Prof.

Halil TUNALI


Faculty of Economics

Department of Economics

Department of Economic Policy

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, İngilizce İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü / İktisat Politikası

2002

2002

Postgraduate

1980 Sonrası Türkiye'de Faiz Politikaları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü / İktisat Politikası

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2009 - 2013

2009 - 2013

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2001 - 2009

2001 - 2009

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Vice Dean

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics

2011 - Continues

2011 - Continues

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Economics

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2018

2018

DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.6, pp.111-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.18, pp.189-199, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR

Çanakçı M., TUNALI H.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.18, pp.90-119, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Euro / Dolar Paritesinin Türkiye’xxde Konumlu Serbest Bölgelerin İhracatı Üzerindeki Etkisi : Ekonometrik Bir Analiz

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.35-54, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

TUNALI H. , Topak B.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.237-257, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Dolar Kuru, Enflasyon ve TCMB Ağırlıklı Ortalama Ve Fonlama Maliyeti Arasında Granger Nedensellik Analizi

TUNALI H. , Yalçınkaya Y.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.3, pp.461-466, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

TÜRKİYE’DE FİNANSALLAŞMANIN EMEK PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜSTÜNE BİR DENEME

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.67, no.1, pp.57-116, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Faiz Oranı Paritesi Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.9, no.16, pp.35-48, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

HAZİNENİN DÖVİZ ÖDEMELERİ VE TÜRKİYE'NİN DÖVİZ KURU DİNAMİĞİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Elektrik Enerjisi Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama (1970-2015)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.20, no.11, pp.1-13, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2017

2017

Ekonomik Büyüme Ve Sanayileşme İlişkisinde Kaldor Yasasının Türkiye’deki Geçerliliğinin Analizi

TUNALI H. , Erbelet E.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-15, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2017

2017

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

TUNALI H. , Parla O.

İktisat Politikaları Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-15, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Türkiye de Hisse Senedi Getirileri ile Mevduat Faizlerinin Altın Fiyatlarına Etkisi

TUNALI H. , Çam E.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, vol.53, no.622, pp.33-43, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamasında Enflasyon İle Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi Analizi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.66, no.2, pp.61-112, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ

Tunalı H. , Erönal Y.

The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol.21, no.4, pp.1415-1431, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK - İNTİHAR İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

TUNALI H. , Özkaya S.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.56-70, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2016

2016

Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi

TUNALI H. , ÖZKAN İ. E.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-67, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

ANALYZING IMPACT OF NON RESIDENTS HOLDINGS OF EQUITIES ON BIST ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX

Kesik A., Çanakçı M., TUNALI H.

Journal Of Economics, Finance and Accounting – JEFA, vol.3, no.2, pp.166-179, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Income Inequality and Innovativeness An Application For European Countries

TUNALI H. , Şahan F.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.66, no.1, pp.67-82, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2016

2016

European Union s Policy Shift on Trade Evidence from Turkey and South Korea

USTAOĞLU M. , TUNALI H.

International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM), vol.2, pp.707-721, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Döviz Kuru Belirleme Modeli Olabilirliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Örneği

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.15, no.4, pp.1-34, 2015 (International Refereed University Journal)

2010

2010

The Analysis of Factors Affecting Invesment Choices Of Household in Turkey with Multinomial Logit Model

International Research journal of Finance and Economics, no.40, pp.186-202, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Factors Affecting Credit Card Uses: Evidence from Turkey Using Logit Model

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no.23, pp.87-101, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

The Analysis of Relationships between Macroeconomic Factor and Stock Returns: Evidence from Turkey Using VAR Model

International Research Journal of Finance and Economics, vol.1, pp.169-182, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

The Analysis of Unemployment in Turkey: Some Empirical Evidence Using Co-integration Test

European journal of social sciences, vol.1, no.18, pp.18-38, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2008

2008

Mortgage Sistemi: Temelleri, Gelişimi ve Krizi

TUNALI H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.58, no.1, pp.99-124, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Tunalı H. , Erönal Y.

International Economic Research and Financial Markets Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2020, pp.15-16

2017

2017

Efficiency of Ict Development Indicators in OECD Countries

TUNALI H. , güz t., şengün G.

2nd World Conferance on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.4, no.2, pp.121-128

2006

2006

Dünya'da ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları

İncekara A. , TUNALI H.

3.Milli Fındık Şurası, Giresun, Turkey, 2 - 06 January 2006, pp.194-209

Books & Book Chapters

2020

2020

Debt and Politics in Ancient Roman

Bozik M. S. , Tunalı H. , Ustaoğlu M.

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.60-70, 2020

2017

2017

Seçilmiş Ön Asya Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

TUNALI H. , güz t., şengün G.

in: Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri - Türkiye Ekonomik Perspektifi, Elif Haykır Hobikoğlu, Bahar Şanlı, Editor, Gazibayev H. Yayınevi, Celalabat, pp.183-204, 2017

2017

2017

Seçilmiş Ön Asya Ülkelerinde Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin Sıralı Logit ve Sıralı Probit Modelleriyle Analizi

İNCEKARA A. , TUNALI H. , şengün G.

in: Avrasya ve Türkiye Ön Asya Ülkeleri - Türkiye Ekonomik Perspektifi, Elif Haykır Hobikoğlu, Bahar Şanlı, Editor, Gazibayev H. Yayınevi, Celalabat, pp.111-140, 2017

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

Yerdelen Tatoğlu F. , Tunalı H. , Ustaoğlu M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

YERDELEN TATOĞLU F. , TUNALI H. , USTAOĞLU M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

Yerdelen Tatoğlu F. , Tunalı H. , Ustaoğlu M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2015

2015

TÜRKİYE İLE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN BESERİ KALKINMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TUNALI H. , şengün G.

in: Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, Elif Haykır Hobikoğlu, Bahar Şanlı, Editor, Gaziyev H., Celalabat, pp.183-208, 2015

2007

2007

Cinnet, Panik, Çöküş Mali Krizler Tarihi

TUNALI H.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

İstanbul İktisat Dergisi

Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

EditorCitations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1