Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KORONER ARTER HASTALIĞI VE DİYABET BİRLİKTELİĞİNDE OBEZİTE PARADOKSU

25. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.83

Bruselloz Enfeksiyonunun Nadir Görülen Klinik Formu: Nörobruselloz

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, Sakarya, Turkey, 9 - 12 March 2023, pp.2

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.179

Preliminary Criteria for Macrophage Activation SyndromeAssociated with Coronavirus Disease-19

American College of Rheumatology 2021, Arizona, United States Of America, 5 - 09 November 2021, vol.10, no.73, pp.1-4 Creative Commons License Sustainable Development

Dna Onarım Gen Varyantları (Xrcc4 Ve Xrcc1) İle Covıd-19 Enfeksiyonu Arasında Bir Bağlantı Olabilir Mi?

Euroasıa Summıt 4th Internatıonal Applıed Scıence Congress, Odessa, Ukraine, 10 - 11 September 2021, vol.1, no.1, pp.125-132

CASTLEMAN HASTALIĞI’NIN NADIR BIR FORMU: TAFRO SENDROMU

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, İstanbul, Turkey, 11 March 2021

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

224

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

219

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals