Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Addüktör İnsersiyo Avülsiyon Sendromunda Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

35. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, vol.9, pp.153

Salivary Oxidative Stress in Patients With Papillary Thyroid Cancer: Early Effects of Radioiodine Therapy

7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 3-4 Eylül 2021, Turkey, 3 - 04 September 2021, vol.1, pp.635-647

T HÜCRELİ LENFOMALARDA F18PET-BT'NİN ETKİNLİĞİ

25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.43-44

Clinical Importance of Tc99m DMSA Scans in Pediatric Urinary Tract Infections

13. International Symposium On Radionuclides in Nephrourology, 9 - 13 May 2007, pp.54

Böbrek verici adaylarında Tc-99m DTPA tek kan örneği metodu ile hesaplanan GFR değerlerinin tekrarlanan ölçümleri arasındaki uyumun araştırılması

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2006, vol.15, no.1

The Results of Quality Control of HMPAO kit labeled with Tc99m

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry (World J Nucl Med), İstanbul, Turkey, 24 - 29 September 2004, vol.3, no.251

Books & Book Chapters

NÜKLEER TIP

İstanbul Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2014

NÖROLOJİ VE NÖROŞİRÜRJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

in: NÜKLEER TIP DERS KİTABI, ADALET I, MUDUNA, ÜNAL SN, TURKMEN C, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.37-47, 2012

ÜROGENİTAL SİSTEMDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

in: NÜKLEER TIP DERS KİTABI, ADALET I, MUDUNA, ÜNAL SN, TURKMEN C, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.83-93, 2012

SOLUNUM SİSTEMİNDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

in: Nükleer Tıp ders Kitabı, ADALAET I, MUDUN A, ÜNAL SN, TURKMEN C, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.57-67, 2012

Meme Kanserinde Aksiller Sentinel Lenf Bezi Biyopsi Uygulamasında Nükleer Tıp Yöntemleri

in: MEME KANSERİ, TOPUZ E, AYDINER A, DİNCER M., Editor, Nobel Kitabevleri, İstanbul, pp.191-196, 2003 Sustainable Development

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

521

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

580

H-Index (Scopus)

12

Project

1

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals