Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Prosthodontic treatment of a patient with Rheumatoid arthritis with severe condylar resorption:4 years follow-up

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.48, no.3, pp.67-74, 2014 (International Refereed University Journal)

İmplantolojide doku mühendisliği ve gen tedavisi

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, vol.1, no.14, pp.64-68, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okluzal Dikey Boyut Yükseltme: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.257

Alt Çene Total Dişsizlik Görülen Hastanın Hibrit Protezle Rehabilitasyonu

. 6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.222

Aşırı Rezorbe Maksillada Zigomatik İmplant Uygulanması: Vaka Raporu.

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.187

DENTAL IMPLANT SUCCESS IN IRRADIATED JAWS: A RETROSPECTIVE STUDY

MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Viyana, Austria, 24 - 26 June 2018, pp.4

Maksillofasiyal silikon elastomerlerin renk değişiminin incelenmesi: zamanın ve alçı renginin etkileri

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.96

Total Maksiller Rezeksiyon Sonrası Protetik Tedavi Planlaması

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.302

Restoration of the upper nose defect with nasal prosthesis - A case report

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OSTEOLOGY MONACO, Monaco, Monaco, 21 - 23 April 2016, pp.48

Diş aşınmaları olan hastalarda protetik tedavi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.53

Dikey boyut kaybı olan bir vakada protetik rehabilitasyon

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.152

Amelogenezis imperfekta vakasının sabit protetik restorasyonu

Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantolojı Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.151

Kanser nedeniyle gözünü kaybetmiş hastaya orbital protez uygulaması: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.123

Nazal defektli hastalarda protetik rehabilitasyon: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.196

Konjenital kulak defekti olan bir hastada implant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2015, pp.51

Treatment of hemifacial microsomia with osseointegrated auricular prosthesis: an alternative technique to surgery

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.231

The rehabilitation of an edentulous cleft palate patient with implant retained overdenture: a case report

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.213-214

Bruksizmli hastalarda protetik yaklaşım

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.1

CAD/CAM Solution for Inclined Dental Implants

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, pp.1

Treatment of Dental Asymmetry in a TMD Patient

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 August 2013 - 31 August 2014, pp.1

İliak kemik grefti uygulanmış bir vakada implant-üstü protetik rehabilitasyon: Vaka sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 January 2010, pp.1

İmplantolojide Doku Mühendisliği ve Gen Tedavisi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 13 June 2009, pp.1

Farklı implant-Abutment Bağlantılarının Oluşturduğu Streslerin Üç Boyutlu FEM Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 13 June 2009, pp.1

İmplant Destekli Epitezlerde Multidisipliner Yaklaşım

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 13 June 2009, pp.1

Oklüzal Düzensizliklerin Rehabilitasyonu: İmplant Alternatifleri

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 14 June 2008, pp.1

Maksiller Cerrahi Rekonstrüksiyonu Yapılmış Vakaların Protetik Rehabilitasyonu

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 14 June 2008, pp.1

Maksillofasiyal Protezlerde Tutuculuk: İmplant Desteği

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 14 June 2008, pp.1

İmplant Üstü Protezlerde Planlama

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 27 May - 02 June 2006, pp.1

Books & Book Chapters

Yüz Protezlerinde Dijital Teknoloji

in: Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları, Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.71-75, 2020 Creative Commons License

Dental Approach in Oral Cancer

in: Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial Surgery - Special Topics, Prof. Dr. Meral Ünür, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.45-50, 2019

Current Prosthetic Approaches in Maxillofacial Prostheses

in: Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial Surgery-Special Topics, Prof. Dr. Meral Ünür, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.51-54, 2019