Assoc. Prof. Hülya MARAŞ GENÇ


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Neurology, Health Sciences


Names in Publications: Maraş Hülya, MARAŞ GENÇ Hülya

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

114

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

132

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Undergraduate

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Child Health and Diseases

Pediatric Neurology

Health Sciences

Non Academic Experience

2017 - 2022

2017 - 2022

Çocuk Nöroloji Uzmanı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Çocuk Nöroloji Uzmanı

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Konya Karapınar Devlet Hastanesi

2005 - 2006

2005 - 2006

Araştırma Görevlisi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Nöroinflamasyon ve Epilepsi

MARAŞ GENÇ H.

57.Türk Pediatri Kongre, Cyprus (Kktc), 22 May 2022

2022

2022

DİRENÇLİ SEYİR GÖSTEREN OTOİMMUN ENSEFALİT OLGU SUNUMU

Özdemir U. F., Gençay A. G., Maraş Genç H., Demirkol D.

57. Türk Pediatri Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 22 - 26 May 2022, pp.658 Creative Commons License

2022

2022

MOG ilişkili hastalıklar

MARAŞ GENÇ H.

44. Pediatri Günleri 23. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 17 April 2022

2022

2022

“Akut flask parezi ile başvuran çocuklarda nadir metabolik-genetik nedenler: Olgu serisi”

MARAŞ GENÇ H., GÜNGÖR M.

Ümraniye Pediatri Nadir Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 March 2022

2021

2021

Çocuk Nörolojik Acillerde Radyolojik Tetkik Seçimi ve Son 5 Yıldaki BT ve MR Verilerimiz

KALIN S., MARAŞ GENÇ H.

43. Pediatri Günleri 22. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 30 May 2021

2020

2020

Hipotonik İnfantta Genetik Tanı

MARAŞ GENÇ H.

3. Nadir Hastalıklar Farkındalık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 February 2020

2019

2019

Opsoclonus Myoclonus Sendromu: İmmün Tedaviler ve Klinik Yanıt

KARAKAYALI B., MARAŞ GENÇ H.

2. Nadir Hastalıklar Farkındalık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2019

2016

2016

The profile and natural history of congenital muscular dystrophies

Ardicli D., MARAŞ GENÇ H., Seyhan K., Kahraman A., Akcil M., TALİM B., et al.

21st International Congress of the World-Muscle-Society, Granada, Nicaragua, 4 - 08 October 2016 identifier

2022

2022

Pediatrik sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve risk faktörleri

MARAŞ GENÇ H., SOMER A., SÜTÇÜ M., ACAR M., SALMAN N.

3. Karadeniz Pediatri Günleri, Trabzon, Turkey, 10 June 2022, vol.15, pp.65-73

2014

2014

Çocuklarda Epilepsi Cerrahisi, Sonuçları ve Komplikasyonları; Retrospektif Klinik Çalışma

Sencer A., Dolgun M., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Maraş Genç H., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.67

Books & Book Chapters

2023

2023

Meningoencephalitis in Children and Hearing Loss

Maraş Genç H., Kara B., Arısoy E. S., Dutta A.

in: Hearing Loss in Congenital, Neonatal and Childhood Infections, Ayşe Engin Arısoy,Emin Sami Arısoy,Nuray Bayar Muluk,Cemal Cingi,Armando G. Corre, Editor, Springer Nature, Zürich, pp.359-386, 2023

2022

2022

Headache in Children.

Maraş Genç H., Kara B., Weber Bingöl Ç.

in: Pediatric ENT infections, Cingi Cemal, Arısoy Emin Sami, Bayar Muluk Nuray, Editor, Springer, pp.145-160, 2022

2022

2022

Konjenital Musküler Distrofiler

MARAŞ GENÇ H.

in: Temel Pediatrik Nöroloji Tanı ve Tedavi, Kumandaş Sefer, Canpolat Mehmet, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.3093-3108, 2022

2022

2022

KONJENITAL MUSKÜLER DISTROFILER TANI VE TEDAVI ALGORITMASI

MARAŞ GENÇ H.

in: Pediatrik Nöroloji Algoritmalar ve İlaç Rehberi, Kumandaş Sefer, Canpolat Mehmet, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.513-514, 2022

2021

2021

PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA IVIG KULLANIMI

MARAŞ GENÇ H.

in: KLİNİK PRATİKTE IVIG TEDAVİSİ, BOZKURT DEVRİM, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.91-106, 2021

2020

2020

Çocuklarda Miyasteni Hastalığı

MARAŞ GENÇ H.

in: Ailelere ve birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik çocuk nöroloji, Cengiz Havalı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.117-123, 2020

2020

2020

Spinal Musküler Atrofi

MARAŞ GENÇ H.

in: Ailelere ve birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik çocuk nöroloji, Cengiz Havalı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.125-128, 2020


Citations

Total Citations (WOS): 114

h-index (WOS): 6