Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fibromiyalji

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, 15 November 2018

Koksidinili Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Etkinliği: Pilot Çalışma

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2021, Turkey, 28 May 2021

Ankilozan spondilitli hastalarda fibromiyalji: Sıklığı ve karakteristik özellikleri

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ E-KONGRE 2020, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.77 Creative Commons License

FIBROMİYALJİ HASTALARINDA MAJOR OZON OTOHEMOTERAPİ: PİLOT ÇALIŞMA

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ E-KONGRE 2020, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.55 Sustainable Development

Research in a university hospital department: the department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University

22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM 2020- Virtual ESPRM Congress 2020), Belgrade, Serbia, 19 - 23 September 2020

Ofis Ergonomisi

10. Uluslararası katılımlı aile hekimliği kongresi, 13 - 17 November 2019

Kronik Hastalıklarda Egzersiz Önerimi

10. Uluslararası katılımlı aile hekimliği kongresi, 13 - 17 November 2019

Effectiveness of transcranial direct current stimulation in chronic pain related to lumbar spinal stenosis.

10th Interdisciplinary World Congress on Low Back Pelvic Girdle Pain, Antwerp, Belgium, 28 - 31 October 2019, pp.401

Kronik ağrının operant modeli ve Eş Tepki ölçeği (EşTÖ)

2. İnternational Hippocrates Cogress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.1

Miyofasiyal gevşetme teknikleri

27. Uluslararası katılımlı fiziksel tıpve rehabilitasyon kongresi, 17 - 21 April 2019

Fibromiyalji nedir?

27. Uluslararası katılımlı fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi, 17 - 21 April 2019

Mezoterapi

Uluslararası Katılımlı 20. Romatoloji Kongresi - 2019, 20 - 24 March 2019

Romatolojik hastalıklarda ağrı

Uluslararası Katılımlı 20. Romatoloji Kongresi - 2019, 20 - 24 March 2019

Bütün sırtım ağrıyor

4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kongresi ve 2. Ulusal Antalya Aile Sağlığı Çalışanları ve Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 14 - 17 March 2019

Lomber disk hernisi-Medikal ve fizik tedavi yaklaşımları

5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Olgu Temelli İnteraktif Eğitim Kursları, Turkey, 10 - 12 January 2019

Lomber disk hernisi-Klinik bulgular

5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Olgu Temelli İnteraktif Eğitim Kursları, Turkey, 10 - 12 January 2019

EFFECTS OF MANUAL THERAPY, SACROILIAC AND LUMBAR EXERCISES IN PATIENTS WITH SACROILIAC JOINT DYSFUNCTION SYNDROME

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.468 identifier

Ağrıyla Başetme Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 28 March - 01 April 2018, pp.1

Fibromiyalji sendromu olan hastalarda kısa süreli grup psikoterapisi uygulaması:Pilot çalışma

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 28 March - 01 July 2018, vol.9, no.1, pp.205

THE EFFECTIVENESS OF THERAPEUTIC ULTRASOUND IN NON SPECIFIC MECHANICAL CERVICAL PAIN AND COMPARISON OF DIFFERENT APPLICATION METHODS FOR CLINICAL PRACTICE

WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Florence, Italy, 23 - 26 March 2017, vol.28 identifier

EVALUATION OF THE PAIN, NEUROPATHIC PAIN AND SYMPATHETIC SKIN RESPONSE TO TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION TREATMENT IN CHRONIC MECHANICAL LOW BACK PAIN PATIENTS

WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Florence, Italy, 23 - 26 March 2017, vol.28 identifier

Effects Of Intra-Articular Hyaluronic Acid Injections On Gait Pattern In Patients With Knee Osteoarthritis

77th Annual Meeting of the American-College-of-Rheumatology / 48th Annual Meeting of the Association-of-Rheumatology-Health-Professionals, California, United States Of America, 25 - 30 October 2013, vol.65 identifier

CORRELATION BETWEEN DXA BONE MINERAL DENSITY MEASUREMENTS AND QUS VARIABLES IN CORTICOSTEROID-INDUCED BONE LOSS

IOF Regionals 2nd Middle East and Africa Osteoporosis Meeting / 6th Pan Arab Osteoporosis Congress (PAOC), Jordan, 27 September - 01 October 2012, vol.23, pp.682 identifier

Klippel-Trenaunay-Weber Sendromu, olgu sunumu.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım – 1 Aralık 2011, Antalya (EP-139). Bildiri Metinleri Kitabı, p. 131., Turkey, 25 November - 01 December 2011

Kronik Mekanik Bel Ağrısında Pilates Egzersizlerinin Spinal Mobilite Üzerine Etkisi

21. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2009, pp.75

Pilates Egzersizlerinin Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastaların Fonksiyonel Durumu Üzerine Etkisi

21. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2007, pp.75

Comparison of the Effectiveness of Stabilization and Isokinetic Exercise Programs in Patients With Chronic Lumbar Pain

64th Annual Assembly of the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, Illinois, United States Of America, 9 - 12 October 2003, vol.84, no.9, pp.15

An epidemioloigical study of vertebral osteoporosis in Turkish population

4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO 4), Nice, France, 14 - 17 November 2003, vol.14 identifier

The prevalence of degenerative changes in the dorsolumbar spine in Turkish population

4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO 4), Nice, France, 14 - 17 November 2003, vol.14 identifier

Books & Book Chapters

Diş Hekimliği Klinik Pratiğinde Üst Ekstremite Problemleri ve Çözümleri

in: Periodontoloji Akıl Notları, Özen Tuncer,Cenker Z Koyuncuoğlu, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.507-515, 2021

Kronik bel ağrılarında tedavi yaklaşımları

in: Bel Ağrıları, Tuncer Tiraje, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.66-70, 2021

Engelliliğin farmakoterapisi

in: De Lisa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeleri ve uygulamaları, Arasıl Tansu, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.1179-1219, 2021

İnflamatuar romatizmal hastalıklarda kronik ağrı mekanizmaları ve güncel tedavi yaklaşımları

in: Sık görülen artritlerde güncel tedavi yaklaşımları, Hizmetli Sami, Mesci Erkan, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.64-69, 2021

DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK PRATİĞİNDE ÜST EKSTREMİTE PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ AKIL NOTLARI

in: Periyodontoloji akıl notları, Tuncer Özen, Koyuncuoğlu Cenker Zeki, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.481-490, 2021

Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme

in: Romatoloji, Ataman Ş, Bodur H, Editor, Trasd, Online, pp.1-23, 2019

Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme

in: Romatoloji E-Kitap, ŞEBNEM ATAMAN, HATİCE BODUR, Editor, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, pp.1-23, 2019

Fibromiyalji Tanı ve Tedavi Önerileri

cortex iletişim hizmetleri a.ş, İstanbul, 2018

Bel ağrılarında kinezyobantlama

in: Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama, Pınar Borman, Murat Zinnuroğlu, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.149-158, 2018

Bel ağrılarında kinezyobantlama

in: Kas iskelet sistemi sorunlarında kinezyobantlama, Pınar Borman, Murat Zinnuroğlu, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.149-158, 2017

Rehabilitasyon sürecinde tamamlayıcı tedavi yaklaşımları

in: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1121-1134, 2016

Expert Reports

Metrics

Publication

147

Citation (WoS)

571

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

672

H-Index (Scopus)

12

Project

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals