Asst. Prof.Emir OTLUOĞLU


School of Business, Department of Business Administration

Department of Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Finance, Financial Markets and Investment Management

Metrics

Publication

19

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

53
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme / Finans, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme / Finans, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İşletme, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Asimetrik Bilgi ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme / Finans

2009

2009

Postgraduate

DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE AŞIRI GÜVEN HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme / Finans

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi

Quality Management

TSE

2014

2014

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

Quality Management

TSE

2008

2008

İşletme Ağırlıklı İngilizce

Foreign Language

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Finance

Financial Markets and Investment Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2006 - 2015

2006 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Managerial Experience

Non Academic Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Non-profit Organisation, Galatasaray Spor Kulübü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Finansal Yönetim

Associate Degree

Associate Degree

Finansal Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Finans Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Finansal Kavramlar ve Uygulamalar

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Strategic Finance Management

Postgraduate

Postgraduate

İşletme Finansı

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Finansına Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Business Finance

Postgraduate

Postgraduate

Strategic Finance Management

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Finansına Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Tablolar Analizi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Finansı

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Finans

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Finans

Undergraduate

Undergraduate

Yatırım Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sermaye Piyasaları ve Menkul Değer Yönetimi

Articles Published in Other Journals

2018

2018

BOARD INDEPENDENCE AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY: AN EVIDENCE ON BIST 100

Sarı E. S. , Otluoğlu E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.99-116, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sarı E. S. , Otluoğlu E., Gönüllü Ç. O.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.83, pp.137-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

The Impact of Earnings Management On The Value Relevance Of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

Altıntaş A. T. , Sarı E. S. , Otluoğlu E.

The Journal of International Social Research, vol.10, no.51, pp.885-891, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Otluoğlu E., Sarı E. S. , Çakmak Otluoğlu K. Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.749-758, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

ÖZDEMİR A. K. , YILDIZ M. E. , OTLUOĞLU E.

Journal of Business, Economics & Finance, vol.4, pp.796-822, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

Çakmak Otluoğlu K. Ö. , Ünsal Akbıyık B. S. , Otluoğlu E.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.132-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

HAM PETROL FİYATI DEĞİŞİMLERİNİN PETROKİMYA SEKTÖRÜ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gönüllü Ç. O. , OTLUOĞLU E., Şengöz M. H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.14, pp.223-234, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Borsa İstanbul Şirketleri Açısından Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Şirin C., OTLUOĞLU E.

23. Uluslararası Finans Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.1, no.1, pp.48-61 Sustainable Development

2017

2017

The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

ALTINTAŞ A. T. , SARI E. S. , OTLUOĞLU E.

American Accounting Association 2017, San Diego, United States Of America, 5 - 09 August 2017, pp.91

2013

2013

An Analysis on the Impact of Devolopments in Crude Oil Prices on Energy Industry Retuns in Emerging Markets

Gönüllü Ç. O. , Şengöz M. H. , OTLUOĞLU E.

39th European International Business Academy Conference, Bremen, Germany, 12 - 14 December 2013, pp.1

2013

2013

The Impact of Crude oil Prices on Industry Returns: Evidence from Emerging Economies

OTLUOĞLU E., Gönüllü Ç. O. , Şengöz M. H.

4th Multinational Energy and Value Conference, Chicago, United States Of America, 1 - 04 May 2013, pp.25-26

Books & Book Chapters

2020

2020

Heritage Türk Otomotiv A.Ş.: Halka Arz Fiyat Tespit Vak’ası

Otluoğlu E.

in: VAK'ALAR 2020, Lerzan Kavut, Editor, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.73-78, 2020

2019

2019

LVM Otomotiv Yatırım Projesi Kararı Vak’ası

OTLUOĞLU E.

in: Vak'alar 2019, Selvi Y., Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.57-60, 2019

2017

2017

Sermaye Bütçelemesi

OTLUOĞLU E.

in: Finansal Yönetim: Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Gündoğdu, A., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.401-422, 2017

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

Financial Management Association

Member

Scientific Refereeing

September 2015

September 2015

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2015

August 2015

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

January 2017

January 2017

Ünal Aysal Ödüllü Tez Yarışması

İktisadi Araştırmalar VakfıCongress and Symposium Activities

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

18. Ulusal Finans Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

39th European International Business Academy Conference

Attendee

Bremen-Germany

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

4th Multinational Energy and Value Conference

Attendee

Chicago-United States Of America

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk KongresiSustainable Development

Attendee

Bakü-Azerbaijan

Scholarships

2013 - Continues

2013 - Continues

Yurt dışı araştırma bursu

University

2009 - Continues

2009 - Continues

Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

2006 - Continues

2006 - Continues

Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

TUBITAK

Jury Memberships

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

January-2019

January 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Bahçeşehir Üniversitesi

Announcements & Documents

Uluslararası Finans - 9 - UF Pariteler
Presentation
12/23/2019
Uluslararası Finans -8- VadeliDovizIslemleri
Presentation
12/23/2019

Vadeli Döviz İşlemleri 8VadeliDovizIsl.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans -7- DovPozisyonu
Presentation
12/2/2019

Kur Riski ve Döviz Pozisyonu

7KurRiskiveDovPoz.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 6 - FinansalKrizler
Presentation
12/2/2019

Finsnal Krizler

6FinKrizler.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 5 - ParaSistemiveDovizKuruRejimleri
Presentation
12/2/2019

Para Sistemi ve Döviz Kuru Rejimleri

5ParaSistemiveDovizKuruRejimleri.pd....pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 4 - DovizKurlarıKotasyonlar
Presentation
12/2/2019

Döviz Kurları ve Kotasyon Türleri

4DovizKurlariKotasyonlar.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 3 - Odemeler Dengesi
Presentation
12/2/2019

Odemeler Dengesi 

3OdemelerBilancosu.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 2 - Uluslararası Finansal Piyasalar
Presentation
12/2/2019

Uluslararası Finansal Piyasalar

2UlusFinPiy.pdf Creative Commons License

Uluslararası Finans - 1 - Uluslararası Finansa Giriş
Presentation
12/2/2019

Uluslararası Finansa Giriş. 

1UFGiris.pdf Creative Commons License

Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 4 - DovizKurlari
Presentation
5/28/2019
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 3 - Finansal Varliklar
Presentation
5/28/2019
Isletme Finansina Giris - 1 - Oran Analizi
Presentation
4/8/2019

Isletme Finansina Giris - 1 - Oran Analizi

Oran Analizi.pdf Creative Commons License

Finansal Yönetim -1- GibsonFirmaDegeri
Report
3/15/2019

Gibson Firma Değeri

GibsonFirmaDeğeri.xlsx Creative Commons License

Temel Fin. Kav. ve Uyg. -2- Fin. Piy. ve Aracılar
Presentation
3/15/2019
Temel Fin. Kav. ve Uyg. -1- Finansal Okuryazarlık
Presentation
3/15/2019
Regresyon Doviz Kuru
Report
12/17/2018
Ornek Proje
Report
12/14/2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -7- SabitGelirliMK
Presentation
12/14/2018

Sabit Gelirli Menkul Kıymetler

7SabitGelirliMK.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi - 4 - Etkin Piyasalar Hipotezi
Presentation
12/14/2018

Etkin Piyasalar Hipotezi 

4EtkinPH.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -6- TeknikAnaliz
Presentation
12/3/2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi -5- FinVarFiyMod
Presentation
12/3/2018

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelleri

5FinVarFiyMod.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi - Ödev Listesi
Report
12/3/2018
Finansal Tablolar Analizi - Sektör Analizi için Excel
Experiment Sheet
12/3/2018

Sektör Analizi için Excel

Fin Analysis Supermarkets.xlsx Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi Oran Analizi için Excel
Experiment Sheet
12/3/2018

Oran Analizi için Excel 

froto.xlsx Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi Ford Oto Ornek Rapor
Report
12/3/2018
Finansal Tablolar Analizi -3- Oran Analizi
Presentation
12/3/2018

Finansal Tablolar Analizi -3- Oran Analizi

3. Oran Analizi.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi -2- Finansal Tablolar
Presentation
12/3/2018

Finansal Tablolar Analizi -2- Finansal Tablolar

2. Finansal Tablolar.pdf Creative Commons License

Finansal Tablolar Analizi -1- Giris
Presentation
12/3/2018

Finansal Tablolar Analizi - 1 - Giris

1. Finansal Tablolar Analizi Giris.....pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi - 3 - Portfoy Teorisi
Presentation
11/1/2018

Portfoy Teorisi

3PortfoyTeorisi.pdf Creative Commons License

Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi 2 Risk Getiri
Presentation
10/5/2018
Sermaye Piyasaları ve Menkul Deger Yonetimi 1 Finansal Sistem
Presentation
10/5/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 7 - CapBudExcel
Report
6/2/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 7 - CapitalBud
Presentation
6/2/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 6 - Valuation
Presentation
6/2/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 5 - BreakEvenLevAn
Presentation
6/2/2018
Finansal Yönetim - 2 - Doviz Kurlari ve Kotasyonlar
Presentation
5/20/2018
Finansal Yönetim - 1 - Ilk Halka Arzlar
Presentation
5/20/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 4 - Ratio Analysis Excel
Report
4/10/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 3 - Financial Statements Excel
Report
4/10/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 4 - Ratio Analysis
Presentation
4/10/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 2 - Time Value of Money Excel
Report
4/10/2018
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 2 - Finansal Piyasalar ve Aracılar
Presentation
3/22/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 3 - Financial Statements
Presentation
3/22/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 2 - Time Value of Money
Presentation
3/22/2018
Finansal Yonetim - Moriarty AS
Lecture Note
3/8/2018
Temel Finansal Kavramlar ve Uyg - 1 - Finansal Okuryazarlık
Presentation
3/8/2018
Isletme Finansina Giris - 1 - Finansal Amac
Presentation
3/8/2018
Isletme Finansina Giris - 2 - Finansal Sistem
Presentation
3/8/2018
IIE - Executive MBA - Business Finance - 1 Introduction to Finance
Presentation
3/3/2018

İşletme İktisadı Enstitüsü - Executive MBA Programı - Business Finance - 1 Introduction to Finance

1 Introduction to Finance.pdf Creative Commons License