Dr.Öğr.Üyesi

Mehveş PODA


Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Genetik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik, Türkiye

1987 - 1993

1987 - 1993

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

İn Situ Hibridizasyonla Vertebralı Doku Kesitlerinde mRNA Gösterilmesi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik

1996

1996

Yüksek Lisans

Spinal Müsküler Atrofilerin Moleküler Temelinin Türk Toplumunda Belirlenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji, Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

1994 - Devam Ediyor

1994 - Devam Ediyor

Doktor

İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Case report of fatal Mycobacterium tilburgii infection

Akpinar T., Bakkaloglu O. K. , Ince B. , Tufan F. , Kose M., Poda M. , et al.

JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY, cilt.21, ss.538-540, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

CETP TaqIB polymorphism in Turkish adults: association with dyslipidemia and metabolic syndrome

Oezsait B. Ş. , Koemuercue-Bayrak E. , Poda M. , Can G., Hergenc G., ONAT A., et al.

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.8, ss.324-330, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

The S447X variant of lipoprotein lipase gene is associated with metabolic syndrome and lipid levels among Turks.

KOMURCU-BAYRAK E. , ONAT A., PODA M. , HUMPHRIES S. E. , ACHARYA J., HERGENC G., et al.

Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, cilt.383, ss.110-5, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1998

1998

Turkish population data on the short tandem repeat locus TPOX

Vural B. , poda m. , atlıoğlu e., kolusayın ö., cenani a., Morling N., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.111, ss.105-106, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Genotype-Phenotype Evaluation In 476 Turkish Dystrophinopathy Patients

Durmuş H., GEYİK F. , ERGINEL-UENALTUNA N., PODA M. , Çakar A. , Altınkaya A., et al.

The 66th AAN Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 26 April 2014 - 03 May 0215, ss.96

2007

2007

Endothelial nitric oxide synthase G894T gene poly morphism, blood pressure and hypertension in the Turkish adult risk factor study

Erginel-Unaltuna N. , KORMURCU-BAYRAK E., PODA M. , BECER E., ONAT A., HUMPHRIES S. E.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Haziran 2007, cilt.8, ss.51

2007

2007

Genes and HDL-C association in the adult Turkish population

KOMURCU-BAYRAK E. , OZSAIT B., PODA M. , ONAT A., CAN G., HUMPHRIES S. E. , et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Haziran 2007, cilt.8, ss.52

2007

2007

The UCP3-55C/T polymorphism effects blood pressure levels in the Turkish adult risk factor (TARF) study

PODA M. , KOMURCU-BAYRAK E. , SANSOY V. , ONAT A., CAN G., HERGENC G., et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Haziran 2007, cilt.8, ss.52

2006

2006

MRI showing selective muscle involvement in SMA III

Dursun M., Bilgin E., Serdaroglu P., Parman Y. , Poda M. , Deymeer F. , et al.

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16

2005

2005

Longitudinal study confirming muscle strength loss in SMAIIIb

DEYMEER F. , SERDAROGLU P., PARMAN Y., PODA M. , Erginel-Unaltuna N.

10th International Congress of the World-Muscle-Society, Iguassu Falls, Brezilya, 28 Eylül - 10 Ekim 2005, cilt.15, ss.724

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

TEKHARF 2015: Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük

ERGINEL-UNALTUNA N., BAYRAK E. K. , ÇOBAN N. , GEYİK F. , PODA M. , Özsait B., et al.

TEKHARF genetik Kanadı: Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik SEndrom Genetik Risk Faktörleri, Onat A, Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, ss.240-252, 2015

2011

2011

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

UNALTUNA N. E. , PODA M. , BAYRAK A. E. , OZSAIT B., GUCLU-GEYIK F., ÇOBAN N. , et al.

TEKHARF 2011, Halkımızın Kusurlu Kalp Sağlığına Işık Yoluyla, Tıbba Büyük Katkı, Onat A., Editör, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, ss.209-219, 2011


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 118

h-indeksi (WOS): 6