Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1917 Ekim Devrimi Neden Rusya'da Gerçekleşti

İktisat Dergisi, ss.18-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatleri

İktisat Dergisi, ss.105-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolun Siyasi Tarihine Kenar Notları

Cogito, ss.8-26, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Oyundan Siyasete: Türkiye'de Futbolun Doğuşu

İktisat, ss.3-11, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irak'ın İşgali:"Soğuk Savaş"tan Hegemonya Bunalımına

İktisat, ss.37-42, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yol Ayırım Çizgisi Olarak 11 Eylül

İktisat, ss.94-100, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SSCB'nin İlk Yıllarında Dış Politika Uygulamaları:"İdeolojik Aşınma"dan "İdeolojik Dönüşüme"

Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.447-472, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000'li Yılların Başında Türk Dış Politikasının Ana Yönelimleri

İktisat, ss.12-18, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SSCB'nin Varlığı ve Çöküşünün Uluslararası Sisteme Etkisi

Uluslararası ilişkiler Yıllığı, ss.53-65, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Sosyal Demokrasi

İktisat, ss.19-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Sistemde Hegemonya Mücadelesinin Bir Yansıması:Boru Hatları

İktisat, ss.72-76, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sovyetler Birliği Üzerine Bazı Saptamalar

İktisat, ss.49-61, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liberalizm,Piyasa,Demokrasi İlişkileri Üzerine

Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.129-153, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkish Sports Diplomacy and The Balkan Games Between The Two World Wars

2nd International Balkan Annual Conference, Arnavutluk, 1 - 04 December 2012

Turkish Sports Diplomacy and the Balkan Games between the Two World Wars

2nd International Balkan Annual Conference, Tiran, Arnavutluk, 11 - 12 October 2012, ss.9

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Siyasal Muhalefet 1923-1980

Türkiye'de Sosyalist Muhalefetin Tarihi Üzerine Bazı Değinmeler, Komsuoğlu A., Editör, Bengi Yayınları, İstanbul, ss.299-314, 2008

ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya -Kartalın Kanat Sesleri-

Soğuk Savaştan Küresel Tiranlığa, Ateş T., Editör, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss.251-270, 2004

Diğer Yayınlar