Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Workplace Violence: A Study of Turkish Workers

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, cilt.17, ss.385-402, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Values and Violence Endorsement Among College Students in Turkey

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.9, ss.115-133, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE FACTORS AFFECTING VOTER BEHAVIOUR IN LOCAL ELECTIONS KOCAELİ SAMPLE

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK

Sosyo-Ekonomi, cilt.7, no.15, ss.81-104, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Workplace Violence, Health Workers, Stress, Job Satisfaction, Depression

Journal of the World Universities Forum, cilt.2, ss.35-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KOBİ Girişimlerinde Risk ve Belirsizlik Algıları : Bursa Örneği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, cilt.64, no.2, ss.44-74, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi Toplumu nun Getirdikleri Ve Türkiye

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, cilt.5, ss.1-15, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research and Development in Turkey: A Case Study in Two Organized Industrial Districts

Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), cilt.10, ss.261-268, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students

6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.205, ss.254-260 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

BURSA DA AR GE VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMASI

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Ve Nilifer Bel. Yay., Bursa, 2016

bursa'da sanayinin yönü ve etkileşimleri

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Ve Nilifer Bel. Yay., Bursa, 2016

Küreselleşmenin İnsani Yüzü

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2000

Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları

PROF. DR. NUSRET EKİN’E ARMAĞAN, -, Editör, Alfa Basım Yayın, Ankara, ss.187-202, 2000

Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar

Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Veysel Bozkurt, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.1-25, 2000

Deprem ve Toplum

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999

Avrupa Birliği ve Türkiye

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1997