Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A short history of sturgeon caviar production in Turkey

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.30, no.6, pp.1552-1556, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.38, no.1, pp.88-94, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Aquaculture in Turkey

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.54, no.1, pp.34-40, 2002 (SCI-Expanded) identifier identifier

Influence of Acclimation to the Cold Water on Growth Rate of Russian Sturgeon Juveniles

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, vol.2, pp.137-140, 2002 (SCI-Expanded)

Aquaculture in Turkey

Israeli Journal Of Aquaculture-Bamidgeh, vol.54, no.1, pp.1-7, 2002 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

An Overview of the Factors Affecting the Migration of Sturgeons in Yesilirmak

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, vol.33, no.4, pp.138-144, 2018 (ESCI) Sustainable Development identifier

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı (1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.30, no.2, pp.21-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Brief Overview on Cryopreservation Method of Sturgeon Sperm

İstanbul Üni versitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.30, no.2, pp.14-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Brief Overview on Cryopreservation Method of Sturgeon Sperm.

İÜ Su Ürünleri Dergisi , vol.30, no.2, pp.14-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdam

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-2, vol.2, pp.958-961, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Atlantik salmon smoltlarının (Salmo salar L., 1758) Marmara Denizi’nde yetiştiricilik çalışması

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.18, no.17, pp.8-10, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

İthal ve Yerli Yemlerin Yavru Alabalıkların (O. mykiss) Gelişmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.13, pp.21-28, 1996 (National Refreed University Journal)

İthal ve Yerli Yemlerin Yavru Alabalıkların (O. mykiss) Gelişmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.13, pp.21-28, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect Of Moringa Oleifera Supplemented Diet On The Sperm Quality Of Male Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

8th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Gdansk, Poland, 20 - 23 September 2022, pp.1

First reproduction of 21th years old Russian sturgeon’s and larval rearing

8th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Gdansk, Poland, 20 - 23 September 2022, pp.93

Two Dıfferent Methods Of Sperm Collectıon In European Catfısh (Silurus glanis).

8th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Gdansk, Poland, 20 - 23 September 2022, pp.1

Migratory Fish of Turkey

Global Swimway Webinar Marathon, Groningen, Netherlands, 14 May 2020, pp.1

Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendislerinin Özlük Hakları ve Ulusal Mevzuattaki Yeri

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, vol.2, pp.962

Current and Future Aspects of Aquaculture and Fisheries in Turkey

Közep-Magyarorszagi Akvakultura Kutatasi Központ (CENTRALFISH), Budapest, Hungary, 30 - 31 January 2020, pp.1-3

Analiys of the Sperm Quality Parameters of Koi Fish in the Aquaponic System"

7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Rennes, Fransa, Rennes, France, 2 - 06 September 2019, pp.82

Türkiye'nin Yerel ve Yerel Olmayan Alabalık Türleri

ZMO XI. Öğrenci Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 November 2018 - 25 February 2019, pp.1

EFFECTS OF DUO-CULTURE ON FIRST FEEDING TRANSITION SUCCESS AND GROWTH PERFORMANCE FOR Salmo trutta labrax WITH Oncorhynchus mykiss

3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (HydroMediT), Volos, Greece, 8 - 11 November 2018, pp.1

Sustainable and Innovative Food Production Technique: Aquaponic Systems

1st International Symposium on Graduate Research in Science: Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.148 Sustainable Development

The Future Role of Algae

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.229

Sperm Quality Analysis of Normal Spawning Season (NG) and out-Season By Photoperiod Manipulation (PG) of Male Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss).

148th Annual Meeting of the American Fisheries Society., Alabama, United States Of America, 19 - 23 August 2018, pp.1

Diadromous fish species of Turkey: The European eel, Black sea trout and sturgeon species

Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation IMPRESS Conference, Arendal, Norway, 17 - 19 June 2018, pp.1

Fotoperiyot Uygulanması Yoluyla Gökkuşağı Alabalıklarında (O.mykiss) Mevsim Dışı Gamet Eldesi

Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.1-2

First Attent for Fisheries Museum in Turkey and Examples of International Fisheries Museums

5th International University Museums Association Congress-TURKEY, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.2

Migration problems of the Black Sea roach (Rutilus frisii)

FITFISH Annual Conference -Porto 2018, Porto, Portugal, 20 April 2018, pp.51-52

Recent statutes of sturgeon in the Sakarya River in Turkey

The 8th International Symposium on Sturgeon (ISS8), Viyana, Austria, 10 - 15 September 2017, pp.1 Sustainable Development

A Research on Fertilization Success and Gamete Quality Parameters of Endemic Wild Trout (Salmo sp.) in Turkey

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice And Vodnany, Czech Republic, 4 - 07 September 2017, pp.112 Sustainable Development

Sperm Quality Analysis of Normal Season And Out-Season By Photoperiod Manipulation of Male Rainbow Trout Broodstock(Oncorhynchus mykiss)

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceska Budavesce, Czech Republic, 4 - 07 September 2017, pp.1

Obstacles of migratory fish on swimming way in Turkey

COST FA1304 FitFish Annual conference, Mostar, Bosnia And Herzegovina, 21 April 2017, pp.38

Akuakültür yolu ile üretilen balıkların besin değeri bakımından değerlendirilmesi

2nd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, pp.1-2

Sakarya Nehri HES'leri ve Balık Geçitleri

Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.47-48

Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.21-22

LHRH-a ve Sazan Hipofizi Hormonlarının Rus Mersin Balıklarında (acipencer gueldenstaedtii) Spermatolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.17-18

"Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.21-22

Çİftlik Balıkları Çevreye zarar veriyormu? Toplumda Oluşan Algı ve Gerçekler

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2015, pp.1-2

Effects of Two Different Water Resources on Sperm Quality of Broodstock of Trout (Salmo coruhensis)

5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ancona, Italy, 7 - 11 September 2015, pp.31-32

Balık Çiftlikleri ve Çiftlik Balıkları Hakkında Bilinen Yanlışlar.

Saryer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Md. 3. Su Ürünleri Eğitim Seminerleri, İstanbul, Turkey, 15 February - 19 April 2015, pp.1

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdam

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, vol.2, pp.958-961 Sustainable Development

Türkiyede Tatlı Subalıklarında Üreme Çalışmaları: Güncel Durumu, Potansiyeli ve Kriyoprezervazyon

1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Sakarya, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.1

Türkiyedeki mersin habitatlarının mevcut durumları ve iyileştirme potansiyeli.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.167-168

Marmara Denizinde Mersin Balığının Dünü ve Bugünü

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2010

The Effects of Shaded Pond on Growht Performance of Russian Sturgeon Acipenser gueldenstaedtii

VI. Uluslar Arası Mersin Balığı Sempozyumu, Wuhan, China, 25 - 30 October 2009, pp.1

First Isolation of a Flavobacterium johnsoniae like Bacteria From Cultured Russian Sturgeon in Turkey

14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prag, Czech Republic, 14 - 19 September 2009, pp.333

Mersin Balıklarında Kriyoprezervasyon Yöntemleri

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 January 2009

Sturgeon culture in Turkish Waters

6th International Symposium on Sturgeon, China, 1 - 04 January 2009

Mersin Balığı Anaçlarının Üreme Zamanının Tespiti ve Dölleme Yöntemi.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 January 2009

Mersin balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yumurta inkübatörleri

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 2008

Mersin balığında döl alım çalışmaları

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 2008

Mersin balığı anaçlarının gonad gelişimi ve yumurta alımı

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 2008

Rus mersininde sperm muhafazası

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 2008

A modified system for sturgeon eggs incubation and larvae rearing

International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Iran, 1 - 04 January 2007

Review of Turkish aquaculture

1th international student workshop on marine biology, Turkey, 1 - 04 January 2007

Development of Russian sturgeon (A.gueldenstaedtii) larvae from fertilized eggs to artificial feeding

International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Iran, 1 - 04 January 2007

Evaluation of wild common carp (C.carpio) genetic Resources in Turkey

ISGA International Symposium for Genetic in Aquaculture IX, France, 1 - 04 June 2006 Sustainable Development

Status hodowli ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w Turcji.

Profılaktyka Ryb Jesıotrowatych I Innych Gatunkow Karta zgloszenia uczestnictwa w Konferencji “Hatchery 2004, Poland, 1 - 04 September 2004

Sturgeon culture in Turkey

International Symposium of Fisheries and Zoology, Turkey, 1 - 04 October 2003

Marine Culture in Turkey

International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, Cyprus (Kktc), 1 - 04 January 2002

Books & Book Chapters

Migratory Freshwater Fish:Climate Change and Hydroelectric System

in: Conservation of Natural Resources in the Contex of Climate Change , Gökhan Şen,Esin Güngör, Editor, Duvar Publising, İzmir, pp.1-191, 2021 Sustainable Development

Sazan Balıklarının Coğrafik Dağılımı ve Taksonomisi

in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur M., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.39-46, 2011

Sazan Balığı Yetiştiriciliğinde Üretim Teknikleri ve Havuzların Planlanması

in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.50-69, 2011

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Filiz Kitapevi, İstanbul, 2010

Sturgeon Aquaculture

in: Marine Aquaculture in Turkey, Candan A.,Karataş S.,Küçüktaş H.,Okumuş İ., Editor, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.25-35, 2007

Expert Reports

ELAZIĞ BİRİNCİ İDARE MAHKEMESİ

ELAZIĞ BİRİNCİ İDARE MAHKEMESİ, pp.12, Elazığ, 2020

Maçka Asliye Hukuk Mahkemesi

Maçka Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.11, İstanbul, 2016

Other Publications

Dünya Balıkları Göç Günü

Technical Report, pp.62-66, 2016 Sustainable Development