Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Editorial: Recent Trends in Research and Future Expectations

JOURNAL OF GOVERNANCE AND REGULATION, cilt.9, sa.3, ss.1-3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitcoin and Blockchain: A Threat or Opportunity for the Financial System

European Journal of Economics and Business Studies, cilt.4, sa.3, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Islamic (participation) banking and economic growth: Empirical focus on Turkey

Asian Economic and Financial Review, cilt.8, ss.1354-1364, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Global Financial Crisis and Islamic Financial Products

China-USA Business Review, cilt.16, sa.11, ss.549-555, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CHANGING OWNERSHIP IN THE TURKISH NON-FINANCIAL CORPORATIONS LISTED ON BORSA ISTANBUL (BIST)

Corporate Ownership & Control Journal, cilt.1, sa.13, ss.1419-1429, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Ownership and Export Orientation: Evidence from Turkey

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.115, sa.1, ss.8-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Crises and Turkish Banking Sector

Ekonomik Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, sa.2, ss.41-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Determinants of Capital Buffer in the Turkish Banking System

International Business Research, cilt.6, ss.224-234, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Direct Investment and Export Decision Relationship in the Large Turkish Firms

Journal of Applied Finance & Banking, cilt.2, sa.4, ss.167-184, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Crises and Capital Buffer: Evidence from the Turkish Banking Sector

Banks and Bank Systems, cilt.6, sa.1, ss.72-86, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BITCOIN AND BLOCKCHAIN: A THREAT OR OPPORTUNITY FOR THE FINANCIAL SYSTEM

EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH International Conference on Social Sciences, Paris, Fransa, 24 Kasım 2018, ss.70

Global Finans Krizi ve İslami Finansal Ürünler

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017, ss.30

From the Financial Crisis to the Real Economy: Importance of Access to Finance

International Congress of Local Development and Finance, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2017, ss.10-14

Changing Ownership in the Turkish Non-Financial Corporations Listed on Borsa İstanbul

Second International Borsa Istanbul Finance & Economics Conference, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2015, ss.1

Capital Structure Characteristics of the Turkish Firms with Different Ownership Types

Second International Borsa Istanbul Finance & Economics Conference, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2015, ss.1

Türkiye'de Halka Açık Şirketlerin Ortaklık Yapısı

International Istanbul Finance Conference, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2013, ss.1-10

Ödemeler Bilançosunda İhracatın Önemi:Büyük Şirketlerin Performansına Yönelik Panel Veri Analizi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012, ss.451-466

Foreign Direct Investment and Export Decision Relationship in the Large Turkish Firms

International Istanbul Finance Conference, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2012, ss.61-69

Finansal Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü

Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2010, ss.487-505

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital and Digitalized Economy in EMs: A Focus on Turkey", in: Emerging Markets

Emerging Markets, Vito Bobek, Editör, IntechOpen, London, ss.1-14, 2021

Corporate Ownership and Control Revisited: Trends for Turkish Non-Financial Corporations

Corporate Ownership and Control: International Trends, Kostyuk, A. N., Tutino, M., & Prigge, S. (Eds.)., Editör, Virtus Interpress, Sumy, Ukraine, ss.82-94, 2019

Bitcoin and Blockchain: A Threat or Opportunity for the Financial System

New Studies and Research in Economics, Giuseppe T. D.; Corona F.; Bakhtiar S.; Marques A. P.; , Editör, Euser & Mcser, Rome, ss.126-132, 2019

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Gündoğdu A., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.51-63, 2018

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE SAHİPLİK YAPISI

Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi, MÜNYAS T., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.423-434, 2018

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Aysel Gündoğdu, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.66-87, 2017

Turkish Banking System: Maturing with Crises

Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets, Hacioğlu Ü.,Dinçer H., Editör, Springer, London/Berlin , Chur, ss.337-345, 2017

Uluslararası Finansal Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü

Halil SEYİDOĞLU'na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Kalaycı İ., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.255-271, 2010