Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekabet Stratejileri Perspektifinden Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, no.4, ss.163-178, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketicilerin Yabancı Cep Telefonu Markalarını Yeniden Satın Alma Niyetleri Üzerinde ve Kurumsal İmajın etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.34, ss.101-124, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Corporate Social Responsibility and Consumers' Perceptions of Social Responsibility Activities

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, cilt.2, ss.625-647, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Innovation on Competitiveness

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.60-81, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role of National Culture on Entrepreneurship:An Assessment on The Entrepreneurial Culture of Turkey

Social Sciences Research Journal, no.1, ss.98-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on the Entrepreneurship Strategy of European Union

International Journal of Statistics and Economics, no.2, ss.120-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Turkey

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.79-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role of Organizational culture in Creating the Learning Organizations

Social Sciences Research Journal, cilt.2, ss.1-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Climate for Innovation in Organizations: A Qualitative Research

International Conference on Empirical Economics & Social Sciences (ICEESS'18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018, ss.20

Sosyal Girişimciliğin Sürdürülebilir Gelişme Üzerindeki Etkisi

International EMI Entrepreneurship Socail Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 April 2018, ss.146

Strategic Entrepreneurship

II.European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 November 2017, no.10, ss.114

A Comprehensive Review on the Role of Marketing Innovation in a Sustainable Competitive Advantage

International Conference on Global Competition Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 November 2017, ss.96

Corporate reputation management: An application in Turkey

9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI 2005, Orlando, FL, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2005, cilt.8, ss.348-353 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Emerging trends in Business

Innovative Entrepreneurship, Kazan H.,, Baykal M., Editör, Peter Lang, İstanbul, ss.5-19, 2017