Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relations Among General Intelligence, Metacognition and Text Learning Performance

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.40-53, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interrelations between Metacognitive Awareness, Perceived Problem Solving, Intelligence and Need for Cognition

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.237-250, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enhancing fluent and flexible thinking through the creative drama process

THINKING SKILLS AND CREATIVITY, cilt.4, ss.124-129, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analyzing the student relationship styles of the primary school teachers with high burnout level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.33, ss.106-120, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Factors Affecting Inequality Aversion In Resource Distribution In 4-6 Year Old Children

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.39, ss.99-119, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilişsel Esneklik, İki Dillilik ve Üst Bilişsel Kararlar Arasındaki Bağlantılar

Psikoloji Çalışmaları, cilt.38, ss.171-200, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relations Among Cognitive Flexibility, Bilingualism, and Metacognitive Judgments

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.38, ss.171-200, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılması

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, cilt.15, ss.43-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On-line and Off-line Assesment of Metacognition

IEJEE, cilt.4, ss.301-315, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üst Biliş Çalışmaları mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım mı?

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, cilt.13, ss.45-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Bilişsel Düzeyi Yüksek ve Düşük Öğrencilerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Psikoloji Çalışmaları, cilt.26, ss.45-56, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fonolojik Farkındalık ve Harf Bilgisinin İlk okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi

Psikoloji Çalışmaları, cilt.24, ss.45-56, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul Öncesi Dönemde Okumaya Hazırlık Nasıl Olmalı?

Yaşadıkça Eğitim, ss.15-19, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Diverjant Düşünme ve Şahsiyet

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.6, ss.25-27, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelişim Araştırmalarında Yöntem Farklılıkları Sonuçları Değiştirir Mi?

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.417-418

Self, Co and Socially Shared Regulation of Young Children During Collaborative Problem Solving

EARLI SIG 16 Metacognition Conference 2018 I Zurich, Zürich, İsviçre, 27 - 30 August 2018, ss.68

Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim

Türkiyede Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 November 2017

Predictive effect of maternal mind-mindedness on preschooler’s self regulation skills

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Hollanda, 29 August - 01 September 2017, ss.585

Üç yaş çocuklarında bilişsel esneklik sorununa farklı bir yaklaşım

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 September 2016, ss.131

Gelişim Psikolojisi Çalışmalarında Etik: İlkeler ve Yeni Hedefler

European Reflections on Ethics in Psychology, İstanbul, Türkiye, 15 April 2016, ss.11

İki Dilli Çocuklarda Çokdilliğin Zihin Kuramı Gelişimindeki Etkisi

18,Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 12 April 2014, ss.106

Boyut Değiştirerek Kart Eşleme Görevindeki Boyutlar Üzerine Bir Manüplasyon

18.Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 12 April 2014, ss.99-100

The relationship between metacognition, intelligence and text-learning performance

EARLi Annual Meeting, Exeter, İngiltere, 30 August - 02 September 2011, ss.67-68

Online and Offline Assessment of Metacognitive Skills

4th Biennal Meeting of theEARLI Special Interest Group 16 Metacogniton, Münster, Almanya, 24 - 26 May 2010, ss.97

Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi

16.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 14 - 17 April 2010, ss.48

Üst Biliş, Genel Yetenek ve Problem Çözme Becerisi arasındaki Bağlantılar

15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 September 2008, ss.66

Çocuk-Yuva Çalışanları-Anne Etkileşiminin Annelerin Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkisi

1.Uluslarası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 October 2003, ss.191-196

The Influence of the Visual and Aural Stimuli Processing Styles on Reading Acquisition

Medıa and Education Congress, Poznan, Polonya, 2 - 04 April 2000, ss.257-263

İlk Okuma Becerisinin Kazanılmasını Etkileyen Bilişsel Faktörler

10.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 September 1998, ss.85

Kitap & Kitap Bölümleri

Aklın Çocuk Hali

Bildiğimi Bildiğimi Nasıl Bilirim: Üst Bilişsel Süreçlerin Yaşam Boyu Değişim, Aydın, Ç., Göksün, T., Küntay A.C., Tahiroğlu, D. , Editör, Koç Üniversite Yayınları, İstanbul, ss.189-210, 2016

Diğer Yayınlar