Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shaping the Consumers’ Attitudes Towards Halal Food Products in Turkey

Journal of Islamic Marketing, cilt.1, ss.1, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluations of International Brand Alliances

International Journal of Value Chain Management, cilt.1, ss.1, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tüketicilerin Sponsorluk Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Uyum Teorisi Ekseninde Sanat ve Spor Sponsorlukları Kapsamında İncelenmesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.2, ss.206-225, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Marka İttifaklarının Başarısını Etkileyebilecek Faktörlerin Türkiye Geçerlemesi

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.18, no.4, ss.549-564, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Katılım Bankacılığında Pazarlama Alanında Yapılan Çalışmalara İlişkin Literatür İncelemesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, no.3, ss.55-74, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi

TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, no.2, ss.257-295, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Tabanlı Perakende Modellerinin Tüketici Güveni ve Bağlılığı Açısından Kıyaslanması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.24, no.2, ss.543-561, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of the objective and subjective features of technological products: evidences from Turkish tablet PC market

International Journal of Information Technology and Management, cilt.15, ss.99-117, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ürün Yerleştirme: Kavramsal Bir Çerçeve

Yönetim Dergisi, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü, no.76, ss.96-119, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tüketici Tutumlarının Pazar Bölümlerine Göre İncelenmesi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.9, no.18, ss.133-155, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.41, no.2, ss.227-240, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yazılım Pazarlaması ve Yazılım Sektörünün Pazarlama Zekalarının İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, cilt.2012, no.1, ss.45-68, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining traditional display advertisement and advertorial according to advertisement and advertised product perception based on factor analysis

Istanbul University Journal of the School of Business Administration, cilt.40, no.2, ss.176-194, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.36, ss.89-111, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.89-111, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Consumers’ Price Perceptions As A Segmentation Criteria: An Emerging Market Case

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University, cilt.39, no.1, ss.21-34, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Images of Italy, France and Morocco as tourist destinations

International Journal of Tourism Policy, cilt.2, ss.306-318, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, no.2, ss.17-38, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examining the Differences of Consumers’ Risk and Benefit Perceptions In Online Shopping

The E-Business Review, International Academy of E-Business, cilt.VIII, ss.157-161, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ürün Geliştirmede Pazar Bilgisi Yönünden Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

VERİMLİLİK DERGİSİ, cilt.2008, no.3, ss.7-20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Buying Intention in Food Retailing Industry

International Journal of Management Cases, cilt.10, ss.551-560, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Kalitesi Algılamasının Hava Yolu Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.32, no.2, ss.7-29, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Anlayışında Siyasal Pazarlamanın Yeri Ve Pazar Konumlarına Göre Siyasi Partilerin Stratejik Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, ss.157-172, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmelerine Göre Pazar Bölümlerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.87-106, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Havayolu Taşımacılığında Yerli Ve Yabancı Yolcuların Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, no.1, ss.152-175, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.7, no.2, ss.55-75, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süpermarket Müşterilerinin Mağazaya Olan Bağlılık Derecelerine Göre Pazar Bölümlerinin Tanımlanması ve Bölümler Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, cilt.17, ss.46-61, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Market Müşterilerinin Mağaza Hizmet Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.55-76, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.17, no.53, ss.3-17, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İndirimli Mağaza ve Süpermarket Müşterileri Arasındaki Farklılıkların Beklenti ve Memnuniyetlerine Göre İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.34, no.1, ss.105-133, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perakendecilik sektöründe tüketicilerin fiyat algılamalarına göre bölümlendirilmesi

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.15, no.48, ss.27-38, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Dostu Ürün Satınalanlar İle Almayan Tüketicileri Ayırt Eden Temel Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.12, no.40, ss.39-50, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Dostu Ürün Satın Alanlar Ile Almayan Tüketicileri Ayırt Eden Temel Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Arastırma

Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Isletme Iktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, cilt.12, ss.39-50, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Dostu Ürün Satınalma İle İlgisi Bulunan Değişkenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.12, no.40, ss.29-38, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplu Taşıma Kullanıcılarının Mobil Toplu Taşıma Uygulamalarına Yönelik Yaklaşımlarının Araştırılması

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 September 2019, ss.186-189

Examining The Image of Italy, France, and Morocco As A Tourist Destination

The 4 World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Türkiye, 22 - 27 April 2008, ss.12-24

Examining the Image of Italy, France, and Morocco as a Tourist Destination

The 4 World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Türkiye, 22 - 27 April 2008, ss.12-24

Tüketicilerin Fiyat Algılamalarında Esas Olan Pazar Bölümlerinin Oluşturulmasının Denemesi

11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.249-266

Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 November 2003, ss.253-269

Deodorant Kullanan Tüketicilerin, Deodorant Satın Alırken Önem Verdikleri Unsurların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 November 2003, ss.291-306

Determining Behavioral Differences Between Two Different Cola Brand Consumers

Marketing and Development Challenges in The 21st Century, Proceedings of The 7th International Conference on Marketing and Development, International Society for Marketing and Development, Gana, Gana, 5 - 08 August 2000, ss.175-182

Kitap & Kitap Bölümleri

Marketing Management in Turkey

The Birth of Omni-Channel Marketing and New Dynamics of Consumers’ Approach to Retail Channels, Öztürkcan S., Yolbulan Okan E., Editör, Emerald Publıshıng, Bingley, ss.247-272, 2018

Pazarlama Teorileri (2.baskı)

Sosyal Mübadele Teorisi, Yağcı M. İ., Çabuk S., Editör, Media Cat Kitapları, İstanbul, ss.13-33, 2015

Araştırma Yöntemleri

İnternetten Satın Alma Davranışı ile Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi-SPSS Uygulaması, Kurtuluş K., Editör, Türkmen Kitabevi, İstanbul, ss.217-281, 2010

Pazarlama Araştırmaları, 8.Basım

SPSS Programının Kullanımına İlişkin Temel Bilgiler, Kurtuluş K., Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.376-449, 2006

Diğer Yayınlar