Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biokinetics of 110mAg in Baltic shrimp Palaemon adspersus under elevated pCO2

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, cilt.538, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assessment of Po-210 and Pb-210 by moss biomonitoring technique in Thrace region of Turkey

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.322, sa.2, ss.699-706, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-pollutant Monitoring in a Rehabilitated Estuary: Elements and Radionuclides

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.103, sa.2, ss.354-361, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Po-210 and Pb-210 in fish from northern Aegean Sea and radiation dose to fish consumers

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.318, sa.2, ss.1189-1199, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Trophic transfer of Cs-134 in the Manila clam Ruditapes philippinarum

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, cilt.177, ss.165-168, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of Po-210 and Pb-210 in lichen, moss and soil around Can coal-fired power plant, Turkey

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.307, sa.1, ss.523-531, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biokinetics of radiocesium in shrimp (Palaemon adspersus): seawater and food exposures

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, cilt.132, ss.15-20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of radiocesium biokinetics in Manila clam (Ruditapes philippinarum)

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.295, sa.1, ss.239-244, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BIOMONITORING OF Cs-137, K-40, Th-232, AND U-238 USING OAK BARK IN BELGRADE FOREST, ISTANBUL, TURKEY

NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, cilt.27, sa.2, ss.137-143, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radioactivity concentrations in sediment and mussel of Bosphorus and Golden Horn

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.289, sa.2, ss.627-635, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heavy metal deposition in moss samples from East and South Marmara Region, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.174, ss.219-227, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The usability of tree barks as long term biomonitors of atmospheric radionuclide deposition

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.68, sa.12, ss.2433-2437, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

232Th, 238U, 40K, 137Cs radioactivity concentrations and 137Cs dose rate in Turkish market tea

RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, cilt.164, sa.2, ss.138-143, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radioactivity concentrations in topsoil samples from the Thrace region of Turkey and assessment of radiological hazard

RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, cilt.163, sa.11, ss.903-913, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trace element concentrations in animal feed samples from Thrace region, Turkey

Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, ss.1-10, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Environmental biology and pathophysiology of cadmium

IUFS JOURNAL OF BİOLOGY, cilt.69, ss.1-5, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of marine algae as biological indicator of heavy metal pollution of Turkish Marine Environmet

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.43-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heavy metal and radioactivity concentrations in soil and moss samples from Istanbul, Turkey

Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, sa.67, ss.39-47, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of Cu, Cr, Pb and Zn contamination in the core sediment from İzmit Gulf, Turkey

The 11th International Symposium on Environmental Geochemistry, Beijiin, Çin, 7 Ekim - 10 Ağustos 2019, ss.1

İstanbul Haliç’inde Balanus sp. türünün çevresel adaptasyonu

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Impacts of ocean acidification on 57Co and 134Cs bioconcentration in manila clam Ruditapes philippinarum

International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA 2017), Vilnius, Litvanya, 29 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.1-3

210Po and 210Pb in various fish species from Gökçeada island, Northern Aegean Sea and contribution of 210Po to radiation dose

International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA2017), Vilnius, Litvanya, 29 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.50-51

Chronology of metal pollution in Golden Horn Estuary Istanbul, derived from 210Pb and 137Cs dating

18th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET 2016), Ghent, Belçika, 12 - 15 Eylül 2016, ss.593-594

Determination of metal concentrations in surface and trapped sediment of the Golden Horn estuary, Istanbul

18th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET 2016), Gent, Belçika, 12 - 15 Eylül 2016, ss.39-40

BIOMONITORING OF METALS BY USING MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS IN REHABILITATED ESTUARY: GOLDEN HORN

18th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET 2016), Ghent, Belçika, 12 - 15 Eylül 2016, ss.749-750

Güneybatı Karadeniz Karot Sedimentlerinin Ağır Metal kirliliğine Tarihsel Bir Yaklaşım

Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.102-103

Karadeniz'in Güney Batısından Alınan Sediment Karotlarında Ağır Metal Kayıtları ve Kirlilik Derecesi

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.65-68

Bioconcentration of 210Po in Rapa Whelk Rapana Venosa in Laboratory Conditions

Third International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes (INCO-PoPb-2015), Aydın, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2015, ss.1

Spatial and Temporal Variations of Po and Pb Activity Concentrations in Surface Sediment and Settling Particles of the Golden Horn Estuary

Third International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes (INCO-PoPb-2015), Aydın, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2015, ss.1-5

Assessment of Metal Accumulation and Ecological risk in Marmara Ereğlisi shelf northern Marmara Sea, Turkey

31st International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Bratislava, Slovakya, 22 - 26 Haziran 2015, ss.30

Assessment of Heavy Metal Contamination in Sediment Cores of the Marmara Ereğlisi Shelf.

68th Geological Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2015, ss.88-89

Radioactivity Concentrations In Indigenous And Transplanted Mussel (Mytilus Galloprovincialis) From All Turkish Sea Coast

CIESM, 40. Congress (Commission Internationde Pour L'exploration Scientifiq De LA Mer Mediterranee), Marsilya, Fransa, 28 - 31 Ekim 2013, ss.1-2

Radioactive dose map of ıstanbul Soil

International student conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-10, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2013, ss.27

Trakya Bölgesinde doğal ve yapay radyonüklidlerin biyoindikatör organizmalarla izlenmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2009, ss.195

Toprak örneklerinde radyoaktif kontaminasyon konusunda yapılan ve yapılması gerekli araştırmalar

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2009, ss.187-194

İstanbul'da topraktan gelen gama radyasyonu dozunun belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.638

İstanbul toprağında 137Cs'nin dikey dağılımının belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.226

Determination of Cs-137 Activities in soil samples from East and South of Marmara Region, Turkey

In situ nuclear metrology as a tool for radioecology (INSINUME) 2006, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.73

Distribution of gamma emitting radionuclides in soils from Thrace, Turkey

In situ nuclear metrology as a tool for radioecology (INSINUME) 2006, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.16