Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AFET SONRASI SİVİL TOPLUM YARDIMLARININ KOORDİNASYONU

SETA Analiz , no.382, pp.7-20, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Aşk ile Çalışan Verimli Olur

Türkiye Verimlilik Dergisi , no.3, pp.90-93, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslamî Finansta Güzel Ahlaklı İnsan Profili

Çerçeve Dergisi , no.67, pp.66-67, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Yardımlara Temel Yaklaşımlar

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ , no.3, pp.74-77, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

‘Vakfolmak’ ya da Sabahaddin Zaim

Boğaziçi Bülteni , no.34, pp.58-60, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlik Yatırımları Yurtlar ve Tesisleşme.

Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi., Turkey, 15 December 2022

Günümüz Çalışma Hayatında Ahi Ahlâkının İmkânlarını Zorlamak

5. AHLÂK ŞÛRÂSI: İŞ AHLÂKI, ÇALIŞMA HAYATI ve SAFAHAT, Ankara, Turkey, 24 - 26 December 2021, pp.111-121

Olağanüstü Dönemlerin Sosyal Politikası Üzerine İslam İktisadı Perspektifinden Bir Çerçeve

İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI, Sakarya, Turkey, 24 February 2021, pp.1-10

Sosyal Politikalarda Aile: Bir CHB Okuması

Aile Kongresi-1: Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile, Ankara, Turkey, 14 - 16 August 2020, pp.1-2

Daha Adil Bir Türkiye İçin Sosyal Politika Uygulamalarını Basamaklandırma

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu: Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anısına 11. Yıl, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.11-12

İslam’da Çalışmak Kutsaldır Algısının Değerlendirilmesi

Islamic Economics Workshop IV, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2016

Gençlik Hizmetlerinin Arkaplanı Öldürü Hak Söyleminden Oldurucu Hak Söylemine Geçiş

Gençlik Çalıştayları: Gençlik Politikaları ve Hizmetleri, Konya, Turkey, 26 - 27 December 2014, pp.111-121

Türkiye de Sosyal Politika Bilimi Geleneği

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi , İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.1108-1112

Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Yardım Algısı Üzerine Değerlendirmeler

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2013, pp.137-148 Sustainable Development

Türkiye de Sosyal Yardımların Geleceği

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Turkey, 31 October - 01 November 2009, pp.1741-1753

Türkiye’nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK’lar ve Özel Sektör

V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008

Books & Book Chapters

Yüz Yılda Sosyal Politikalar: Kavramsallaştırma ve Dönemlendirme

in: Türkiye'nin Yüz Yılı: Sosyal Politikalar, Faruk TAŞCI, Editor, Nokta Yayınları, İstanbul, pp.1-12, 2023

Türkiyenin AB ile İlişkilerinde 19 Nolu Sosyal Politika ve İstihdam Faslının Etkisi

in: Nasıl Bir Ortaklık: Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak, Talha KÖSE, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.223-252, 2023

Aktörler ve Alıcılar Arasında Türkiye'nin Son Yirmi Yılındaki Sosyal Politikaları Anlamak

in: Sosyal Politikalarda Ak Partili Yıllar, TAŞCI, FARUK, Editor, SETA YAYINLARI, İstanbul, pp.11-20, 2023

Özel ve Sosyal Politikalar Arasında Ahilik Kurumunu Ele Almak

in: Ahiliği Yeniden Düşünmek: 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik, M. Enes KALA, Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, pp.173-183, 2023

2023'te Sosyal Politikalar

in: 2023'te Türkiye, Nebi Miş & Murat Yeşiltaş, Editor, SETA Yayınları, pp.263-274, 2023

Günümüz Çalışma Hayatında Ahî Ahlâkının İmkânlarını Zorlamak

in: Emek ve İş Ahlakı, Muhammet Enes Kala, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.200-206, 2022

Bereket ve Biz

in: Biz Gençlere Dair-8, Adnan Adıgüzel, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.105-123, 2022

Yaşlılık Perspektifinden Kuşaklar Arası İlişkide Hak ve Sorumluluk

in: KUŞAKLAR ARASI İLİŞKİLER, Harun Ceylan, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.89-110, 2022

Olağanüstü Dönemlerin Sosyal Politikası Üzerine İslam İktisadı Perspektifinden Bir Çerçeve

in: Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika, Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.201-216, 2022

Sabahattin Zaim: Ahlak, Fikir ve Aksiyon

İktisat Yayınları, İstanbul, 2021

Sosyal Politika Uygulamalarını Basamaklandırma

in: Türkiyenin Kalkınma Raporu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler, M. Erkam Kocakaya, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.289-313, 2021

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Sosyal Hizmet

in: Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları: Merkezi Kamu Kurumları - Uluslararası Kuruluşlar, Özmen,Nebile ve Beki,Abdulkahim, Editor, EFEAKADEMİ Yayınları, İstanbul, pp.387-425, 2021

Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif

İktisat Yayınları, İstanbul, 2020 Sustainable Development

Güzel İnsan Modellemesi İle Sabahaddin Zaim

in: İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları, Faruk Taşcı, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.35-52, 2020

Sosyal Hizmet Aktörleri

in: Sosyal Hizmetin Temel Konuları, Enver Sinan Malkoç, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.145-184, 2019

Türkiyede Sosyal Politikalar Kapsamında Belediyelerin Rolü

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiyede Sosyal Politikalar, Mustafa Şen,Güven Murat, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.389-422, 2019

Sabahaddin Zaim (1926-2007)

in: Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler (Cilt 2), Lütfi Sunar, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya, pp.525-528, 2019

Sosyal Politika Ahlakı

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2017

Türkiye’de İşletmelerin Sosyal Politikaları: Köken Neresi ve Mevcut Durum Ne?

in: Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama, Taşçı, F., Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.143-177, 2017

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politikaları: Var mı Gerçekten ve Nasıl?

in: Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama, Taşçı, F., Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.117-142, 2017

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaları: Kaynaklar Yeterli mi?

in: TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ: Zemin ve Uygulama, Faruk Taşçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.33-74, 2017 Creative Commons License

Engellilik ve Sosyal Hizmet

İstanbul Üniversitesi AUZEF, 2016

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

İstanbul Üniversitesi AUZEF, 2016 Sustainable Development

Refah Devleti ve Yaşlılık Algısı: Türkiye Üzerinden Değerlendirmeler

in: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika, Altuntaş, B., Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.35-56, 2016

Sosyal Yardım Alıcıları İle İlgili Sorunlara Psiko-Sosyal Çözüm: ‘Sadaka Taşları Modellemesi’

in: Modern Dönemde İslâmı ve Osmanlıyı Yeniden Düşünmek, Açıl, B. ve Mercan, H., Editor, Yedirenk Yayınları, İstanbul, pp.71-94, 2013

Küresel Göç Sorunu ve Çözüm Stratejileri

in: Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika, Seyyar, A. ve Selek-Öz, C., Editor, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, pp.323-349, 2013

Sosyal Politika Ahlakı

Nobel Yayınları, Ankara, 2012

Felsefî ve Dinî Arkaplanıyla Topluma Karşı Ahlâkî Sorumluluk Olarak İşletmelerin Sosyal Yardım Fonksiyonları

in: Prof. Dr. Cihangir Akın'a Armağan, Özkan, Y., Fidan, F., Durmuşkaya, C., Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.401-423, 2012

Türkiye'de Sosyal Politika Düşüncesinin Gelişimi: Süreklilik ve Değişim

in: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, Başpınar,A.,Şentürk,M., Editor, Yedirenk Yayınları, İstanbul, pp.191-212, 2010

İsveç Refah Devletinde Sosyal Yardımlar

in: Sosyal Politikada Güncel Konular, Esin,P.,Savcı,İ.,Gökbayrak,Ş.,Ersoy-Kart,M.,Yıldırım-Akkaya,F., Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, pp.441-470, 2009

Max Weber’in Lider Tiplerinin ve Bilgi Toplumundaki Anlamı

in: Bilgi, Ekonomi ve Yönetim II, Yumuşak, İ.G., Editor, Avcı Ofset, İstanbul, pp.1189-1202, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Sosyal (Toplumsal) Refah

TÜBITAK Yayınları, pp.120-122, 2021

Fakirlik

TÜBITAK Yayınları, pp.11-12, 2021

Other Publications

Metrics

Publication

126

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Thesis Advisory

24

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals