Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilirmleri

 • 2009 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilirmleri

 • 2006 - 2009 Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilirmleri

 • 1998 - 2006 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Ad

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • 2015 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama

 • Lisans Farmasötik Toksikoloji

 • Lisans Bitirme Projesi - 1

 • Lisans Klinik Toksikoloji

 • Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi

 • Lisans Zehirlenmeler ve Antidotlar

 • Yüksek Lisans Pestisid Toksikolojisi

 • Yüksek Lisans Kozmetik Ürün Güvenliği

 • Doktora Toksikolojide Moleküler Teknikler

 • Lisans Bitirme Projesi

 • Doktora Kimyasal Karsinojenez

 • Yüksek Lisans Toksikolojide Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama

 • Lisans BİTİRME PROJESİ - II

 • Yüksek Lisans ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

 • Yüksek Lisans TOKSİKOLOJİDE ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Yüksek Lisans Genel Toksikoloji

 • Yüksek Lisans Zehirlenmeler ve Antidotlar

 • Lisans BİTİRME PROJESİ - I

 • Yüksek Lisans ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTLAR

 • Lisans Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama

 • Lisans FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

 • Lisans KLİNİK TOKSİKOLOJİ

 • Doktora KLİNİK TOKSİKOLOJİ II

 • Yüksek Lisans ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans TOKSİKOLOJİDE LİTERATÜR TARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yüksek Lisans KLİNİK TOKSİKOLOJİ

 • Lisans KLİNİK TOKSİKOLOJİ

Yönetilen Tezler