Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Enformasyon toplumu ve eğitim

Bilgi ve Toplum , no.3, pp.15-22, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Gözetim ve İnternet Özel Yaşamın Sonu Mu

Birikim Dergisi , no.136, pp.69-74, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sanal cemaatler

Birikim Dergisi , 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Intra-family conflict and solidarity during the COVID-19 pandemic

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL ADVANCEMENTS, Male, Maldives, 17 - 18 September 2022

Factors Predicting Life Satisfaction among Social Media Users

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, Rabat, Malta, 21 - 23 April 2019

SOSYAL MEDYA KULLANAN GENÇLER ARASINDA BENCİLLİK VE YALNIZLIK

Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2018

Bozkurt, V. (2018). CEMAATLER: Kavramsal, Kuramsal Temeller ve Türkiye,

USE 2.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.436-449

KUŞAK FARKI, FARKLILAŞAN DEĞERLER

1.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 24 - 26 November 2017

Values and Violence Endorsement

Global Connectivity Challences and Responses, 10 - 11 September 2017

Changing Culture of Capitalism

13. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 19 - 21 May 2017

COMPARING WORK AND LEISURE ETHICS BETWEEN TURKISH AND AUSTRALIAN UNIVERSITY STUDENTS

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 May 2017

COMPARING WORK AND LEISURE ETHICS BETWEEN TURKISH AND AUSTRALIAN UNIVERSITY STUDENTS

13th INTERNATIONALCONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENTPROCEEDINGS, 18 May - 21 January 2017, pp.347-356

Günümüz Gençliğinde Kimlik

Ufuktaki Yeni Türkiye: Gençlik ve Geleceği Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 November 2016

Kuşak Farkı Farklılaşan Değerler

7. Etik Kongresi, TÜRMOB, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2016

Teknolojik Dönüşümün Sonuçları

2.Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 07 May 2016

Post Endüstriyel Toplum

Bursa Akademi: Fikir Zanaatkarları Konuşmaları, Bursa, Turkey, 16 March 2016

Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students

6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, Antalya, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.205, pp.254-260 identifier

Books & Book Chapters

KENTSEL DÖNÜŞÜM, DEPREM ve POLİTİK GÜVEN

in: Türkiye'de Kentsel Dönüşüm, Mustafa Orçan,Yahya Aydın, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.143-154, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Kuşaklar sosyolojisi ve Z kuşağı: Data ne söylüyor? (Sociology of generations and Generation Z: What does the data say?)

in: Bursa'da Z kuşağını anlamak (Understanding Generation Z in Bursa ), M.Yılmaz, Editor, Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kitaplığı, Bursa, pp.44-68, 2023 Creative Commons License

Globalization and Forced Migration the Case of Turkey

in: Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla “GÖÇLERİN GELECEĞİ , Muzaffer Bimay,Şahin Şimşek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.197-210, 2022

Salgın Sürecinde Değişen Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel İhtiyaçlar, Kazanımlar ve Beklentiler

in: Toplumun Pandemi Halleri: Pandemide Toplumsal Dönüşüm, Hayati Beşirli,İhsan Çapçıoğlu,Zeynep Serap Tekten Aksürmeli, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.55-80, 2022

FAMILY IN THE COVID-19 PANDEMIC: FAMILY TIES AND COMMUNICATION PROBLEMS

in: The societal impacts of COVID-19: A transnational perspective, Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Hakan Gülerce,Patricia Westenbroek, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.183-202, 2021

Sociology of Coronavirus Conspiracies in Turkey: Who Believes and Why?

in: The Societal Impacts of Covid-19: A Transnational Perspective, Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Hakan Gülerce,Patricia Westenbroek, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.79-92, 2021

PSYCHO-SOCIAL EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE YOUNG PEOPLE

in: Society in the covid-19 pandemic: Inequalities, challenges, and opportunities, Hakan gülerce,Vahid Nimehchisalem,Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Shameen Rafik-Galea, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.57-68, 2021

Nationalism, globalization and the pandemic experience of Turkey

in: Society in the covid-19 pandemic: inequalities, challenges, and opportunities, Hakan Gülerce,Vahid Nimehchisalem,Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Shameen Rafik-Galea, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.185-200, 2021

MASK AND ADAPTATION TO THE DISTANCE DURING THE PANDEMIC PERIOD

in: Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges, and Opportunities, Hakan Gülerce,Vahid Nimehchisalem,Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Shameen Rafik-Galea, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.87-112, 2021

Mask and Adaptation to the Distance During the Pandemic Period

in: Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Chanllanges and Opportunities, Hakan Gülerce,Vahid Nimehchisalem,Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Shameem Rafik-Galea, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.87-112, 2021 Sustainable Development

CİNSİYETE GÖRE DEĞERLERDE FARKLILAŞMA

in: Tarih, sosyoloji ve antropoloji bağlamında incelemeler, Alev Duran,Gökçen Çatlı, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.475-499, 2021

Göçmenlere Yönelik Tutumları Etkileyen Değerler ve Demografik Faktörler, Göç ve Etkileri

in: Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Mehmet Karakaş,Demet Çak, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.54-69, 2021

Life satisfaction and happiness during the pandemic period

in: Society in the covid-19 pandemic: inequalities, challenges, and opportunities, Hakan Gülerce,Vahid Nimehchisalem,Veysel Bozkurt,Glenn Dawes,Shameen Rafik-Galea, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.259-272, 2021

Life satisfaction and happiness during the pandemic period

in: Society during the Pandemic Period, , Editor, Pegem Akademi, pp.259-272, 2021

Göçmenlere Yönelik Tutumları Etkileyen Değerler ve Demografik Faktörler

in: Göç ve Etkileri, Mehmet Karakaş, Demet Çak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.54-73, 2021 Sustainable Development

Psycho-social effects of the covid-19 pandemic on the young people

in: Society during the Pandemic Period, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-68, 2021

Family in the COVID-19 pandemic: Family ties and communication problems

in: The societal impacts of COVID-19: A transnational perspective, , Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.183-201, 2021 Sustainable Development

SOCIOLOGY OF CORONAVIRUS CONSPIRACIES IN TURKEY: WHO BELIEVES AND WHY?

in: The societal impacts of COVID-19: A transnational perspective, , Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.79-92, 2021 Sustainable Development

Çalışmanın Tarihi, Evrimi ve Çalışma Kültürü

in: İktisat Sosyolojisi, M. Yavuz Alptekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.175-207, 2020

WORKING DURING A PANDEMIC: ECONOMIC CONCERNS, DIGITALIZATION, AND PRODUCTIVITY

in: The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.87-106, 2020

Pandemide Küresel Kentte Yaşamak: İstanbul’un Covıd-19 Deneyimi

in: Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yoğun, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.203-216, 2020

Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri

in: Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.115-136, 2020

ÇALIŞMANIN TARİHİ, EVRİMİ VE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

in: İktisat Sosyolojisi, Yavuz Alptekin, Editor, Nobel, Ankara, pp.175-205, 2020

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA: EKONOMİK KAYGILAR, DİJİTALLEŞME VE VERİMLİLİK

in: PANDEMİSİNİN EKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASAL ETKİLERİ, Demirbaş, D., Bozkurt, V., Yorgun, S., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.115-136, 2020

CİNSİYETE GÖRE DEĞERLERDE FARKLILAŞMA

in: Tarih, sosyoloji ve antropoloji bağlamında incelemeler, Alev Duran, Gökçen Çatlı Özen, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.474-481, 2020

PANDEMİDE KÜRESEL KENTTE YAŞAMAK: İSTANBUL’xxUN COVID-19 DENEYİMİ

in: COVID-19 Pandemi̇si̇ni̇n Ekonomi̇k, Toplumsal ve Si̇yasal Etkileri, Demirbaş, D., Bozkurt, V., Yorgun, S., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.203-215, 2020 Sustainable Development

THE PROS AND CONS OF LIVING IN A GLOBAL CITY DURING A PANDEMIC: THE COVID-19 EXPERIENCE OF ISTANBUL

in: COVID-19 PANDEMIC AND ITS ECONOMIC, SOCIAL AND POLITIC IMPACTS, Demirbaş, D., Bozkurt, V., Yorgun, V.,, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.137-150, 2020 Sustainable Development

Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler

in: Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği, , Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.165-189, 2020

WORKING DURING A PANDEMIC: ECONOMIC CONCERNS, DIGITALIZATION, AND PRODUCTIVITY

in: Pandemic and Its Economic, Social, and Political, Demirbaş, D Bozkurt, V., Yorgun, S., Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.87-106, 2020

bursa'da sanayinin yönü ve etkileşimleri

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Ve Nilifer Bel. Yay., Bursa, 2016

BURSA DA AR GE VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMASI

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Ve Nilifer Bel. Yay., Bursa, 2016

Endüstri Sosyolojisi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

Türkiye'de Girişimciliğe Yönlendiren Faktörler ve Girişimciliğe Bakış

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.145-165, 2015

Küreselleşmenin İnsani Yüzü

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2000

Enformasyon Toplumu ve Türkiye

Sistem Yayınevi, İstanbul, 2000

Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar

in: Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Veysel Bozkurt, Editor, Alfa Basım Yayım, İstanbul, pp.1-25, 2000

Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları

in: PROF. DR. NUSRET EKİN’E ARMAĞAN, -, Editor, Alfa Basım Yayın, Ankara, pp.187-202, 2000

KÜRESELLEŞMENİN TOPLUMSAL SONUÇLARI

in: PROF DR NUSRET EKİN E ARMAĞAN, , Editor, TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜKAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI YAYINIDI, Ankara, pp.187-202, 2000

Deprem ve Toplum

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999

Avrupa Birliği ve Türkiye

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1997

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

49

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

16

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals