Genel Bilgiler

Biyografi

26 Kasım 1981’de Taşpınar/Aksaray’da dünyaya gelen Emek Üşenmez, ilk ve orta öğrenimini Aksaray’da tamamladıktan sonra sırasıyla 2004’te lisans, 2006’da Yüksek Lisans, 2010’da ise Doktora eğitimini tamamladı.

2007 yılında Kırgızistan (Oş, Celalabad, Tokmok, Isık Köl), 2010-2011 yıllarında Türkmenistan’da (Köhneürgenç/Daşoğuz, Aşgabat)  saha ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2008, 2009 ve 2011 yıllarında Özbekistan İlimler Akademisi, Ali Şir Nevaî Dil ve Edebiyat Enstitüsü Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim elemanı olarak inceleme ve araştırmalarda bulundu. Bu süre zarfında Özbekistan İlimler Akademisi Ebu Reyhan el-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü bünyesinde bulunan yazma eserler kütüphanesindeki Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı.Özbekistan, Türkmenistan, Kırım, Fergana, Harezm, Semerkant, Buhara, Ürgenç, Hive, Kokan (Hokand), Margilan, Andican, Nemengan, Taşkent, Surhanderya, Kaşkaderya, Karşı gibi yerlerde Türk dili ve edebiyatına dair araştırmalar yaptı.

2014’te İngiltere British Library’deki Türkçe yazma eserler üzerinde çalıştı. 2015-2016’da Harvard University’de, 2017-2018’de University of Cambridge’de misafir öğretim üyesi olarak çalışmalar yaptı. 2016-2017 yılları arasında TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görevini yürüttü.

03.04.2105'te Türk Dili alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini alan Emek Üşenmez, Türkçe İlk Kur’an tercümeleri çalışması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, University of Michigan Department of Near Eastern Studies (Dr. Gottfried Hagen), Almanya Freie Universität Berlin Institut für Turkologie (Prof. Dr. Claus Schönig), Rusya Petersburg Saint-Petersburg State University Department of Turkic Philology of Oriental Faculty (Prof. Dr.Viktor Grigorievich Guzev) ve Macaristan Budapeşte Loránd Eötvös University, Institute of Oriental Studies, Department of Turkology (Prof. Dr. Géza Dávid) gibi yerlerden resmî davet mektubu almıştır.

Kurum Bilgileri

Birim
Rektörlük
Bölüm
Bölümler

İletişim