Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Effect of Decitabine on Hep-2 Cell Line at Chromosomal Level

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.98-107, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of miR-145 target genes in multiple myeloma cell lines

V.Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020, cilt.2584, ss.37

Investigation of miR-34a target genes in multiple myeloma cell lines

VII. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.141

Akut Myeloid Lösemi ve 3q Kromozomal Yeniden Düzenlenmeleri

3.Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi (UBBK), Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.35

Diğer Yayınlar