklam Kırtasiye Turizm San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, 2016

Sağlık Bilimlerinde R ile Veri Madenciliği

in: R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban, E., Kartal, E., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.25-46, 2016

Mobile Application Development with Agile Methodology

in: Economics and Business Communication Challenges, Dyduch W., Pankowska M., Editor, Publishing House Of The University Of Economics İn Katowice,, Katowice, pp.72-86, 2014

Other Publications