Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLTÜREL BİR AKTARIM OLARAK RUS SİNEMASI

Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergis, cilt.4, ss.1-12, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yevgeni Y. Lansere'nin ''Ankara'da Bir Yaz 1922''Adlı Çalışmasında Karadeniz ve Trabzon'a Dair İzlenimleri İZLENİMLERİ

CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES (CAHIJ), cilt.2199-353X, no.13, ss.86-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rus Edebiyatında Tarihsel Kültürel Bir Topos Olarak İstanbul

Roman Kahramanları, ss.257-271, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUS EDEBİYATINDA BİR TOPOS OLARAK SİBİRYA

Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi Cilt 2 Sayı 2, cilt.2, ss.64-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstoriko-Kulturniy Diskurs Mifa Zhertvopinosheniya V Sopostavitelnom Plane

SLAVİCA WRATISLAVIENSIA WIELKIE TEMATY KULTUR W LITERATURACH SLOWIANSKICH, cilt.CLXVII, no.13, ss.505-510, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BÜYÜKELÇİ P. A. TOLSTOY’UN AVRUPA’DA VE OSMANLI’DAKİ GÖREVLERİNE DAİR BİR İNCELEME

GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMA DERGİSİ, ss.51-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rus ve Bulgar Edebi Merinlerinde ''Kurban Miti''

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mif o pohode vsadnika bogatırya v sopostovitelnom aspekte

CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES, ss.87-93, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

P. A. TOLSTOY: THE LIFE OF A RUSSIAN AMBASSADOR IN ISTANBUL IN A HISTORICAL –FICTIONAL CONTEXT (1702-1714)

CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES, ss.134-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘‘A Comparatıvıstıc Approach To ‘‘The Myth of Punishment’’

ASIAN AND AFRICAN STUDIES, no.1, ss.86-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vliyaniye Rossii Na Razvitiye Turetskogo Kinematografa

Rossisko-Turetskie Otnasheniya: Ot Atatürka Do Naçala Holodnoy Voynıy, cilt.1, ss.129-141, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Rus Yazılı Kaynaklarında İstanbul İzlenimleri

İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss.22-27, 2010 (Hakemsiz Dergi)

"Mitıt za nakazanieto" v tekstove na bılgarskata i turskata literatura

Ezikov Svyat, cilt.7, ss.279-283, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağ Rus Gezginlerinin İstanbul ve Osmanlı Yaşamına Dair İzlenimleri

Güney- Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.1-11, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HUDOJESTVENNO POETİÇESKOYE PROSTRANSTVA V STANOVLENİİ KONSEPTSİİ SVOE İ ÇUJOYE

BOLGARSKAYA RUSSİİSTİKA, ss.75-80, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A.S.GRİBOYEDOV'UN AKILDAN BELA OYUNUNDA SÜJE VE EYLEM SORUNSALI

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ, ss.41-49, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A.P.Çehov'un Vanya Dayı Oyunu: Yapı ve Karakterler

LİTERA, ss.43-49, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rus Edebiyatında Slavcılık Düşüncesi

LİTERA, ss.121-135, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNAMESİNDE RUMELİ İZLENİMLERİ

KAYNAK, ss.24-28, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bulgaristan Türklerinin Dramı (1985) ve Türkiye’deki Aydınların Duruşu Üzerine Bir İnceleme

1989 Yılında Bulgaristan’dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019, ss.481-501

Prosvetitelskaya Politika i Yazykoviye Programmy v Epohu Ekateriny II v Kulturno-İstoriçeskom Plane

“LANGUAGE AND CULTURE – CURRENT SITUATION AND CHALLENGES”, Skopje, Makedonya, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1-10

RUS POSTMODERN ROMANINDA 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞINA DAİR BİR ‘TÜRK HAMLESİ’

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) VATAN NERESİ?, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.213-222

Problema mejkulturnyh stereotipov v processe izucheniya russkogo yazyka v turetskoy auditoriyi/Rus Edebi Metinlerinin Türk Öğrencileri Ortamında İncelenmesi Bağlamında Kültürlerarası Kalıp Yargılar Sorunu

Russkiy Yazyk vne Rossii; Russian outside Russia: The Challenges of Teaching Russian as a Foreign Language outside the Language Environment., Londra, İngiltere, 2 - 03 Kasım 2017, ss.99-105

“Mif jertvoprinoşeniya v tekstah russkoy i bolgarskoy literatur”

Russki yazık i literatura v prostranstve mirovoy kulturı, Granada, İspanya, 13 - 15 Eylül 2015, ss.222-226

Türk ve Slav Kaynaklı Destanlarda Atlı Kahraman Miti”

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, ss.261-269

Mif o pohode vsadnike bogotırya" v sopostavitelnom aspekte",

Sotsiokulturnıye i filologiçeskiye aspektıy v obrazovatelnom i nauçnom kontekste,, Kiyoto, Japonya, 19 - 24 Eylül 2014, ss.224-229

Bulgar Yazın Metinlerinde Balkan Savaşlarına İlişkin Tipolojik Modeller

100. Yılında Balkan Savaşlarının Toplumsal Siyasal Etkileri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.10-20

Osmanlı –Rus Savaşı Yılları (1877-1878) ve Sonrası Bulgar Edebiyatında Yeni Arayışlar

Uluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve DeğişimUluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.25-35

Bir Rus Büyükelçisinin İstanbul'daki Yaşamının Rus Kaynaklarına Yansıması

Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, cilt.1, ss.327-332

Stambulskiy Diskurs v Russkoy İstorichrskoy Proze i v Diplomatiçeskoy Perepiske Nachala XVIII Veka

Dialog Kultur Rossiya-Zapad-Vostok, Moskova, Rusya, 15 - 16 Mayıs 2012, cilt.1, ss.112-115

Arhetipiçeskiye motivıy puteshestviya v rasskazah L.N. Tolstogo’’

“Zaman ve Mekan Bağlamında Rus Dili ve Edebiyatı” konulu XII. MAPRYAL Uluslararası Kongresi, Çin, 1 - 04 Temmuz 2011, cilt.IV, ss.293-296

’’A comparative Study On Common Archetypes’’

International ART Turkish Workshop, Florida Jacksonville, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 12 Nisan 2011, ss.59-65

Türk Mitolojik Öğelerinin Slav Edebiyatlarına Etkisi

II.Uluslararası Edebiyat ve Bilim - I Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, no.1, ss.470-477

Ottoman Life as ‘Other’ in XVIII. Century Russian Journey Notes and Russian Painting

13. İnternational Congress of Turkish Art,, Macaristan, 1 - 04 Nisan 2011, ss.667-677

Literaturnıye vzaimovliyaniniya i vzaimosvyazi v kontekste rossiysko-turetskogo dialoga’’

’’Uluslararası Eğitim Alanında Rus Dili ve Edebiyatı: Günümüzdeki Durumu ve Geleceği’’ konulu II. uluslararası sempozyumu, Granada, İspanya, 8 - 12 Eylül 2010, cilt.2, ss.1683-1688

‘‘Türk Sinemasında Rus Etkisi (1920-1940)’’

Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri, I. Çalıştay Bldirileri, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.173-188

Rus Gezi Notlarında XVII-XVIII. Yüzyıl İstanbulu

7th Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, no.7, ss.158-164

A.S.Puşkin'in Yapıtlarında Doğu İmgesinden Türk İmgesine Geçiş

6th international congress on turkish kultures, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, cilt.2, ss.781-788

Arhetip Zapada V Tvorchestve A.P. Tolstogo İ L.N.Tolstogo

L..N.Tolstoy'un Yazınsal Mirası, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, no.1, ss.76-81

Yu. M. Lotman'ın Yaklaşımıyla Sanatçının Yaşam Öyküsü

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.89-96

Türk ve Rus Yazarlarının Osmanlı-Rus Savaşlarına Yaklaşımları

İCANAS XVIII. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresii, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1143-1144

Obrazıy russkih emigrantov v turetskoy literature

Russkaya emigratsiya XX veka, Rusya, 1 - 04 Aralık 2006, ss.279-283

17.Yüzyıl Rus Edebiyatında Azak Kalesinin Türkler Tarafından Kuşatılması Hakkındaki Bilgiler

Tarih Boyunca Dünyada ve Türkiye'de Denizcilik Semineri, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2004, ss.41-49

Kitap & Kitap Bölümleri

A.S. Puşkin ve Doğu/ Puşkin i Vostok. Mify i realnost

Boldinskiye Chteniya 2020, İ.Y. Yuhnova,G.Gumennaya, Editör, NNGU im Lobaçevskogo N. Novgorod Rusya Federasyonu, Nizhnij-Novgorod, ss.62-69, 2020 Creative Commons License

İstanbul Fenerli Bir Yazar – Diplomat: Antioh Dimitriyeviç Kantemir

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya-2, İnanır E., Osman Köse O., Ulutürk Y., Editör, Berikan Yayın Evi, Ankara, ss.365-375, 2019

Russkaya Diplomatiya v Stambule v Naçale XVIII-go Veka i Savva Lukiç Raguzinskiy V İstoriko- Literaturnom Aspekte

Knijevnost, kultura, folklor Pitanya slavistike. Teze i Rezumei v 2 toma, Suvajçiç Boşko. Dragiyeviç R., Editör, Savez Slavistiçkih Drushtava Srbije, Beograd Çigoya Ştampa, Belgrad, ss.181-0, 2018

Light and shadows in the work of E.E. Lansere ‘Summer in the Angora. 1922

SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES TRADITIONS AND TRANSFORMATIONS, Ievgeniia Diadko Mariia Isaienkova, Editör, Irf Press, Varşova, ss.75-86, 2018

TÜRKİYE SOVYET RUSYA’SI KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YEVGENİ LANSERE’NİN ANKARA’DA BİR YAZ 1922 ADLI ÇALIŞMASI

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI, YUNUS KOÇ M,KAİL CENGİZ, Editör, Bizim Büro Matbaa, Ankara, ss.525-536, 2018

Rus Edebiyatında Aydınlanma Çağı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kitabevi, İstanbul, 2017

Problemı mejkulturnoy kommunakatsii i prepodavanie RKİ vne yazıkovoy sredı

RUSSKİY YAZIK VNE ROSSİİ, Althaus F., Editör, Russian Language Center Press, Londra, ss.99-105, 2017

P. A. Tolstoy: The Life of a Russian Ambassador in Istanbul in a Historical - Fictional Context (1702-1714)

Recent Developments in Arts, Aslan H., Editör, Www.E-Bwn.Com, Frankfurt, ss.143-151, 2017

Dede Korkut Hikâyelerinde ve Slav Kaynaklı Destanlarda Ortak Arketipler Üzerine

Dede Korkut ve Türk Dünyası, Duranlı M., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.799-804, 2016

A.P.Çehov’un Öyküleri’nde Melankoli’nin Yeri

NaviSalvia - Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı - 2016/Melankoli, MENZİLCİOĞLU Ç,ÖZTANRIKULU ÖZEL N., Editör, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, ss.35-43, 2016

Stambulskiy diskurs v tvorchestve A.T. Averchenko v kontekste russkogo mifa v turetskoy literature

RAKLA S KULTURNİ KODOVE/KOROB KULTURNYH KODOV, Denka Kristeva, Al.Stepanov, Pl.Panayotov, Editör, Faber & Faber , Shumen, ss.463-470, 2016

F.M.Dostoyevski, Suç ve Sürgün

NAVİSALVİA SİNA KABAAĞAÇ'I ANMA TOPLANTISI 2014 SÜRGÜN, Pelin Atayman Erçelik, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.84-101, 2015

"Bulgar Yazınında Balkan Savaşları'na İlişkin Yaratılan Modeller, Motifler Ve Görüşler"

100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar, Cilt 1, Türkeş M., Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara,, Ankara, ss.547-557, 2014

Rusların Gözüyle İstanbul

Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013

‘‘Literaturniye proektsii arhetipov v tvorchestve A.P.Chevova i Yakuba Kadri

Dialog Kultur: Rossiya – Zapad – Vostok, 11, Farisenkova L.V., Editör, Remder, Moskova, ss.152-0, 2010

Mejkulturnye stereotipy v turetskoy literature v kontekste russkoy emigratsii 20-ıyh godov proşlogo stoletiya

RUSİSTİKA, Yazık Kommunikatsiya Literatura Kultura, Nikalova A., Avramova V., Editör, Univ. İzd. Ep.K.. Preslavski, Shumen, ss.310-314, 2009

Özgün Bir Rus Şairi :Gavrila Romanoviç Derjavin

Ataol Behramoğlu Armağan Kitabı, Korhan Korbek, Editör, Heyamola, İstanbul, ss.49-56, 2009

Mif jertvoprinoşeniya v drevnerusskih, bolgarskih i tatarskih literaturnıyh tekstah

Dialog Kultur: Rossiya – Zapad - Vostok, 10, Farisenkova L.V, Editör, Remder, Moskova, ss.349-351, 2009

La ’mythe de la peine’. Une approche semiotque

ÉTUDES BALKANİQUES Recherches interdisciplinaries sur les mondes hellénique et balkanique, P. Zaimova, Editör, Association Pierre Belon, Paris, ss.143-152, 2009

“Dostoyevski’nin ‘Ölüler Evinden Anılar’ Adlı Romanı’nda ‘Otobiyografik Bellek’ Sorunsalı ”

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ'I ANMA TOPLANTISI 2009-MEMORİA, Öyken E., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.105-113, 2009

‘‘Hudojestvenno-poetiçeskoye znaçeniye Tsargrada kak çujoe prostranstvo v putevyh zapiskah russkih palomnikov‘‘,

Fenomen tvorçeskoy liçnosti v kulture: Fatyuschenkovskiye çteniya, Vaşennko A.V, Potapova M.V, Editör, Moskovskiy Gosudarstvenniy Universitet İm. Lomonosova, Moskova, ss.301-305, 2009

XVIII.YÜZYIL RUS EDEBİYATI

İskenderiye, İstanbul, 2008

Obrazıy russkih emigrantov v turetstkoy literature

rossiiskie sootoçestvenniki v turtsii:istoriya i sovremennost, İvanovski V., Editör, Pravitelstvennaya Komissiya, İstanbul, ss.179-188, 2008

“Rus Klasisizminde Yenilik Arayışları A. Kantemir’in Satire’leri”

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ'I ANMA TOPLANTISI 2008-SATYROS, Öyken E., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.140-153, 2008

Yu. Lotman’ın Yaklaşımıyla Sanatçının Yaşam Öyküsü

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, Yazında Sanat ve Sanatçı, Sanat ve Çeviri, yazı, Editör, Dilta Dil Hizmetleri, İstanbul, ss.89-97, 2007

''Osmanskiyat obraz v dnevnitsite na ruskite pıteşestvenici i v ruskoto izobrazitelno izkustvo ot XVIII – XIX vek

Tranziciite vo istoriyata I kulturata, Çepreganov T., Editör, Sak – Stiltjack Books Limited, Skopje, ss.523-533, 2006

I.Petro'nun Güldürü Reformlarının Rus Komedisine Etkisi

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı Komedi, Yazılacak A., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.75-86, 2005

P.A.TOLSTOY'UN AVRUPA GEZİ NOTLARINDA (1697-1699)"BEN VE ÖTEKİ" KONUSU

İ.Ü. Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2004

O çehovskoy traditsii v turetskoy literature: na primere rasskazov M. Ş. Esendala

Dialozi s Çehov. 100 Godini po-kısno, Dimitrov L., Editör, Fakel, Sofia, ss.200-204, 2004

Rus Edebiyatı İncelemeleri

İ.Ü Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2003

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar