Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Sulphate, Nitrate, and Humic Substances on Mn(II) Oxidation with Atmospheric Oxygen in Drinking Water

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.22, sa.6, ss.1601-1607, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF THE REMOVAL OF CRYSTAL VIOLET DYE BY ELECTROCOAGULATION METHOD

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.9, ss.1597-1602, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sapanca Gölü Yüzey Sularında Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) Düzeyleri

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, ss.325-331, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul’un Kent Topraklarında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Birikimi ve Kökenleri Üzerine Bir Ön Araştırma

Gümüşhane Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.1, ss.173-179, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of TPH Contamination in Coastal Surface of North Aegean and Marmara Seas: Prince Islands and Gokceada

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.593-600, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Investigation of anionic detergent and phosphate pollution in the coastal surface water of Gokceada

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.280-285, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Marmara Denizi’ nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Midyelerin (Mytilus galloprovincialis, Lamarck,1819) Biyometrisi Üzerine Bir Araştırma

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, sa.3, ss.20-25, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of the type of bacteria l.pneumophila in water systems of five-star hotels in Istanbul

International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research, no.9, ss.130-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Hose Dyeing Industry Waste Water Treatment Using Jar-Test

Journal of Agriculture and Environmental Sciences, cilt.4, no.1, ss.108-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A two-year monitoring study on anionic detergent, phosphate and chlorophyll-a concentrations in Istanbul Strait, Turkey

Journal of Aquatic Sciences, cilt.30, ss.141-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Denizi Farklı Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği Üzerine Bir Ön Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.14, ss.35-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anionic detergent, LAS pollution in coastal surface water of the Turkish Straits System

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, ss.25-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oil Pollution in the surface water of Sakarya River

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.15, ss.99-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Removal of ferrous iron and manganese from water using oxidation and filtration technique

Beykent University Journal of Science and Technology, cilt.3, ss.285-300, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A PRELIMINARY STUDY ON POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) ACCUMULATION IN URBAN SOILS OF ISTANBUL

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.64

Tufekci1Determination on Toxic and Inhibition Effects of Coagulants Used in Wastewater Treatment Plants on Anaerobic Digester

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP) 2017, Roma, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017, ss.376

Effects of Leachate from Open Dump Area on Underground Water

International Symposium on Euro Asian Biodiversity (SEAB 2017), Minsk, Belarus, 4 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.8-9

The Effect of Leachate on the Compacted and Consolidated Clay Soils

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1464-1475

An Overview of Environmentally Sustainable Development in Green Airport

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1486-1495

Evaluation and Prevention of Marine Pollution in Turkey

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.841-849

ASSESMENT OF TREATMENT METHODS FOR SHIP ORIGINATED WASTEWATERS

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.832-840

EVALUATION AND PREVENTION OF MARINE POLLUTION IN TURKEY

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.841-849

İstanbul Boğazı Toplam Petrol Hidrokarbon Konsantrasyonları Üzerine Bir İzleme Çalışması: 2013-2014

2. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.247

Anyonik Deterjan Tayininde Bekleme Süreleri ve Kayıpları Üzerine Bir Ön Araştırma

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.244

Recent Ecological and Chemical Status of the Sea of Marmara

3rd PERSEUS General Assembly & Scientific Workshop, Marrakush, Fas, 1 - 04 Aralık 2014, ss.33-34

Oil pollution in Coastal Surface Water From Various Regions of Marmara Sea

40 th. CIESM Congress, Marsilya, Fransa, 28 Ekim - 01 Kasım 2013

CoCONET Projesi Nedir?

17. Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, ss.233

Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerindeki Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Deterjan Kirliliğinin 2012 Yaz Ve Kış Değerlerinin Karşılaştırılması

FABA- Fisheries and Aquatic Sciences/ Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.230-231

Marmara Denizi’ nin Farklı Bölgelerindeki Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Deterjan Kirliliğinin Araştırılması: 2012 Kış Mevsimi Değerleri

FABA- Fisheries and Aquatic Sciences/ Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.139

Ship accidents and Environmental Consequences in the Turkish Strait Systems

Harmonization of Marine Bio-diversity and Marine Industry Turkish- Japan Marine Forum, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.45

Effects of Ballast water on Marine Biodiversity and Environmental Quality

Harmonization of Marine Bio-diversity and Marine Industry Turkish- Japan Marine Forum, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.23

The effects of sulphate, nitrate and humic substances on Mn(II) oxidation with atmospheric oxygen in drinking water

1st International Conference on Desalination and Environment: A Water Summit, Birleşik Arap Emirlikleri, ss.24

Oil Pollution in the Surface Water of the Aegean Sea In 2007 And 2008

39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venedik, İtalya, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.216

Oil Contamination in the Eastern Mediterranean Sea in 2008

39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venedik, İtalya, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.215

Sakarya Nehri Fosfor, Azot, Klorofil-a Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.30

The effects of Mn (IV) on Mn(II) Oxidation With Atmospheric Oxygen in Drinking Water

International Symposium on Environment, Kırgızistan, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.50-60

Comparison of COD, SS, VSS Removal Efficiencies in Şile and Kemerburgaz Soils

International Symposium on Environment, Kırgızistan, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.60-70

Removal of Phosphorus From Wastewaters” International Symposium on Environment

International Symposium on Environment, Kırgızistan, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.70-80

spor, şiddet ve çevre: sosyal bir olgu olarak

1. DÜNYA ADLİ BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.119

Büyük Sehirlere Göçün Neden oldugu Gürültü Kirliligi ve Etkilenen İnsan Sağlığı

VIII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Ekim 2008, ss.165

Tekstil atıksularından renk giderimi

VIII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Ekim 2008, ss.169

Tekstil Atıksularının Arıtım Yöntemleri

VIII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Ekim 2008, ss.170

Treatment of wastewaters/salty water by Membrane Technologies and Reverse Osmosis

Blacksea International Environmental Symposium, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.200

Marine Pollution From Ships

Blacksea International Environmental Symposium, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.160

Advanced Biological Wastewater Treatment- Pasaköy Advanced Wastewater Treatment Plant

Blacksea International Environmental Symposium, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.198

Removal of iron and manganese from water by using filtration technique

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Sevilla, İspanya, 10 - 14 Ekim 2007, ss.280

Hayvansal Gıdaların Kirlenmesinde Çevrenin Rolü

VII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.347

Deniz Biyoçeşitliliğinin Deniz Kirliliği ile Değişimi

VII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.227

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda Olarak Tüketilen Deniz Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) İnsan Sağlığı Üzerine Potansiyel Etkileri

MÜHENDİSLİK ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Altan YILMAZ, Editör, Gece Açık Akademi Yayınları, Ankara, ss.21-33, 2019

Nehirlerle Taşınan Petrol Yükleri ve Ortamdaki Petrol Kirliliği: Karadeniz Örneği

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, DR. OKTAY ERDOĞAN, DR. MERİÇ LÜTFİ AVSEVER, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1-16, 2018

PAHs in the Sea of Marmara Using Mediterranean Mussels as Bioindicator

The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Çağatay, M.N., Özsoy, E., Balkıs, Ne., Balkıs, Nu., Öztürk, B, Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, ss.751-754, 2016

Fishing Of Mediterranean Mussel (Mytlius Galloprovincialis, Lamarc, 1819) In The Istanbul Strait

The State of the Turkish Fisheries, vol.4, pp.464-467, 2012, Tokaç, A., Gücü,A.C., Öztürk, B., Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, ss.464-467, 2012

Diğer Yayınlar