Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Contraceptive choice and reproductive morbidity in Istanbul

STUDIES IN FAMILY PLANNING, vol.28, no.1, pp.35-43, 1997 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

In search of truth: Comparing alternative sources of information on reproductive tract infection

Reproductive Health Matters, vol.3, no.6, pp.31-39, 1995 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Study of the contraception status and needs of the male patients who are registered to a family physician in İstanbul

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.18, no.1, pp.39-53, 2020 (Other Refereed National Journals)

HOW DID TRANSFORMATION IN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?

Toplum ve Hekim, vol.30, no.2, pp.120-126, 2015 (Other Refereed National Journals)

Social Capital: The Intermediary Determinant in the Social Determinants of Health Framework

Toplum ve Hekim, vol.30, no.1, pp.29-41, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.176-181, 2014 (National Refreed University Journal)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Sendromik Yaklaşımın Birinci Basamak Hekimlikte Kullanımı

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, vol.2, no.11, pp.65-67, 2006 (Other Refereed National Journals)

A study on the role of counselling service and follow-up in the use of family planning methods

Marmara Medical Journal, vol.14, no.4, pp.232-237, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İstanbul Tıp Fakültesi’nde uygulanan “Eğitici Eğitimi” programının etkilerinin değerlendirilmesi

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.63, no.3, pp.268-273, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Social capital and mental health status among the residents of a neighborhood in Istanbul, Turkey

12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseille, France 20th–23rd November 2019, Marseille, France, 20 - 23 November 2019, pp.372 Creative Commons License

THE STATUS OF NURSING HOMES FOR THE ELDERLY IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT AND AN INSTITUTION SURVIVING OVER A CENTURY “DARÜLACEZE”

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013) “Bosnia and Herzegovina: In Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans”, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 October 2013, pp.22 Creative Commons License

Ağaç İşkolunda Ayakta Çalışan İşçilerde Bir Risk Faktörü Olarak Varis Araştırması

3. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 30 April - 03 May 1992, vol.1, pp.178

Bolu Orman Ürünleri Sanayinde İş Kazaları

3. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Ankara, Turkey, 30 April - 02 May 1992, pp.111

Books & Book Chapters

Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu ulusal ve uluslararası gelişmele

in: Halk sağlığı bakış açısıyla Covid-19 pandeminin ilk yılı yapılanlar–yapıl(a)mayanlar–yapılması gerekenler, Pınar Okyay,Sarp Üner,Bülent Kılıç, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.1-16, 2021

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.63-66, 2020

Halk Sağlığı ve Sanat: Halk Sağlığında Sinema ve Fotoğraf Kullanımı

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1185-1188, 2020

ACCESS TO HEALTHCARE FOR ASYLUM-SEEKERS IN TURKEY

in: Healthcare Mobilities National Health Systems: Working Papers Collection., Follis L,Burns N,Follis K, Editor, Lancaster Publishing Ltd , Lancaster, pp.45-51, 2020

Göç Yolunda Bir Durak: Esenler

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 2018

KADINLARIN SORUNLARI

in: SAVAŞ GÖÇ VE SAĞLIK, Işıl Ergin, Editor, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, pp.52-56, 2016

DOĞURGANLIĞIN DÜZENLENMESİ

in: HAYATIN EVRELERİ DİLİMİ DERS NOTLARI, GÜLBİN GÖKÇAY,LEYLA TAPUL, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.173-178, 2015

SAĞLIKLI CİNSELLİK

in: HAYATIN EVRELERİ DİLİMİ DERS NOTLARI, GÜLBİN GÖKÇAY,LEYLA TAPUL, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.170-175, 2015

Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Kitabı

in: ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ, Ayşe Akın,Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,Nuray ÖZGÜLNAR,Berna DİLBAZ,Nilüfer GÜLERSOY ÖZAYDIN, Editor, TC Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü , Ankara, pp.1-87, 2009

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

in: CYBE Katılımcı Rehberi , Ayşe Akın,Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,Nuray ÖZGÜLNAR,Berna DİLBAZ,Nilüfer GÜLERSOY ÖZAYDIN, Editor, TC Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü , Ankara, pp.1-154, 2005