Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Can tolerant values survive economic insecurity? The role of functional autonomy in mediating outsider threats in Turkey

International Journal of Intercultural Relations, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Expectations of Elderly People Regarding Urban Renewal Based on Their Cultural Capital: The Case of Istanbul

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, vol.23, no.2, pp.241-250, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Asamblaj Kavramı ile Aktör-Ağ Teorisi Arasındaki Bağlantıların İncelenmesi: Asamblaj Kentçiliği

TESAM Akademi Dergisi, vol.9, no.1, pp.289-315, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Older Migrants’ Preferences for Urban Spatial Practices and Social Interactions: The Case of Germany

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.60-79, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kutsalın Kent Mekânında Tezahürü: Türbeler ve Kentsel Sosyal Yaşamda Dinî Pratikler

Toplumsal Değişim, vol.3, no.1, pp.62-85, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Qualitative Research On Spatial Capital as a Social Capital and Youth's Experience: İstanbul/Gazi District Case

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.21, pp.41-73, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Social Entrepreneurship From Sociological Perspective

Journal of Economy Culture and Society, vol.61, no.1, pp.1-16, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Determining the Factors Affecting Youths’ Family Satisfaction

Toplumsal Değişim, vol.2, no.1, pp.35-65, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Rethinking Social Inclusion: Sustainable and Flexible Communities

Şehir ve Toplum, no.15, pp.45-51, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Ageing and New Urban Dynamics

beyond.istanbul, no.5, pp.61-67, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Values Instead of Market: From Brand Cities to Nice Ones

Şehir ve Toplum, no.12, pp.66-71, 2019 (National Non-Refereed Journal)

The Spatialization of Old Age: A Qualitative Study on an Apartment Building in Kadiköy’s Moda District of Istanbul

Senex Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.4-19, 2017 (Other Refereed National Journals)

Public Space as the Intersection of Architecture and Sociology

Sosyoloji Divanı, vol.4, no.7, pp.110-126, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ritual Space and Belonging

Şehir ve Düşünce, no.8, pp.40-45, 2016 (Other Refereed National Journals)

Being Outside and Apart: Impoverished Youths' Relations with Locales

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.35, no.2, pp.188-201, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Türkiye de Kamunun ve STK ların Sosyal Yardım Uygulamaları Yeni Eğilimler ve İhtiyaçlar

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.2014, no.1, pp.285-307, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kamunun ve STK ların Sosyal Yardım Uygulamaları Yeni Eğilimler ve İhtiyaçlar

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.1, pp.285-307, 2014 (International Refereed University Journal)

Urban Change in Perspective of Turgut Cansever

İNSAN & TOPLUM, vol.4, no.7, pp.25-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social Welfare Practices of the State and NGOs in Turkey: New Trends and Necessities

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.3, no.28, pp.309-319, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Adalet İçin Alışveriş

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.6, no.1, pp.193-202, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Shopping for Justice?

İş Ahlakı Dergisi, vol.6, no.1, pp.193-202, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mekânı Turizme Odaklı Düşünmek Tarihî Kent Merkezlerinin Değişimi

Hendese, no.1, pp.40-44, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Rethinking The Space by Tourism: The Change of Historical City Centers

Hendese, vol.1, no.1, pp.40-44, 2012 (National Non-Refereed Journal)

A Story on Migration: Why Have I Come to Istanbul?

Çerçeve, vol.20, no.59, pp.102-106, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Remembering "A Seventh Man"

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.5, no.1, pp.190-194, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TV Shows, Advertisements and Children

Agricultural History, vol.12, no.7, pp.63-88, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Family Perception of Turkish Media and Turkish Media Professionals

Agricultural History, vol.12, no.7, pp.51-81, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Urban Renewal or Sanitary Engineering? Local Attitudes toward Intervention in Fener-Balat-Ayvansaray

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, vol.3. Dizi, no.22, pp.395-422, 2011 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Urban Renewal or Sanitary Engineering? Local Attitudes toward Intervention in Fener-Balat-Ayvansaray

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.3, no.22, pp.395-422, 2011 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Aylak Sınıfın ve Değerlerinin Yaygınlaştırılmasında Medyanın Rolü

Dem Dergi, no.7, pp.66-70, 2009 (National Non-Refereed Journal)

The Role of Media on Vulgarisaiton of Leisure Class and Its Values

Dem Dergi, no.7, pp.66-70, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Powerty Studies in Turkey

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, vol.3. Dizi, no.18, pp.205-233, 2009 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

POVERTY STUDIES IN TURKEY

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.3, no.18, pp.205-233, 2009 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Eski Kentin Yeni Sahipleri Var mı

İLEM YILLIK, vol.3, no.3, pp.159-166, 2008 (Other Refereed National Journals)

Public Relations Applications in NGOs

Sivil Toplum, vol.3, no.9, pp.99-114, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Urban Transformationon Senior Citizens’ Social andEconomic Capital: The Case ofIstanbul

14th ESA Congress, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, England, 20 - 23 August 2019, pp.814

İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

Kentfor II Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 August 2017

Mekanın Yeniden Üretimi ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekansal Değişim: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.43-44

Kentsel Büyüme Makinesi Kuramının Türkiye Kentleşme Deneyiminde Yerel Aktörlerin Konumunun Anlaşılmasında Uygulanabilirliği

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.372-379 Sustainable Development

Türkiye Kentleşme Deneyimi ve Aile Evde Yaşanan Değişimler

Toplumsal Değişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.323-331

İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Yoksulluk', İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016 Sustainable Development

Sociology of Aging in Istanbul Current Situation and Expectations

The Second International Home Care Congress, İstanbul, Turkey, 22 - 25 June 2016

Yaşlıların Mekansallaşması: Kadıköy Modadaki Tamiş Apartmanı

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi Yerinde Yaşlanma, Denizli, Turkey, 16 - 17 April 2015, pp.225

Süleymaniye’de Öğrenci Olmak: İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Şehir ve Medeniyet Algıları

Süleymaniye: Şehir ve Medeniyet Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2011

How much effective the media professional’s perception of family on the content?

6th International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, 1 - 04 December 2008, vol.2

Books & Book Chapters

Kent, Mekân ve Gençlik

Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2021 Creative Commons License

Giriş: Yaşlanmayı Araştırmak

in: Dünyada Yaşlanma Araştırmaları, ŞENTÜRK, MURAT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.9-16, 2021

Kent

in: Kent Çalışmalarına Giriş: Kır, Kent ve Göç, Murat Şentürk ve Yusuf Adıgüzel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.117-169, 2020 Sustainable Development

Beykoz'da Kır-Kent Etkileşimi

in: Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Şefik Memiş, Editor, Beykoz Belediyesi Kültür yayınları, İstanbul, pp.429-439, 2020 Creative Commons License

Gençlerin Aile Yapıları

in: Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler, Ahmet ÖZDİNÇ, Editor, TGSP Yayınları, İstanbul, pp.229-277, 2020

Kent

in: Kent Çalışmalarına Giriş: Kır, Kent ve Göç, ŞENTÜRK, MURAT ADIGÜZEL, YUSUF, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.117-169, 2020

Sosyal Etkileşim ve Dayanışma Ağları Açısından Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri

in: Türkiye Aile Yapısı İleri İstatistik Analizi, 2018, Yasemin Esen,Cenap Nuhrat, Editor, T. C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, pp.268-311, 2019 Creative Commons License

Türk Evinin Estetiği

in: Türk Evleri (Kültürel, Mimari ve Sosyal Hayatımızın Tanıkları, Köksal Alver, Editor, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, pp.46-80, 2019

Modernleşme ve Evin Değişimi

in: Kültürel, Mimari ve Sosyal Hayatımızın Tanıkları: Türk Evleri, Köksal Alver, Editor, Ümraniye Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.166-253, 2019

Kentte Yaşlanma Deneyimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım

in: Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.353-378, 2019

Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2018 Creative Commons License

Aile Dostu Kentler Etüt Araştırması

T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul, 2017 Creative Commons License

İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

in: Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, Murat Taşan, Editor, Modanlı Matbaacılık, Tekirdağ, pp.179-194, 2017

Gençlik Kent ve Göç

T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 2016 Sustainable Development

Kentsel müdahalelere İstanbul’dan bakmak: Dünya kenti vizyonunda süreklilik ve kent seçkinlerinin işbirliği

in: Neden Nasıl ve Kim İçin KENTSEL DÖNÜŞÜM, Duman B., Coşkun, İ., Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.357-399, 2015 Sustainable Development

Nicel Araştırma: İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Şentürk M., Ceylan H., Editor, Açılım Kitap, İstanbul, pp.129-229, 2015

Giriş: İstanbul’da yaşlıların mevcut durumu araştırması

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, "Şentürk, M., Ceylan, H.", Editor, Açılım Yayınları, İstanbul, pp.13-34, 2015

Sonuç ve Tartışma: Bir yaşam alanı olarak kent ve İstanbul’da yaşlanmak.

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Şentürk, M., Ceylan, H., Editor, Açılım Yayınları, İstanbul, pp.283-341, 2015

Araştırmanın metodolojisi

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Şentürk, M., Ceylan, H., Editor, Açılım Yayınları, İstanbul, pp.107-128, 2015

Nitel araştırma: Yaşlılar neler anlattı?

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Şentürk, M., Ceylan, H., Editor, Açılım Yayınları, İstanbul, pp.229-282, 2015

Literatür: Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Durumları

in: İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Şentürk M., Ceylan H., Editor, Açılım Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.35-61, 2015

Konuta Sosyolojiden Bakmak: İstanbul’da Kentleşme ve Konut Edinme Süreçleri

in: Kentleşme ve Sosyal Politikalar, Şentürk, M., Yaman, Ö. M., Editor, Esenler Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, pp.65-97, 2014

Kentleşme ve Sosyal Politikalar

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2013 Creative Commons License

Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2012 Creative Commons License Sustainable Development

Yönetici Klavuzu

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2012

İstanbul’da Göç, Yoksulluk ve Kentsel Dönüşüm

in: Göç ve Kentleşme Ekseninde Esenler'i Anlamak, Şentürk M., Editor, Şehir Düşünce Merkezi/Esenler Belediyesi, İstanbul, pp.133-153, 2012 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümün Sosyolojisi

in: Kent Sosyolojisi, Alver K., Editor, Hece, Ankara, 2012

Kürt Aşiretlerinin Tetkiki: Siyasal ve Sosyolojik Bir Araştırma

in: Ziya Gökalp, Tuna K., Coşkun İ. , Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2011

The Professionals in Turkish Media and Their Perceptions on the Family

in: The Researches on Family, Turğut M., Abduşoğlu A., Editor, Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2009

The TV programs, Advertisements and Children

in: The Researches on Family, Turğut M., Abduşoğlu A., Editor, Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2009

Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008