Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama, Türkiye

 • 1994 - 1995 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Tüketicilerin Fiyat Algılaması Üzerinde Etkili Olan Sosyo-Demografik Özellikler ve Satın alma Davranışları ile Fiyata Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama

 • 1998 Yüksek Lisans

  İndirimli Mağaza ve Süpermarket Müşterilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Beklentileri ve Mağaza Hakkındaki Değerlemeleri- Pilot Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Arnavutça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Güvenliği , İÜ Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Soru Hazırlama Teknikleri Katılım Sertifikası , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri Katılım Sertifikası , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Katılım Sertifikası , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Başarı Sertifikası - Sınav Görevlileri Eğitimi , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü Katılım Sertifikası , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sertifika Programı , İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Akademik Personele Yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı , İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi