Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • Halkla İlişkiler

  • Medya ve İletişim Sistemleri