Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (Anova) Lineer Regresyon Yaklaşımı Ve Excel Uygulaması

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.251-252

Öğretim Elemanlarının Çalışma Yaşam Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1-2

Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)

1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.418-431 Sustainable Development

Mutluluk Düzeyinin Sosyo- Demografik Özelliklerle Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi

13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 December 2012, pp.123-132

Books & Book Chapters

Matematik II

Der Yayınevi, İstanbul, 2015

İstatistik Analiz

Der Yayınevi, İstanbul, 2015

İstatistik

Der Yayınevi, İstanbul, 2015

MATEMATİK I

Der Yayınları, İstanbul, 2015

Excel ile Temel Ekonometri

Der Yayın Yayınları, İstanbul, 2003

Metrics

Publication

32

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals