Assoc. Prof.Emek ÜŞENMEZ


Rektörlük, Bölümler

School of Foreing Languages


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Metrics

Publication

67

Project

4

Biography

Emek Üşenmez, was born in 1981, completed his primary, secondary and college education in Aksaray, his city of birth. He graduated in the Turkish Language and Literature Department of the University of Konya Selçuk’s Science-Literature Faculty in 2004. He obtained his Masters (University of Dumlupinar) in 2004, his PhD (University of Istanbul) in 2010 and his Associate Professor degree in 2015 respectively. Emek Üşenmez currently work as an associate professor (teaching fellow) at the University of Istanbul Rectorate’s Language Institute. I have more been interesting The Middle Turkic (Karakhanid and Kharezm), Chagatai Turkic, The Old Anatolian Turkish (as part of Western-Oghuz Turkic), Ottoman Turkish and contemporary Turkish dialects such as Uzbek-TurkmenCrimean Tatar and in teaching Turkish as a foreign language for foreigners. In addition to these I am curious about Turkish manuscripts and cataloguing especially Ottoman and Chagatai manuscripts all around the World. I am currently working on the comparison of the Turkish words in the first Quranic translations in Turkish with Arabic and Persian. I have just published a commentary on the Yaqub al-Cxarhiy commentary written in Chagatay, in the 15th century in Mavaraunnahr.

Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Selcuk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMELERİNDEN ÖZBEKİSTAN NÜSHASI ÜZERİNDE DİL İNCELEMESİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006

2006

Postgraduate

KARAHANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Language

Modern Turkish Language

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Rektörlük, Bölümler

2013 - 2015

2013 - 2015

Lecturer

Istanbul University, Rektörlük, Bölümler

Non Academic Experience

2016 - 2017

2016 - 2017

Counselor for Education

State Agency, Turkish Embassy in London, Educational Consultancy

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Main Sources Of Modern Uzbek Literature

ÜŞENMEZ E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.47, pp.2541-2551, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

YUNUS EMRE (ks) DİVANI KAHİRE (MISIR) NÜSHASI

ÜŞENMEZ E.

Fetih ve Medeniyet, no.2, pp.42-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

YUNUS EMRE DİVANI’NDA TÜRKÇE İSLAMİ TERİMLER

ÜŞENMEZ E.

Fetih ve Medeniyet, no.2, pp.78-95, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Âkif'in "Çanakkale Şehitleri" Şiirinde Eğitim, Dil ve Üslûp

ÜŞENMEZ E.

Sebilürreşad, no.71, pp.23-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

ONE OF THE EARLIEST TRANSLATIONS OF QUR'AN IN TURKIC: THE COPY OF UZBEKISTAN (WITH THE TURKIC-PERSIAN INTERLINEAR TRANSLATION)

ÜŞENMEZ E.

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.34, pp.2052-2066, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

The jadid (جديد) (Reform) Period of Uzbek Literature (1905-1930) And Crimean Tatar Turkish Ismail Gasprinskī

ÜŞENMEZ E.

AKADEMIK TARIH VE DÜŞÜNCE DERGISI, vol.7, no.4, pp.2080-2101, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Aybek/Oybek and his Novel of Qutlug Qon (Holy Blood)

ÜŞENMEZ E.

AKADEMIK TARIH VE DÜŞÜNCE DERGISI, vol.7, no.4, pp.2430-2462, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

AN EVALUATION ON THE WORD “TÜN”

ÜŞENMEZ E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH, vol.4, no.1, pp.128-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İngiltere (Manchester) John Rylands Kütüphanesindeki Çağatayca Yazma Eserler

ÜŞENMEZ E.

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, no.20, pp.51-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

British Library’deki Türkçe Yazma Eserler

ÜŞENMEZ E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.22, pp.783-816, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshası Satır Arası Türkçe-Farsça Tercümeli (No: 2229) (Orta Türkçe)

ÜŞENMEZ E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.717-772, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

BRITISH LIBRARY’DEKİ TÜRKÇE YAZMA ESERLER

ÜŞENMEZ E.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.12, no.22, pp.783-816, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

The Formation Of The Modern Uzbek Turkic

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.12, pp.1308-2140, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü Kütüphanesi Ve Kütüphanede Saklanan Hoca Ahmed-i Yesevî-Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) Yazmaları Hakkında (Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü)

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.1551-1579, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Xvı. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile yazılmış bir Kuran tefsiri: Tercüme-i tefsir-İ Yakub-İ Çerhî (H. 993/M. 1585)

ÜŞENMEZ E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.3, no.1, pp.167-190, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Yunus Emre Divanında Türkçe İslami Terimler

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.625-644, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya) Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.2787-2805, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Özbek Türkolog Berdak Yusuf ve Sözlük Çalışmaları

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.3181-3188, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Modern Kırım-Tatar Edebiyatında Âşık Ömer

Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.2055-2065, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Özbek Cedid Şairi Tevellâ’nın Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümüne Yazdığı Mersiye

Üşenmez E.

Uçeniye Zapiski Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta Im. V. I. Vernadskogo, Seriya Filologiya Sotsialniye Kommunikatsii, vol.3, pp.125-129, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Türkmen-Özbek Ortak Edebî Muhiti Olarak Harezim-Köhne Ürgenç

Üşenmez E.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Researches About The Turks All Around The World, vol.195, pp.69-78, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Modern Özbek Edebiyatı

Üşenmez E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, vol.4, no.19, pp.115-169, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Özbek Türkolog Kazakbay Mahmudov

ÜŞENMEZ E.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.44, pp.229-248, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

ÜŞENMEZ E.

JOURNAL OF ACADEMIC INQUIRIES, vol.3, no.1, pp.247-253, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Eşrefoğlu Rûmî Dîvanında Eski Türkçe İzleri

ÜŞENMEZ E.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.162-170, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslamî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine

ÜŞENMEZ E.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.89-99, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ALİ SHER NAVAI MANUSCRIPTS IN THE MANCHESTER LIBRARY

ÜŞENMEZ E.

The International Forum "Central Asia at the Crossroads of World Civilizations", Taşkent, Uzbekistan, 13 September 2021

2021

2021

The manuscripts-works written by Mīr A‟lī Shīr Navā‟ī (مير عليشير نوائى ) in the British library

ÜŞENMEZ E.

O„ZBEK MUTAFAKKIRLARINING TIL NAZARIYASIGA OID QARASHLARI Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman dasturi, Taşkent, Uzbekistan, 15 March 2021

2021

2021

Modern Özbek Edebiyatinda Abdullah Aripov

ÜŞENMEZ E.

“ABDULLA ORIPOV IJODIY MEROSINING O‘ZBEK VA JAHON ADABIY-ESTETIK TAFAKKURI TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI” XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA, Taşkent, Uzbekistan, 17 March 2021

2021

2021

İkinci Dünya Savaşı ve Özbek Edebiyatı

ÜŞENMEZ E.

TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ, İstanbul, Turkey, 01 March 2021, pp.141-160

2021

2021

Chagatai Manuscripts In the British Library I

ÜŞENMEZ E.

Ali Şir Nevâî ve Eserleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 May 2021

2021

2021

Chagatai Manuscripts In the British Library II

ÜŞENMEZ E.

Ali Şir Nevâî ve Eserleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 May 2021

2021

2021

MODERN ÖZBEK EDEBİYATINDA MÎR ALİ ŞÎR NEVÂÎ

ÜŞENMEZ E.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НАВОИ – ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ОБЪЕДИНИВШИЙ ВРЕМЕНА И НАРОДЫ, Çimkent, Kazakhstan, 21 February 2021, pp.42-45

2020

2020

Chagatai Manuscripts in The British Library

ÜŞENMEZ E.

World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, 14 December 2020

2019

2019

THE MEDICAL TERMS IN THE FIRST WORKS OF ISLAMIC-TURKISH LITERARY LANGUAGE KARAKHANID PERIOD/XI-XIIIth CENTURIES

ÜŞENMEZ E.

MEDICAL SCIENCE OF THE XXI CENTURY – LOOKING TOWARDSTHE FUTURE, Dushanbe, Tajikistan, 28 - 29 November 2019, vol.3, pp.479-481

2010

2010

Eski Bir Kur’an Tercümesinin (Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait Bir Osmanlı Dönemi Kur’an Tercümesiyle Karşılaştırılması

ÜŞENMEZ E.

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar), İlim Yayma Vakfı Kuran ve Tefsir Akademisi, 2 - 06 August 2010

Books & Book Chapters

2021

2021

Ali Şir Nevâî Hayatı ve Eserleri

ÜŞENMEZ E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2021

2021

2021

Yûnus Emre (Ks) Dîvânı Kahire Nüshasının Söz Varlığı Hakkında

ÜŞENMEZ E.

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI-I, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.47-60, 2021

2020

2020

Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2020

2020

2020

Karahanlı Türkçesi Sözlüğü

ÜŞENMEZ E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2020

2019

2019

Modern Özbek Türkçesi

ÜŞENMEZ E.

Akademik Yayınlar, İstanbul, 2019

2016

2016

Özbekçe-Türkçe Sözlük

ÜŞENMEZ E., BOLTABAYEV S., TUĞLACI G.

Türk Dünyasi Vakfi, İstanbul, 2016

2015

2015

Tecüman

TOPSAKAL İ., ÜŞENMEZ E., Şahin S., Çakmak A., Ahmet Emre P., İlhan D., et al.

Kültür Sanat, İstanbul, 2015

2014

2014

Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Öğeler

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2014

2014

2014

Türk Şiirinde Çanakkale

Üşenmez E.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2014

2013

2013

Yeni Özbek Edebiyatı

Üşenmez E.

Akçağ, Ankara, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

Âşık Ömer

Üşenmez E.

Brill, Leiden , pp.33-34, 2016

Awards

April 2022

April 2022

Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Akademisi Ali Şîr Nevâî Altın Madalyası

Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk AkademisiJury Memberships

November-2019

November 2019

Award

British Academy Proje Jüriliği - British Academy

April-2018

April 2018

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - Amasya Üniversitesi

April-2017

April 2017

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2017

March 2017

Appointment Academic Staff

Doktor Öğretim Üyesi Atama Raporu - İstanbul Gelişim Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunması - Atatürk Üniversitesi

September-2013

September 2013

Academic Staff Examination

Araştırma Görevlisi Alımı Sınavı Jürilik - İstanbul Arel Üniversitesi