Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new cause of ischaemic priapism: Synthetic cannabinoids

ANDROLOGIA, cilt.50, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of sperm DNA testing on male infertility

TRANSLATIONAL ANDROLOGY AND UROLOGY, cilt.6, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laparoscopic nephrectomy in patients undergoing hemodialysis treatment.

JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, cilt.14, ss.534-40, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RETROPERITONEOSCOPIC ABLATIVE RENAL SURGERY IN CHILDREN

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS, cilt.9, ss.592, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN RADICAL NEPHRECTOMY: INTERMEDIATE TERM ONCOLOGICAL OUTCOMES

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS, cilt.9, ss.610, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ TIP BÜLTENİ, cilt.1, ss.0-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyronie's disease surgery: Surgical outcomes of 268 cases.

Turkish journal of urology, cilt.44, ss.10-15, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tadalafil therapy for erectile dysfunction following prostatectomy

THERAPEUTIC ADVANCES IN UROLOGY, cilt.7, ss.146-151, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pharmacologic and surgical therapies for sexual dysfunction in male cancer survivors

TRANSLATIONAL ANDROLOGY AND UROLOGY, cilt.4, ss.148-159, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE OUTCOME OF TESTICULAR SPERM EXTRACTION IN PATIENTS WITH NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA WITH A HISTORY OF UNDESCENDED TESTIS

AUA ANNUAL MEETING-2020, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 18 Mayıs 2020, ss.662

İMPAKTE ÜRETER TAŞLARINDA POSTOPERATİF ÜRETER DARLIĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

6.Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020, ss.20

THE ASSESSMENT OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY SUCCESS DUE TO HYPOGONADOTROPHIC HYPOGONADISM

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 16 Mayıs 2017, cilt.197 identifier

Fibromyalji, Seksüel Disfonksiyon ve Depresyon ile ilişkili midir?

23.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

FİTOTERAPİ AJANLARIN EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANIMI .

Genito-Üriner Hastalıklarda Fitoterapinin Yeri, Lütfi Canat,Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.55-64, 2019

Prostat Kanseri ve Cinsel İşlev Bozuklukları

Erkek Cinsel Sağlığı, TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1, 2017

Penile Rehabilitation After Radical Pelvic Surgery

Practical Tips in Urology, Abhay R, Turna B, Autorino R, Rassweiler JR, Editör, Springer, London/Berlin , Londra, ss.197-208, 2016

Üremeye yardımcı tedavi için sperm elde etme yöntemleri

Erkek Üreme Sistemi hastalıkları ve Tedavisi, Aşçı R, Çayan S, Erdemir F, Orhan İ, Yaman Ö, Usta MF, Kendirci M, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A,, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.841-858, 2013

Prostat Kanserli Hastada Cinsel Disfonksiyon ve Tedavi Yaklaşımları

ÜROONKOLOJİ, ÇETİN DİNÇEL, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.1, 2013