Aquatic Food Safety and Pollution Research Group

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan araştırma grubumuz, akuatik gıda olarak tüketilen canlılarda mikroplastik, toksik metal ve benzeri kirleticilerin etkilerini inceleyen multidisipliner bir çalışma prensibine sahiptir.

Recent Publications