Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uzmanlaşma Konusunda Ustalaşmak

Satınalma Dergisi, no.1, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Satınalma Dergisi, no.1, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Makbul İşkolik - Kötü İşkolik

Satınalma Dergisi, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

İş ve Meslek Karmaşası

Satınalma Dergisi, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Vasıf Yanılgısı

Satınalma Dergisi, no.1, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Kayıt Dışı İstifa

Satınalma Dergisi, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Neden Bir Çift El Kiraladığımda Aynı Zamanda Bir İnsan da Almış Oluyorum ?

Satınalma Dergisi, no.1, pp.1, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Sermayemin Tamamını Bilançomda Gösterebilir misin Abidin ?

Satınalma Dergisi, no.112, pp.51, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Hayat Boyu Öğrenme Stratejileri

İş'te Çalışanlar, no.6, pp.23-25, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar

ÇALIŞMA VE TOPLUM, no.30, pp.137-166, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Geleceği

Türk-İş, no.390, pp.40-44, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Çalışma Hakkı ve Kültür

İş'te Çalışanlar, no.3, pp.40-41, 2010 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

What Would Parsons Say About Mobbing?

İş, Güç, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.11, no.5, pp.67-78, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu: Niteliği, Yaygınlığı ve Mücadele Stratejisi

Sosyal Siyaset Konferansları, no.56, pp.91-150, 2009 (National Refreed University Journal)

İhtiyaçların Manipülasyonu ve Çalışma

Sosyal Siyaset Konferansları, no.54, pp.77-94, 2008 (National Refreed University Journal)

Boş Zamanın Manipülasyonu ve Çalışma

İş, Güç, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.10, no.3, pp.122-147, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşyerinde Psikolojik Taciz Fenomeni: Uluslar arası Deneyimler & Perspektifler

Sosyal Siyaset Konferansları, no.53, pp.231-274, 2007 (National Refreed University Journal)

İşyerinde Psikolojik Taciz: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Araştırma

İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.56, pp.1-54, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beşeri sermaye kaynağı olarak Türkiye'de eğitimin yapısal sorunları

40. İktisatçılar Haftası: Krizin bugünü, kapitalizm ve demokrasinin geleceği, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2016, no.535, pp.93-94

Sosyal Politikada Dönüşüm

38. İktisatçılar Haftası, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2014, no.528, pp.93-98

Statü Göstergesi Olarak Beslenme

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 December 2013, vol.3, pp.337-348

Venture Capital as the Core of Innovation and Entrepreneurship

3rd International Summit of Istanbul Economists, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.23-32

Liberalism as the Core of Social Rights

Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.223-231

The Taming of Social Rights: A Critical View on the Heavy Reliance of Empirical Studies on Social Rights Issues

Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.233-243

Kadınlar ve Yedek İşgücü Ordusu: Perçinci Rosie Örneği

12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 January 2011, pp.250-274

Sosyal Haklar Kapitalizmin Tek Taraflı Anlaşması mı?

II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Denizli, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.121-138

The Invisible Hand: A Newtonian Result or a Moral Sentiment?

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.209-218

The Invisible Hand: A Newtonian Result Or A Moral Sentiment?

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.209-218

Endüstri İlişkileri Sisteminin Özü Olarak Parsons'un Sosyal Eylem ve Sosyal Sistem Teorileri

11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.272-303

Sosyal Hakların Manipülasyonu: Sosyal Haklar Kapitalizmin Hizmetinde (mi?)

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.125-133

The Manipulation of the Generation: The GenMe Generation

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.2366-2372

GenME AND MOBBING

3rd International Conference on Changes in Social and Business Environment, Panevezhys, Lithuania, 4 - 05 November 2009, pp.296-301 Sustainable Development identifier

50. Yılında Dunlop'un Sistem Teorisini Yeniden Düşünmek

1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.278-292

Bilginin Anlamı ve Swot-Pest Analiziyle İncelenmesi

6th International Knowledge, Economy and Management Congress, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.1340-1350

Books & Book Chapters

Pandemi Sürecinde Dijitalleşme ve İş Hukuku

in: Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid-19, Murat Batı,Sezai Çağlayan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.275-309, 2021 Sustainable Development

Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasası ve İşgücü İstatistiklerindeki Değişiklikler

in: Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, Turgay Münyas, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.427-454, 2021

Çalışma Psikolojisi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2020

Working Life After the COVID-19 Pandemic: Current Issues, Predictions, and Suggestions

in: The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, Demirbaş D.,Bozkurt V.,Yorğun S., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.121-136, 2020 Sustainable Development

Post Homo Servus

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Rethinking the concept of work in the consumer society

in: Forum Socjologiczne Special Issue: Social Boundaries and Meanings of work in the 21st century capitalism, Kolasinska E., Mrozowicki A., Rog-Ilnicka J., Editor, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, pp.61-73, 2015

"Çalışma hayatında Ayrımcılık"

in: Endüstri Sosyolojisi, Parlak Z., Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.273-296, 2015

Örgütlerde Ayrımcılık

in: Örgüt Sosyolojisi, Zencirkıran M., Editor, Dora, Bursa, pp.203-234, 2015

Küreselleşme ve Toplumsal Eşitsizlikler

in: Toplumsal Eşitsizlikler, Mevlüt Özben, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.200-226, 2014

Çalışma Sosyolojisi

in: Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Nuray Karaca, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-21, 2014

Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization

in: The Future of Labour Unionism in Turkey, Blanpain R., Editor, Kluwer Law International , Croydon, pp.217-238, 2013

Örgütlerde Ayrımcılık: Etnisite, Cinsiyet ve Yaş Boyutlarıyla

in: Örgüt Sosyolojisi, Zencirkıran M., Editor, Dora Basım Yayın, Bursa, pp.265-300, 2012

Toplum ve Çalışma Yaşamında Cinsiyet

in: Çalışma Sosyolojisi, Sungur Z., Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.154-183, 2012

The Leisure Time Illusion:A Theoretical Analysis for the Reciprocal Connection Between Work and Leisure Time

in: New Thoughts about Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Editor, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.21-30, 2012

Work as an Instrument of Consumerism

in: New Thoughts About Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Editor, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.11-20, 2012

Emeğin Kültür ve Manipülasyon Teorisi

Beta Basım Yayın, İstanbul, 2009

Bilginin Manipülasyonu ve Çalışma

in: Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Savcı İ., Gökbayrak Ş., Ersoy-Kart M., Yıldırım Akkaya F., Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, pp.301-322, 2009

Other Publications