Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çağdaş İki Şair Muhammed İkbal ve Mehmet Akif’te Çocuk Eğitimi

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 April 2019

Avrupalıların Hint Alt Kıtasındaki Sömürgecilik, Şarkiyat Faaliyetleri ve Warren Hastings

İkinci Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu/Avrasya'da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 July 2018, ss.94-95

İNGİLTERE’DE PAKİSTANLI BİR ŞAİR: İHSAN ŞAHİD ÇOUDHRİ

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu ”Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan”, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 November 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

DOĞU GÖÇ EDEBİYATI

HİNT ALT KITASINDAN BİRLEŞİK KRALLIK’A UZANAN HAYATLAR, Onur KILIÇER, Hatice GÖRGÜN, Editör, Demavend Yayınları, İstanbul, ss.176-181, 2017