Announcements

April
2024

New Project Acceptance from Our Research Group

İÜ Su Bilimler Fakültesi Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray ERKAN’ın yürütücülüğünü üstlendiği COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı'nın "CA20101 (PRIORITY)-Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY’" ak...
August
2023

TÜBİTAK 1002 Proje Kabulü

Yürütücülüğünü Prof.Dr. Nuray ERKAN'ın üstlendiği, Araş.Gör. İdil CAN TUNÇELLİ'nin araştırmacı olduğu "Taze ve Dondurulmuş Su Ürünlerinde Mikroplastiklerin Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopisi ile Karakterizasyonu" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından de...
January
2022

Araştırma Grubumuzdan TÜBİTAK 1001 Proje Kabulü..

Fakültemiz Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray ERKAN’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Mikroplastik ve Cıva Maruziyetinin Midyelerde (Mytilus Galloprovincialis, Lamarck, 1819) Oluşturduğu Hasarın Bor Katkılı Depurasyonda Gide...