Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Leyla Erbil’de Öykünün Sesi

Cumhuriyet Kitap , no.1219, pp.3, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Leyla Erbil: Kalan ve Anlatı Evreni

Sözcükler , no.0, pp.61-66, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Kente Yapılan Edebi Yolculuk

Cumhuriyet Kitap , no.1065, pp.19, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Marc Chagall ve Fransız Sürrealizmi

Akademiart , no.2, pp.20-21, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Görsellik, Retorik, Göstergebilim

Dipnot , no.3, pp.30-38, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Enonciation littéraire et description

Littera , no.16, pp.131-144, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Todorov ile Fantastiğin Ucuna Yolculuk

Babil Kulesi , no.2, pp.6-7, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dekadanların Prensi

Cumhuriyet Kitap , no.735, pp.6, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Zeynep Aliye ve Öyküleri

Düzyazı Defterleri , no.3, pp.49-50, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Göstergebilimde Yönelimler: Öznenin Dönüşü

Dipnot , no.1, pp.11-18, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Aylaklığın Durgun Sularında

Cumhuriyet Kitap , no.672, pp.3, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sarı Sıcak: Bir Sözleşme Öyküsü

ADAM Öykü , no.33, pp.87-94, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yazınsal Okuma Süreçleri

Cumhuriyet Kitap , no.574, pp.7, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gölgenin Rengi ve Estetik Alımlama

Cumhuriyet Kitap , no.565, pp.10, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mimarlığa Öykünen Yazı

Cumhuriyet , no.0, pp.15, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

XIX.yüzyıl Fransız Öyküsünde Anlatım Teknikleri

ADAM Öykü , no.22, pp.32-38, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

L'univers sensible dans la Peste

FRANKOFONİ , no.11, pp.279-288, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Zeynep Aliye'nin Öykülerinde Fantastik Evren ve İmgeler

Varlık , no.1099, pp.9-10, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Enonciation et narration dans Les Diaboliques

Dilbilim XI , no.0, pp.51-58, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Beş Ada üzerine bir Deneme

Adam Öykü , no.18, pp.73-78, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sémiotique et enseignement de la littérature

YDEB , no.2, pp.105-109, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Sürgün ve Krallık'ta Özne-Uzam İlişkileri

ADAM Öykü , no.15, pp.107-112, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çınlama'da Anlatı Çözümlemesi

ADAM Öykü , no.8, pp.113-117, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Öteki'nin Düşündürdükleri

Gösteri , no.188, pp.30-32, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Barbey d'Aurevilly'de Öyküleme Teknikleri

ADAM Öykü , no.3, pp.103-107, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Suç Çağı

Gösteri , no.182, pp.46-48, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Balkan Naci İslimyeli ile “Söz” Üzerine

Dekorasyon , no.1, pp.133-135, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Anlatı Ustası: Barbey d'Aurevilly

CUMHURİYET Kitap , no.304, pp.7, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Berke Vardar'ın Yapıtları Üstüne

Dilbilim , no.10, pp.303-305, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Söz'ü Okurken

Gösteri , no.162, pp.40-42, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

L’enseignement de Greimas en Turquie : Du projet scientifique à la théorie sémiotique

, Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure. Actes du congrès de l’AFS 2017, Liege, Belgium, 30 May - 02 June 2017, pp.124-130

Fransız Romanında Birinci Dünya Savaşı’nın İzleri

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ 100. YILINDA SAVAŞ VE TOPLUM -EVE DÖNEN ASKER, İstanbul, Turkey, 12 September - 14 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Savaş ve Edebiyat

Savaş ve Toplum Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018

Akdeniz’de Göç Facialarına Göstergebilimsel Bir Bakış

VI. International Migration Conference, Lizbon, Portugal, 26 - 28 June 2018 Sustainable Development

L’enseignement de Greimas en Turquie: du projet scientifique à la théorie sémiotique

Congrès international autour du centenaire de la naissance d’A. J. Greimas (1917-1992), Paris, France, 30 May - 02 June 2017

La ville comme espace du devenir

Médias numériques, langues, discours, pratiques et interculturalité Actes du Colloque international, Aghadir, Morocco, 24 - 26 October 2016

Horizons de l’être et la migration: Une étude sémiotique du cas des minorités turques

MIGRATIONS ET INTÉGRATIONS, Colloque international / Faculté des Lettres et au Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd, Budapest, Hungary, 16 - 18 November 2015

Jean-Marie Gustave Le Clézio’nun Romanlarında Özne/Yazgı İlişkisi

VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 1 - 04 February 2013, pp.231-241

Murmures à Beyoğlu’ndan Beyoğlu’nda Fısıltılar’a Yazım ve Çeviri Süreçleri

VII.Ulusal Frankofoni Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.372-381

Essai de définition sémiotique de l’exotisme littéraire

Actes des Journées internationales d’études sur l’exotisme, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.209-218

Prosper Merimée Öyküsünde Cinayet İşleyen Sanat Yapıtı

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı: Yazında Sanat ve Sanatçı, Sanat ve Çeviri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.39-46 Sustainable Development

Prosper Merimée öyküsünde cinayet işleyen sanat yapıtı

Akşit Göktürk'ü Ama Toplantısı "Yazında Sanat ve Sanatçı - Sanat ve Çeviri", İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.39-47 Sustainable Development

La Sémiotique descriptive et l’étude du visuel

Recontres sémiotiques: les interfaces disciplinaires, des théories aux pratiques professionelles. Colloque international Sémio 2007, Paris, France, 15 - 17 November 2007, pp.58

Görsel Kent Söyleminin Parametresi Olarak Gökdelen

8. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 May - 02 June 2007

Fantastiği Tanımlamak: Bir tema Üzerine Çeşitlemeler

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Fantastik, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.37-46

Le réel et l’imaginaire: Une approche sémiotique de la Biennale de Venise 2003

8ème Congrès de l’association internationale de Sémiotique (AIS), Lyon, France, 7 - 12 July 2004

Le dit et l’interdit: une lecture sémiotique de la Biennale de Venise 2003

8ème Congrès de l’association internationale de Sémiotique (AIS), Lyon, France, 7 - 12 July 2004

Les études françaises à l’université turque: nouveaux besoins, nouveaux public

4.Uluslararası Frankofoni Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2004, no.0

Le corps dans le fantastique de Maupassant

Le Congrès International Semio 2001, France, 1 - 04 January 2003, pp.91-97

Sémiotique et traduction

Actes du I er Colloque International de Traduction: Aspects Culturels de la Traduction, Turkey, 1 - 04 October 2002, pp.153-157

Le contrat énonciatif dans la nouvelle brève

Colloque International. Analyse des discours: textes, types et genres, France, 1 - 04 December 1998, pp.453-462

Göstergebilim ve Plastik Sanatlarda Çözümleme

XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin, Turkey, 14 - 16 May 1996, pp.255-258

Books & Book Chapters

İstanbul: ville visible ou invisible?

in: Langages et sens de la ville, J.Fontanille,Nedret Kılıçeri,Bülent Çağlakpınar., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.187-200, 2021 Creative Commons License

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker"

in: Savaş ve edebiyat: edebiyatın tanıklığında savaşlar ve sonrası, erman gören,ebru yener gökşenli,korhan korbek,şerif eskin,bülent çağlakpınar, Editor, Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., İstanbul, pp.107-119, 2018

Yaşar Kemal'in Yapıtında Yazınsal Söylem Üzerine

in: Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu, Feridun Andaç, Editor, Nilüfer Belediyesi Kütüphane, Bursa, pp.199-207, 2016

La ville comme espace du devenir

in: Médias numériques, langues, discours, pratiques et interculturalité, Lachkar A., Duranton S.D., Amsidder A., Editor, Université Ibn Zohr, Agadir, pp.241-248, 2016

Seramiğin Geleneksel Kullanımı ve Anlam Olgusu Üzerine Gözlemler

in: Zanaattan Sanata Biçim ve Estetik, Altan A. Marçelli, Editor, Dakam Publishing, İstanbul, pp.13-24, 2014

Anlam Alanı Olarak Özne ve Beden

in: İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Ahmet Güneş, Editor, --, --, pp.135-154, 2014

Gelenekten Günümüze Görsel Gösterge: Balkan Naci İslimyeli’nin “Suret” Dizisine Göstergebilimsel bir Bakış

in: Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması, Günay V. D., Parsa A., Editor, Es Yayınları, İstanbul, pp.133-152, 2012

İstanbul Üniversitesi Batı Filolojilerinin 75.Yılı

in: İstanbul Üniversitesi Batı Filolojilerinin 75.Yılı, Ozil Ş., Öztokat N., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2009

Görsel Kent Söyleminin Parametresi Olarak Gökdelen

in: Cultures du Visible. 8ème Congrès de l’AISV-IAVS: Papers, -, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.563-570, 2007

Le réel et l’imaginaire: Une approche sémiotique de la Biennale de Venise 2003

in: Les Signes du Monde. Interculturalité & Globalisation, -, Editor, Université Lumiére Lyon2, Lyon, 2005

Le dit et l’interdit: une lecture sémiotique de la Biennale de Venise 2003

in: Les Signes du Monde. Interculturalité & Globalisation, -, Editor, Université Lumiére Lyon2, Lyon, 2005

Dilbilimin Psikanalize Bakışı

in: Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Öztokat N., Editor, Multilingual, İstanbul, pp.157-164, 2004

Tiyatroya Göstergebilimsel Bir Bakış

in: Günümüz Dilbilimi Çalışmaları, Prof. Dr. Ayşe Kıran, Editor, Multilingual, İstanbul, 2003

La grammaire/Les grammaires, Exercices de grammaire, Exercices de grammaire et méthodes d'enseignement, Exercices structuraux, Analyse des erreurs / analyse contrastive

in: Grammaire et didactique des langues, Prof. Dr. Bahadır Gülmez, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, pp.25-76, 1993

Other Publications

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

23
UN Sustainable Development Goals