Lect. PhD

Emek ÜŞENMEZ


Rektörlük

Bölümler

School of Foreing Languages

Biography

Emek Üşenmez, was born in 1981, completed his primary, secondary and college education in Aksaray, his city of birth. He graduated in the Turkish Language and Literature Department of the University of Konya Selçuk’s Science-Literature Faculty in 2004. He obtained his Masters (University of Dumlupinar) in 2004, his PhD (University of Istanbul) in 2010 and his Associate Professor degree in 2015 respectively. Emek Üşenmez currently work as an associate professor (teaching fellow) at the University of Istanbul Rectorate’s Language Institute. I have more been interesting The Middle Turkic (Karakhanid and Kharezm), Chagatai Turkic, The Old Anatolian Turkish (as part of Western-Oghuz Turkic), Ottoman Turkish and contemporary Turkish dialects such as Uzbek-TurkmenCrimean Tatar and in teaching Turkish as a foreign language for foreigners. In addition to these I am curious about Turkish manuscripts and cataloguing especially Ottoman and Chagatai manuscripts all around the World. I am currently working on the comparison of the Turkish words in the first Quranic translations in Turkish with Arabic and Persian. I have just published a commentary on the Yaqub al-Cxarhiy commentary written in Chagatay, in the 15th century in Mavaraunnahr.

Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMELERİNDEN ÖZBEKİSTAN NÜSHASI ÜZERİNDE DİL İNCELEMESİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006

2006

Postgraduate

KARAHANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Rektörlük, Bölümler

2013 - 2015

2013 - 2015

Lecturer

Istanbul University, Rektörlük, Bölümler

Non Academic Experience

2016 - 2017

2016 - 2017

Counselor for Education

State Agency, Turkish Embassy in London, Educational Consultancy

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili

Articles Published in Other Journals

2018

2018

İngiltere (Manchester) John Rylands Kütüphanesindeki Çağatayca Yazma Eserler

ÜŞENMEZ E.

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, no.20, pp.51-78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

British Library’deki Türkçe Yazma Eserler

ÜŞENMEZ E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.22, pp.783-816, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshası Satır Arası Türkçe-Farsça Tercümeli (No: 2229) (Orta Türkçe)

ÜŞENMEZ E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.717-772, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

The Formation Of The Modern Uzbek Turkic

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.12, pp.1308-2140, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü Kütüphanesi Ve Kütüphanede Saklanan Hoca Ahmed-i Yesevî-Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) Yazmaları Hakkında (Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü)

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.1551-1579, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Yunus Emre Divanında Türkçe İslami Terimler

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.625-644, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya) Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.2787-2805, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Özbek Türkolog Berdak Yusuf ve Sözlük Çalışmaları

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.3181-3188, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Modern Kırım-Tatar Edebiyatında Âşık Ömer

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.2055-2065, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Özbek Cedid Şairi Tevellâ’nın Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümüne Yazdığı Mersiye

Üşenmez E.

Uçeniye Zapiski Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta Im. V. I. Vernadskogo, Seriya Filologiya Sotsialniye Kommunikatsii, vol.3, pp.125-129, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Türkmen-Özbek Ortak Edebî Muhiti Olarak Harezim-Köhne Ürgenç

Üşenmez E.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Researches About The Turks All Around The World, vol.195, pp.69-78, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Modern Özbek Edebiyatı

Üşenmez E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, vol.4, no.19, pp.115-169, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

2020

2020

Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2020

2014

2014

Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Öğeler

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2014

2014

2014

Türk Şiirinde Çanakkale

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2014

2013

2013

Yeni Özbek Edebiyatı

Üşenmez E.

Akçağ, Ankara, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

Âşık Ömer

Üşenmez E.

Brill, Leiden , pp.33-34, 2016


Jury Memberships

November-2019

November 2019

Award

British Academy Proje Jüriliği - British Academy

April-2018

April 2018

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - Amasya Üniversitesi

April-2017

April 2017

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2017

March 2017

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - İstanbul Gelişim Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunması - Atatürk Üniversitesi

September-2013

September 2013

Academic Staff Examination

Araştırma Görevlisi Alımı Sınavı Jürilik - İstanbul Arel Üniversitesi