Öğr.Gör.

Oraz SAPASHEV


Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2011

2010 - 2011

Post Doktora

The University of Wisconsin Madison, Asya Dilleri, Turk Lehçeleri, Amerika Birleşik Devletleri

1996 - 1999

1996 - 1999

Doktora

Al-Farabi Kazak Devlet Milli Üniversitesi, Filoloji, Genel Diller , Kazakistan

1990 - 1995

1990 - 1995

Yüksek Lisans

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Filoloji, Kazak Dili ve Edebiyatı, Kazakistan

1990 - 1995

1990 - 1995

Lisans

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Filoloji , Kazak Dili ve Edebiyatı, Kazakistan

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Eski Türk yazıtları metinlerinindeki cümle yapısı (Orhun-Yenisey metinleri üzerinde)

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Genel Diller

1995

1995

Yüksek Lisans

Kazak Etnografizmlerının basılardaki yansıması

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Filoloji, Kazak Dili ve Edebiyatı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Rusça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Dil ve Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çtle

2015 - 2016

2015 - 2016

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Doç.Dr.

Al-Farabi Kazak Devlet Milli Üniversitesi, Şarkiyat , TURKSOY

2013 - 2013

2013 - 2013

Prof.Dr.

Indiana State University, Turkology, SUESSEL

2010 - 2012

2010 - 2012

Prof.Dr.

University of Wisconsin - Madison, Asya Languages , Turkic Languages

2004 - 2010

2004 - 2010

Doç.Dr.

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, Müdür

1997 - 1999

1997 - 1999

Araştırma Görevlisi

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoloji , Genel Diller Bölümü

1995 - 1997

1995 - 1997

Öğretim Görevlisi

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Filoloji, Kazak Dili ve Edebiyatı

1990 - 1995

1990 - 1995

Öğrenci

Dogu Kazakistan Devlet Üniversitesi, Filoloji , Kazak Dili ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, FAMER

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Biçim Bilgisi

Lisans

Lisans

Kırgız Türkçesi Yazlı ve Sözlü Anlatım

Lisans

Lisans

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Ses Bilgisi

Lisans

Lisans

Kırgız Türkçesi

Lisans

Lisans

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Edebiyatları

Lisans

Lisans

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Diyalektolocisi

Lisans

Lisans

Kazak Türkçesi

Lisans

Lisans

Kazak Türkçesi Yazılı ve Sözlü Anmlatım

Lisans

Lisans

Rusça Metin I

Lisans

Lisans

Temel Rusça

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

General principles of presenting a picture of the world in the peoples of Central Asia

Sapashev O.

KazNU. Bulletin-Orientalism, cilt.1, no.4, ss.70-81, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Bozkır ekokültürü - taş heykellerin kültürel anlamı ve korunma sorunları

Sapashev O.

Chingiz Aitmatov. Universal Topik. London. UK , cilt.1, ss.165-206, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Important aspects of the study of the genesis and ways of controversy of ancient Turkic epigraphy and paleography

Sapashev O.

The Turkic World: Thinkers of Tnr great Steps , cilt.1, ss.40-48, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türklerin Dünya Düzeni Anlayışı üzerinde Kazakların Etnokültürel Değerlendirmeleri

Sapashev O.

Pioneers of Scıence and Technology in Eurasian, cilt.1, ss.32-46, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2018

2018

Relıgıon ıdentıfıcatıon of Turks of Kazakhstan and Kyrgyzstan ın the Modern Socıum

Sapashev O.

Turkish World in the context of Islamic Civilization, cilt.1, ss.8-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜRK TAŞ HEYKELLERININ EVRIMI VE KORUNMASI SORUNLARI

Sapashev O.

Avrasyada Türkiyat ve Şarkiyat Araştırmaları, cilt.1, ss.245-250, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2018

2018

Orta Çağdaki Sığnak şehri Orta Asyanın manevi ve Kültürel şehri

Sapashev O.

Avrasya'da Türkiyat ve Şarkiyat Araştırmaları, cilt.1, ss.250-282, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The role of “Hadıat al-arıfın” İn the determınatıon of the formatıon of relıgıous ıdentıfıcatıon

Sapashev O.

Turkish World in the context of Islamic civilization, cilt.1, no.1, ss.8-15, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2018

2018

Kazak Türkülerinin Kültüründe Deveye ilgili Etnografizmler

Sapashev O.

The Light of Sinse On the Path of UNESCO , cilt.1, ss.42-43, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2016

2016

Reflection of the Ritual Elements of Tengrism and the Cult of the Sky among the Ancient Turks

Sapashev O.

KazNU Bulletin series Oriental Studies, №3 / 78, cilt.1, ss.144-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Divergence of altai macro system languages and issues of their genetic relationship

Sapashev O., Smailova A. , Zhaksymov B.

Turkbilig, cilt.31, ss.109-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2014

2014

The place of the Turkic languages in the Altai macrosystem based on neo-Altai research

Sapashev O.

Social and Kultural Practies in Eurasya on the İmperials Space , cilt.1, ss.108-212, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

The Concept of Passionarity of L. Gumilyov in the context of Ethnic Processes in Central Asia

Sapashev O.

South and Central Asia: Historical, Political, Social, Economic and Cultural Issues of Cooperation, cilt.1, ss.268-269, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Semantic Stencils of Manichaeism in Zhyrau's poetry

Sapashev O.

South and Central Asia: Historical, Political, Social, Economic and Cultural Issues of Cooperation, cilt.1, ss.209-213, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

The image of Umai Ana in the Turkic peoples

Sapashev O.

South and Central Asia: Historical, Political, Social, Economic and Cultural Issues of Cooperation, cilt.1, ss.244-250, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

REFLECTION OF THE FORMULA OF ANCIENT TURKISH WORLD IN KAZAKH VOCABULARY

Sapashev O.

TAMIR, ss.1-3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Linguocultural aspect of the toponyms of "Tarihi Rashidi"

Sapashev O.

"South and Central Asia: Historical, Political, Social, Economic and Cultural Issues of Cooperation, cilt.1, ss.167-171, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2013

2013

The Origins оf the Ehtnonym Uyghur, and the Language of Ancient and Modern Uyghurs

Sapashev O.

Altaistics and Turkology, cilt.1, ss.104-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

On the ethnic composition of the Huns and on language rudiments

Sapashev O.

Dialogue of Cultures of Turkic Peoples: the History to Modernity, cilt.1, ss.69-72, 2012 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2009

2009

The role of the Kazakh Diaspora in Kazakh-Mongolian relations

Sapashev O.

Altai in the Eurasian Space: Historical Traditions and prospects for İnterregional Cooperation, cilt.2, ss.225-227, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

About root words in the Kazakh language

Sapashev O.

Altai in the Eurasian space: Historical Traditions and prospects for interregional cooperation, cilt.1, ss.219-224, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Kazakh Altai is Cradle of Spiritual Culture

Sapashev O.

Altai Herald Russian. Barnaul, cilt.1, ss.49-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Runology subject of Turkology?

Sapashev O.

Science of Kazakhstan. Bulletin of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, cilt.1, ss.12-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Reflection of spiritual culture in historical and cultural monuments of the Kazakh Altai

Sapashev O.

Altai is - our Common Home, cilt.1, ss.15-17, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Runic Epigraphy and Paleography: Ways and problems of research

Sapashev O.

Ancient Turkic Written Monuments: the beginnings of the Culture of writing, the phenomena of language development, cilt.1, ss.99-102, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Reflections of Pictures of the World in the Kazakh Lexicon

Sapashev O.

Bulletin of KazGU Philological series №3 (85). , cilt.1, ss.31-35, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

The subject of study of the Turkic Runic Epigraphy as one of the aspects of the ancient Turkic Ethnolinguistics

Sapashev O.

Amanzholov Readings-2005, cilt.1, ss.22-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Reflection of the formulas of the ancient Turkic world in the Kazakh lexicon.

Sapashev O.

The National-Cultural Component in the text and Language. Minsk Belarus, cilt.1, ss.266-269, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Ancient Turkic Sanctuaries of East Kazakhstan

Sapashev O.

Cross-border Cooperation of the Countries of the Altai Region: Status and Prospects, cilt.1, ss.107-109, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

IV-IX centuries History of the Study of simple sentence syntax in ancient Turkic Runic İnscriptions.

Sapashev O.

The Study of Ancient Turkic Writing: Present and Future, cilt.1, ss.144-151, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The linguistic picture of the world and the reclamation image of the raven of the ancient Altai peoples

Sapashev O.

Cross-border Cooperation of the countries of the Altai Region: Status and Rrospects, cilt.1, ss.109-112, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The Linguistic Picture of the world among the Ancient Kazakhs

Sapashev O.

Amanzholov Readings. Bulletin of EKSU, cilt.1, ss.136-138, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Historical and Etymological analysis of the Turkic Military Titles

Sapashev O.

Current State and Prospects of development of the State language in Kazakhstan, cilt.1, ss.164-168, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2001

2001

Ways of making address handlers in the language of Ancient Turkic runic inscriptions

Sapashev O.

Isaev's readings EKKTU, cilt.1, ss.54-59, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Application of the comparative-historical method in the field of syntax

Sapashev O.

Ch. Walikhanov Reading - 6 Kokshetau State University, cilt.1, ss.93-96, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

The use of nouns as primary in the language of ancient Turkic Runic inscriptions

Sapashev O.

Kazakh Language and methodological issues of its teaching, cilt.1, ss.82-84, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

The circumstances of the time in the ancient Turkic language

Sapashev O.

Modern Linguistics and Methods of Teaching Ancient and Modern Languages. Samarkand. Uzbekistan , cilt.1, ss.248-250, 1999 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

1999

1999

The nature of direct adjectives in the language of ancient Turkic Runic İnscriptions

Sapashev O.

Zhubanov and Kazakh Language Education, cilt.1, ss.114-118, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Ways of making direct and indirect complements in the Language of Ancient Turkic Runic İnscriptions

Sapashev O.

World of Language, cilt.1, ss.366-370, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Ways of syntax formation in Turkish and Kazakh Languages

Sapashev O.

Bulletin of KazNU №25, cilt.1, ss.44-45, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Relation of syllables in the language of Orkhon-Yenisei written monuments to sentence members

Sapashev O.

KazMÜ Habarşısı , cilt.1, ss.96-99, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

History of the study of the syntax of the language of Ancient Turkic Runic İnscriptions of the IV-VIII centuries

Sapashev O.

Bulletin of KazNU №25, cilt.1, ss.40-44, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

İmportance and Problems of teaching the Turkic languages

Sapashev O.

Scientific-methodical Conference in Honor of Education 530 years of the Kazakh State , cilt.1, ss.168-169, 1997 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Kitap & Kitap Bölümleri

2009

2009

National İdea as a Basis for Sustainable Development of Kazakhstan

Sapashev O.

Рекламный Дайджест, Öskemen, 2009

2009

2009

Index directory of onomastic names of the East Kazakhstan region (reference)

Sapashev O.

Рекламный Дайджест, Öskemen, 2009

2008

2008

Toponymic Space of East Kazakhstan

Sapashev O.

Рекламный Дайджест, Öskemen, 2008

2007

2007

Doğu Kazakistan Toponimiyası

Sapashev O. (Editör)

Рекламный Дайжест , Öskemen, 2007

2006

2006

Cultural Heritage of East Kazakhstan

Sapashev O.

ВКГУ, Öskemen, 2006

2003

2003

Eski Türk dili. Cümle üyeleri

Sapashev O.

Рекламный Дайджест, Öskemen, 2003

Desteklenen Projeler

2014 - 2016

2014 - 2016

Küreselleşmiş Toplumda Avrasya Türk Halklarının Dini Kimliği

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O. (Yürütücü)

2008 - 2010

2008 - 2010

Moğolistan Bozkırlarındaki Eski Türk Şehirleri

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O.

2009 - 2009

2009 - 2009

Ulusal Fikir - Kazakistan'ın Bağımsızlıgının temeli olarak

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O. (Yürütücü)

2008 - 2008

2008 - 2008

Doğu Kazakistan'ın Toponimik Araştırmaları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O. (Yürütücü)

2007 - 2007

2007 - 2007

Tehlikedeki Türk toplumları: Saryg Uigurs

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O.

2006 - 2006

2006 - 2006

Altay Bölgesi Türk Halklarının Kültürel Mirası

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O. (Yürütücü)

2004 - 2004

2004 - 2004

Doğu Kazakistan'daki eski Türki anıtları Araştırmaları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sapashev O. (Yürütücü)

Kontrata Dayalı Araştırmalar

2015 - 2018

2015 - 2018

Küreselleşmiş Toplumda Avrasya Türk Halklarının Dini Kimliği

El Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Sapashev O. (Yürütücü)

2008 - 2009

2008 - 2009

Doğu Kazakistan'ın Toponymik Araştırmaları

Amanjolov EKSU

Sapashev O. (Yürütücü)

2008 - 2008

2008 - 2008

Kazak-Moğol seferi: Eski Türk Şehirleri: Moğolistan Bozkırlarındaki şehirler

Institute of Archeology and Ethnology Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Sapashev O.

2007 - 2008

2007 - 2008

Tehlike Altındaki Türki etnik grupları Araştırmaları

Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı

Sapashev O. (Yürütücü)

2004 - 2005

2004 - 2005

Study of the Cultural Heritage of the Ancient Turks in East Kazakhstan

Cultural Heritage of Republic Kazakhstan

Sapashev O. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - 2017

2015 - 2017

BİLİK

Değerlendirme Kurul Üyesi

Kazı Ve Yüzey Araştırma Çalışmaları

2009 - 2009

2009 - 2009

Monğolistan Bozkırlarındaki Eski Türk Şehirleri

Kazı Çalışması,Moğolistan,Ovorhangay,Ovorhangay

Sapashev O. (Yürütücü)

2007 - 2007

2007 - 2007

Saka Kültürü: Berel Kurganları

Kazı Çalışması,Kazakistan,Öskemen,Katonkaragay

Sapashev O. (Yürütücü)

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2020

Ekim 2020

IV Uluslararası "İslamın Altın Çağında İlimlerin gelişmesine katkı Yapan Bilim Öncüleri"Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sapashev O.
İstanbul, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

III Uluslararası "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri" Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sapashev O.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2018

Haziran 2018

II Uluslararası "Avrasyada Türkiyat ve Şarkiyat Araştırmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sapashev O.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2017

Haziran 2017

I Uluslararası Sempozyumu "İslam Medeniyeti Kapsamindaki Türk Dünyası

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sapashev O.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2005

2005

The National-Cultural Component in the Text and Language

Davetli Konuşmacı

Minsk-Belarus

1999

1999

Modern Linguistics and Methods of Teaching Ancient and Modern Languages

Davetli Konuşmacı

Samarqand-Özbekistan

Davetli Konuşmalar

Ekim 2018

Ekim 2018

Makedonya.Cengiz Aytmatov ve Mağcan Cumabay yıldönümü

Konferans

TURKSOY and VİSİON UNİVERSİTY-Makedonya

Ekim 2018

Ekim 2018

Kosova. Cengiz Aytmatov ve Mağcan Cumabay Yıldönümü

Çalıştay

TURKSOY-Kosova

Haziran 2017

Haziran 2017

OXFORD INTERDISCIPLINARY DESERT CONFERENCE

Konferans

University of Oxford-İngiltere

Haziran 2016

Haziran 2016

Kıbrıs (KKTC). Yusuf Balasagun Yıldönümü

Çalıştay

TURKSOY-Kıbrıs (Kktc)

Haziran 2015

Haziran 2015

Türkmenistan. Marı - Türk Dünyası Kültür Merkezı

Çalıştay

TURKSOY-Türkmenistan

Temmuz 2009

Temmuz 2009

Moğolistan'daki Kazaklar Kurultayı

Çalıştay

Moğolistan'daki Kazakistan Konsolosluğu-Moğolistan

Burslar

2010 - 2011

2010 - 2011

Kazakistan Cumhurbaşkanı PostDok araştırma Bursu

Diğer Uluslararası Organizasyonlar