Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

READING BETWEEN THE IMAGES IN BROWNING’S AND COPPOLA’S DRACULA ADAPTATIONS

SineCine: Journal of Film Studies, cilt.2, sa.10, ss.481-509, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postdramatik Tiyatronun Kökleri ve Çağdaş Britanya Tiyatrosu

Roman Kahramanları, cilt.1, sa.37, ss.87-101, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Disiplinlerarası ve Medyalararası bir Yeniden Yazma Eylemi Olarak Metin ve Performans: Hamlet Makinesi (1977) & 'Ophelia’ya Ölüm Yakışır' (2005)

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur, cilt.2, sa.38, ss.23-48, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çağdaş Tiyatro ve Hissizlik

Kuledibi Dergi, cilt.1, no.2, ss.8-11, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ölmeyi Seçmek: Antigone ve Ophelia'nın Gönüllü Ölümleri

Litera, cilt.1, sa.23, ss.15-29, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alegorik, Komik ve Gerçekçi bir Oyunu Türkçeleştirmek: Anthony Neilson'ın The Wonderful World of Dissocia'sı

İ. Ü. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.2, sa.22, ss.79-87, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vur/Yağmala/Yeniden: In-yer-face, Ravenhill ve dotbilsarda

SAHNE: Tiyatro ve Opera Bale Dergisi, sa.31, ss.56-61, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiyatroda Yeni Arayışlar, bir başlangıç olarak: Bu Bir Sandalye

Koridor: Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.21-24, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Unreal City: The Image of the City in T. S. Eliot's Poetry

CONGIST'19, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.65

Layers of Trauma in Philip Ridley's Leaves of Glass

Ege University 16th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1

"New British Drama and Interculturalism: Contemporary British Drama?s Effects on Theatre in Turkey?"

Graduate Symposium, Department of Drama, QMUL, Londra, İngiltere, 03 Haziran 2015

Representation of Memory in Fairy-Tales: Recreation of the Present in Philip Ridley's Brokenville

International Graduate Conference: Literature and Representation of Memory, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012

Dracula'nın Öpücüğü: F. F. Coppola'nın Byronic Kahramanı Vlad Dracula

I. Korku Anlatıları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, cilt.1, sa.1, ss.23-31

Anthony Neilson: the Wonderful World of Dissocia ve Kimlik Bunalımı

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Kimlik, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2009, cilt.1, sa.1, ss.201-213

Günlük Yaşam Politikaları: Blasted

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Politika, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.1, no.1, ss.55-63

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğanın İntikamı: Thomas Eccleshare'in Pastoral Oyununda Doğanın İnsan Medeniyetini Ele Geçirişi

Navisalvi: Natura, Pelin Erçelik, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2021

“Unreal City”: The Image of The City in T. S. Eliot’s Poetry

Şehrin Dili, Ali Şükrü Çoruk, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, 2021

Ecofeminist Ecopoetics and Carol Ann Duffy

Environment and Fiction, Özden Sözalan,İnci Bilgin Tekin, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.131-153, 2020

Çin Sanatı

Kaynak Yayıncılık, İstanbul, 2018

I Need a Hero: Where Have All the Good Men Gone in Contemporary English Drama?

Batı Edebiyatında Kahraman, Ertuğrul İşler, Editör, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, ss.334-341, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Philip Ridley

McFarland , Inc., Publishers , ss.00, 2021

Diğer Yayınlar