Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 hastalarında cinsiyetin inflamatuvar belirteçlere etkisi

20. Ulusal Yoğun Bakım E- Kongresi (uluslararası katılımı) , 10 - 15 November 2020, pp.1 Sustainable Development

COVID-19 hastalarında Antitrombin-III seviyelerinin prognostik önemi

20. Ulusal Yoğun Bakım E- Kongresi (uluslararası katılımı) , İstanbul, Turkey, 10 - 15 November 2020, pp.1 Sustainable Development

Amitriptilin intoksikasyonunun tedavisinde antidot olarak intravenöz lipid emülsiyonu: Olgu sunumu

Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.34

Yüksek riskli operasyonlarda santral venöz – arter CO2 farkı postoperatif komplikasyonları öngörmede etkin midir?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.103

Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Epidemiyolojik Verilerin, Risk Faktörlerinin ve Prognozun Değerlendirilmesi

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. , Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.294-296

Akciğer nakli sonrası ortaya çıkan posterior reversible ensefalopati sendromu.

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi., Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.1

Comparing Two Different Weaning Protocols in Cardiac Patients

20th İnternational İntensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.54

Liver Transplantation In Acute Liver Failure: The Istanbul Faculty Of Medıcıne Experıence

25th Anniversary Liver Transplantation Congress, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.57-58

Extracorporeal tuberculosis

19th İnternational İntensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2013, pp.62 Sustainable Development

Reaction to contrast agents

19th İnternational İntensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2013, pp.68

Effects of intraperitoneal immunoglobulin therapy on behavior and cognitive functions in CLP-induced sepsis model in rats

33th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels, Belgium, Brussels, Belgium, 19 - 22 March 2013, pp.521

Effects of different doses and serotypes of LPS on blood-brain barrier permeability in Sprague –Dawley rats

33th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine , Brussels, Belgium, 19 - 22 March 2013, pp.8

Serebral Nocardia Enfeksiyonu

TARK, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

Yapay solunum cihazı bakteri üflüyor

TARK, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

Our experience with critically hematologic malignancies.

18th İnternational İntensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2011, pp.73

Books & Book Chapters

İntraabdomnal hipertansiyon ve abdominal kompartman sendromu

in: Anestezi Günlükleri Travma 3, Kamil Mehmet Tuğrul,Ali Emre Çamcı,Nüzhet Mert Şentürk,Ahmet Kemalettn Klotka, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.125-140, 2023

Şok

in: Dahili-Cerrahi-Adli Aciller El Kitabı, Mehmet Şükrü Sever,Halil Yazıcı,Tevfik Ecder, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.71-78, 2021 Sustainable Development

Akut Solunum Yetersizliği

in: Dahili-Cerrahi-Adli Aciller El Kitabı, Mehmet Şükrü Sever,Halil Yazıcı,Tevfik Ecder, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.180-187, 2021 Sustainable Development

Ürosepsis

in: Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ateş Kadıoğlu, Editor, No- bel Mat ba acı lık San. Tic. Ltd. Sti., İstanbul, pp.125-136, 2017

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

386

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

398

H-Index (Scopus)

13

Project

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals