Dr.Öğr.Üyesi

Emir OTLUOĞLU


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Finans Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Asimetrik Bilgi ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans

2009

2009

Yüksek Lisans

DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE AŞIRI GÜVEN HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

TSE

2014

2014

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

TSE

2008

2008

İşletme Ağırlıklı İngilizce

Yabancı Dil

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2006 - 2015

2006 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Finansal Yönetim

Ön Lisans

Ön Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Finans Yönetimi

Lisans

Lisans

Temel Finansal Kavramlar ve Uygulamalar

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Strategic Finance Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Finansı

Lisans

Lisans

İşletme Finansına Giriş

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Business Finance

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Strategic Finance Management

Lisans

Lisans

İşletme Finansına Giriş

Lisans

Lisans

Finansal Tablolar Analizi

Lisans

Lisans

İşletme Finansı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finans

Lisans

Lisans

Uluslararası Finans

Lisans

Lisans

Yatırım Yönetimi

Lisans

Lisans

Sermaye Piyasaları ve Menkul Değer Yönetimi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

BOARD INDEPENDENCE AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY: AN EVIDENCE ON BIST 100

Sarı E. S. , Otluoğlu E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.99-116, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sarı E. S. , Otluoğlu E. , Gönüllü Ç. O.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, ss.137-159, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

The Impact of Earnings Management On The Value Relevance Of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

Altıntaş A. T. , Sarı E. S. , Otluoğlu E.

The Journal of International Journal Research, cilt.10, ss.885-891, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Otluoğlu E. , Sarı E. S. , Çakmak Otluoğlu K. Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.749-758, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

ÖZDEMİR A. K. , YILDIZ M. E. , OTLUOĞLU E.

Journal of Business, Economics & Finance, cilt.4, no.4, ss.796-822, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

ÇAKMAK OTLUOĞLU K. Ö. , Ünsal Akbıyık B. S. , OTLUOĞLU E.

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, ss.132-146, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

HAM PETROL FİYATI DEĞİŞİMLERİNİN PETROKİMYA SEKTÖRÜ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gönüllü Ç. O. , OTLUOĞLU E. , Şengöz M. H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.223-234, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Borsa İstanbul Şirketleri Açısından Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Şirin C., OTLUOĞLU E.

23. Uluslararası Finans Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.48-61

2017

2017

The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

ALTINTAŞ A. T. , SARI E. S. , OTLUOĞLU E.

American Accounting Association 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ağustos 2017, ss.91

2013

2013

An Analysis on the Impact of Devolopments in Crude Oil Prices on Energy Industry Retuns in Emerging Markets

Gönüllü Ç. O. , Şengöz M. H. , OTLUOĞLU E.

39th European International Business Academy Conference, Bremen, Almanya, 12 - 14 Aralık 2013, ss.1

2013

2013

The Impact of Crude oil Prices on Industry Returns: Evidence from Emerging Economies

OTLUOĞLU E. , Gönüllü Ç. O. , Şengöz M. H.

4th Multinational Energy and Value Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.25-26

2012

2012

Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

OTLUOĞLU E. , Gönüllü Ç. O. , Şengöz M. H.

I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Kasım 2012, ss.25-30

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Heritage Türk Otomotiv A.Ş.: Halka Arz Fiyat Tespit Vak’ası

Otluoğlu E.

VAK'ALAR 2020, Lerzan Kavut, Editör, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.73-78, 2020

2019

2019

LVM Otomotiv Yatırım Projesi Kararı Vak’ası

OTLUOĞLU E.

Vak'alar 2019, Selvi Y., Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.57-60, 2019

2017

2017

Sermaye Bütçelemesi

OTLUOĞLU E.

Finansal Yönetim: Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Gündoğdu, A., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.401-422, 2017

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Financial Management Association

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2015

Eylül 2015

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ocak 2017

Ocak 2017

Ünal Aysal Ödüllü Tez Yarışması

İktisadi Araştırmalar VakfıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

18. Ulusal Finans Sempozyumu

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2014

2014

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

39th European International Business Academy Conference

Katılımcı

Bremen-Almanya

2013

2013

4th Multinational Energy and Value Conference

Katılımcı

Chicago-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi

Katılımcı

Bakü-Azerbaycan

Burslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yurt dışı araştırma bursu

Üniversite

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

TÜBİTAK

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

TÜBİTAK

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Bahçeşehir Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Uluslararası Finans - 9 - UF Pariteler
Sunum
23.12.2019
Uluslararası Finans -8- VadeliDovizIslemleri
Sunum
23.12.2019

Vadeli Döviz İşlemleri 8VadeliDovizIsl.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans -7- DovPozisyonu
Sunum
2.12.2019

Kur Riski ve Döviz Pozisyonu

7KurRiskiveDovPoz.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 6 - FinansalKrizler
Sunum
2.12.2019

Finsnal Krizler

6FinKrizler.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 5 - ParaSistemiveDovizKuruRejimleri
Sunum
2.12.2019

Para Sistemi ve Döviz Kuru Rejimleri

5ParaSistemiveDovizKuruRejimleri.pd....pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 4 - DovizKurlarıKotasyonlar
Sunum
2.12.2019

Döviz Kurları ve Kotasyon Türleri

4DovizKurlariKotasyonlar.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 3 - Odemeler Dengesi
Sunum
2.12.2019

Odemeler Dengesi 

3OdemelerBilancosu.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 2 - Uluslararası Finansal Piyasalar
Sunum
2.12.2019

Uluslararası Finansal Piyasalar

2UlusFinPiy.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 1 - Uluslararası Finansa Giriş
Sunum
2.12.2019

Uluslararası Finansa Giriş. 

1UFGiris.pdf Creative Commons License

Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 4 - DovizKurlari
Sunum
28.05.2019
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 3 - Finansal Varliklar
Sunum
28.05.2019
Isletme Finansina Giris - 1 - Oran Analizi
Sunum
8.04.2019

Isletme Finansina Giris - 1 - Oran Analizi

Oran Analizi.pdf Creative Commons License

Finansal Yönetim -1- GibsonFirmaDegeri
Rapor
15.03.2019

Gibson Firma Değeri

GibsonFirmaDeğeri.xlsx Creative Commons License

Temel Fin. Kav. ve Uyg. -2- Fin. Piy. ve Aracılar
Sunum
15.03.2019
Temel Fin. Kav. ve Uyg. -1- Finansal Okuryazarlık
Sunum
15.03.2019
Regresyon Doviz Kuru
Rapor
17.12.2018
Ornek Proje
Rapor
14.12.2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -7- SabitGelirliMK
Sunum
14.12.2018

Sabit Gelirli Menkul Kıymetler

7SabitGelirliMK.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi - 4 - Etkin Piyasalar Hipotezi
Sunum
14.12.2018

Etkin Piyasalar Hipotezi 

4EtkinPH.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -6- TeknikAnaliz
Sunum
3.12.2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -5- FinVarFiyMod
Sunum
3.12.2018

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelleri

5FinVarFiyMod.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi - Ödev Listesi
Rapor
3.12.2018
Finansal Tablolar Analizi - Sektör Analizi için Excel
Deney Föyü
3.12.2018

Sektör Analizi için Excel

Fin Analysis Supermarkets.xlsx Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi Oran Analizi için Excel
Deney Föyü
3.12.2018

Oran Analizi için Excel 

froto.xlsx Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi Ford Oto Ornek Rapor
Rapor
3.12.2018
Finansal Tablolar Analizi -3- Oran Analizi
Sunum
3.12.2018

Finansal Tablolar Analizi -3- Oran Analizi

3. Oran Analizi.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi -2- Finansal Tablolar
Sunum
3.12.2018

Finansal Tablolar Analizi -2- Finansal Tablolar

2. Finansal Tablolar.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi -1- Giris
Sunum
3.12.2018

Finansal Tablolar Analizi - 1 - Giris

1. Finansal Tablolar Analizi Giris.....pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi - 3 - Portfoy Teorisi
Sunum
1.11.2018

Portfoy Teorisi

3PortfoyTeorisi.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi 2 Risk Getiri
Sunum
5.10.2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi 1 Finansal Sistem
Sunum
5.10.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 7 - CapBudExcel
Rapor
2.06.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 7 - CapitalBud
Sunum
2.06.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 6 - Valuation
Sunum
2.06.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 5 - BreakEvenLevAn
Sunum
2.06.2018
Finansal Yönetim - 2 - Doviz Kurlari ve Kotasyonlar
Sunum
20.05.2018
Finansal Yönetim - 1 - Ilk Halka Arzlar
Sunum
20.05.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 4 - Ratio Analysis Excel
Rapor
10.04.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 3 - Financial Statements Excel
Rapor
10.04.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 4 - Ratio Analysis
Sunum
10.04.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 2 - Time Value of Money Excel
Rapor
10.04.2018
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 2 - Finansal Piyasalar ve Aracılar
Sunum
22.03.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 3 - Financial Statements
Sunum
22.03.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 2 - Time Value of Money
Sunum
22.03.2018
Finansal Yonetim - Moriarty AS
Ders Notu
8.03.2018
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 1 - Finansal Okuryazarlık
Sunum
8.03.2018
Isletme Finansina Giris - 1 - Finansal Amac
Sunum
8.03.2018
Isletme Finansina Giris - 2 - Finansal Sistem
Sunum
8.03.2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 1 Introduction to Finance
Sunum
3.03.2018

İşletme İktisadı Enstitüsü - Executive MBA Programı - Business Finance - 1 Introduction to Finance

1 Introduction to Finance.pdf Creative Commons License