Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of Mental Shift and Stimulus Discrimination on Planning

TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.26, no.68, pp.104-120, 2011 (SSCI) identifier

The effect of selectors' neuroticism on job application outcomes

PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.37, no.6, pp.1313-1318, 2004 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İşyerinde Yıldırma Algısında Dışadönük ve Nevrotik Kişilik Yapıları ile Cinsiyetin Rolü.

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.12, pp.7-22, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel ortamlarda güven algısı

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.7, pp.23-48, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.24, pp.25-44, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Silence in Cockpit: A Qualitative Study

34th Conference of the European Association for Aviation Psychology, Gibraltar, Gibraltar, 26 September - 30 October 2022, pp.1-9

The Reasons for Flight Attendants to Remain Silent in Reporting Problems: A Qualitative Study

3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.70-84 Creative Commons License

Aviation Psychology: Yesterday, Today and Tomorrow

1. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019

The relationship of attitude towards tooth brushing with subjective norm and perceived behavioral control

International Conference on Communication in Healthcare, Amsterdam, Netherlands, 28 September - 01 October 2014, pp.136

The effect of chair massage on employees’ health and organizational commitment. İstanbul.

12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2011, pp.846

The development of a personality trait inventory for an air force academy.

12th European Congress of Psychology,, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2011, pp.477

Job Stress Battery: The Job Stress Scale.

9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology,, Italy, pp.434-435

Job Stress Battery: Scales of job control and occupational outcome variables.

9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology,, Czech Republic, pp.433-434

Reasoning and working memory

6th International Confrence on Thinking, Venedik, Italy, 21 - 23 August 2008, pp.55

Planning, Mental Shift, Stimulus Discrimination and Working Memory

6th International Conference on Thinking, Venedik, Italy, 21 - 23 August 2008, pp.55

Planlama: İki boyutlu Londra Kulesi Testi ve Çatışma Kulesi Testi

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.221

The effects of sex and personality traits on leadership perception.

26th International Congress of Applied Psychology, Greece, pp.82

Books & Book Chapters

Memory Research on Pilots

in: Aviation Psychology: Constructs, Research and Practices, Pınar Ünsal,Seda Çeken, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.239-269, 2022

Genç Bireylerin Kariyer Gelişim Sürecinde Rol Oynayan Faktörlere Genel Bir Bakış

in: Mimari Tasarım Eğitimi ve Yaratıcılık, Barkul, Ö. ve Ayyıldız Potur, A., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.3-24, 2011

Beş Faktörlü Kişilik

in: Kurumlarda İyilik De Var, İslamoğlu, G., Editor, Nobel, Ankara, pp.161-200, 2010

İş Stresi Algısı ve Başaçıkmada Bireysel Farklılıkların Rolü

in: ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Keser, A., Yılmaz, G., Yürür, S., Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.345-375, 2009

ERGONOMİ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1998