Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Doktora Tez Savunma Jurisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Journal of Transportation and Logistics

  Editör

 • 2015 - 2015 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi

  Editör

 • 2009 - 2015 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2013 Marketing Intelligence & Planning

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2013 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2012 Doğuş Üniversitesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2012 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2012 Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2011 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2011 Ege Akademik Bakış Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2011 Business and Economics Research Journal (BERJ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2010 Uludağ Üniversitesi İİBF dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2010 İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2010 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2005 Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi