Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of nebivolol on apoptosis in a rat infarct model

CIRCULATION JOURNAL, cilt.72, ss.660-670, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impaired brachial endothelial function in patients with primary anti-phospholipid syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.58, ss.1003-1007, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.48, ss.72-76, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Nebivolol on Acute Renal Injury Developed After Myocardial Ischemia: A Preclinical Study

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.56, ss.228-234, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kronik olarak tam tıkalı koroner artere uygulanan perkütan transluminal anjiyoplasti sonuçlarının değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, no.1, ss.56-60, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pericardial hydatid cyst presented with cardiac tamponade

Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, no.1, ss.80-83, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipertansif kalpte kalp kapaklarında görülen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler

Medical Network Kardiyoloji Dergisi, no.3, ss.328-332, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner kalp hastalıklarında Chlamydia pneumomoniae infeksiyonu yeni bir risk faktörü olabilir mi?

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Degisi, cilt.8, ss.146-148, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brucella endocarditis treated by aortic valve replacement and antibiotics

Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, no.28, ss.1-4, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemodiyaliz uygulanan bir hastada medikal tedaviye dirençli infektif endokarditin cerrahi metod ile tedavisi

Medical Network Kardiyoloji Dergisi, no.3, ss.112-114, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Left ventricular hypertrophy patterns and ventricular remodeling in essential hyopertension

Turkisk-German Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Muğla, Türkiye, 21 - 25 April 1996, ss.106

A new echocardiographic grading system to evaluate structural and functional changes in hypertensive heart.

Turkisk-German Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Muğla, Türkiye, 21 - 25 April 1996, ss.64

Egzersiz testinin değerlendirilmesinde ST-kalp hızı analizinin önemi.

XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 October 1995, ss.254