Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Erich Frank (1884-1957)

NOBEL MEDICUS, vol.9, no.2, pp.130-134, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Cihat Abaoglu 1914-1979 A portrait

NOBEL MEDICUS, vol.5, no.2, pp.78-84, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A Brillant Personage from the History of Surgery in Turkey Dist Prof. Dr. Kemal Atay ( 1890-1978)

NOBEL MEDICUS, vol.4, no.3, pp.48-51, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Dr. Rosa Maria Roessler (Wien, 1901- Istanbul, 1954): Ihr Wirken in Istanbul und ihr Beitrag zur türkischen Medizin

WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, vol.119, pp.663-668, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The death of a patient with AIDS in Turkey: thoughts on the ethical dimensions

NURSING ETHICS, vol.10, pp.497-503, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz

NOBEL MEDICUS, vol.12, no.2, pp.87-90, 2016 (Other Refereed National Journals)

Zor Seçimler Gerektiğinde: Yoğun Bakıma Kabul ve Redde Etik Sorunlar

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Tıp Hukuku Tıp Tarihi Dergisi, vol.2, no.1, pp.27-39, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Gründer der Türkischen Republik verbringt im Sommer 1918 einen Monat in Karlsbad

VIRUS Beitraege zur Sozialgeschichte der Medizin, no.12, pp.97-107, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle etik açıdan hekim grevleri

Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, vol.2-3, no.2, pp.221-243, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hasta Bakımı Ekibi İçinde Mobbing: İnsan Onuruna Saygının Korunması İçin Etik Perspektifler

CEZA HUKUKU DERGİSİ, vol.4, no.11, pp.51-78, 2009 (Other Refereed National Journals)

Biyoetik sorunları ele almak için kurulmuş ulusal etik kurullara dünyadan örnekler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.40, no.2, pp.67-78, 2009 (National Refreed University Journal)

Toplu yaşamda adı yeni, kendi eski ciddi bir sorun: Psikolojik Taciz (Mobbing)

İstanbul Dişhekimleri Odası DERGİ, no.128, pp.68-75, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Ebeveynin kültürel ve dini değerlerinin çocuğuna vekaletinde etik ve yasal açıdan sorun oluşturduğu durumlar

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, pp.25-26, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Aydınlatılmış onamın belgelendirilmesinde etik açıdan düşündürücü yönler

Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı/Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law, vol.1, no.1, pp.95-107, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ord. Prof. Dr. Liepmann’ın (1878-1939) İstanbul Üniversitesi’ndeki hizmet süreci (1933-1939) ve sosyal jinekoloji üzerine düşünceleri

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.153-163, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bochum (Almanya) Tıp Etiği Merkezi 20 yılı geride bıraktı

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.6, pp.24-25, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Bir mesleki karabasan: Perkütan yaralanmalar. Tıp Öğrencileri açısından etik ve yasal boyutlara kısa bakış

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.5, pp.16-19, 2008 (National Non-Refereed Journal)

They Introduced Modern Radiology in Turkey: Refugees from Nazism

Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), vol.6-7, pp.21-35, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ulusal Etik Komitelerin İlk Örneği Fransa’da (CCNE)

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.5, pp.14-15, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Joseph Igersheimer (1879-1965). A visionary ophthalmologist and his contributions before and after exile

JOURNAL OF MEDICAL BIOGRAPHY, pp.227-234, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Friedrich Dessauer Transferred Leading-Edge Western Radiology Knowhow in the Young Turkish Republic While a Refugee from Nazism

The European Association for the Study of Science and Technology (EASST), vol.26, pp.5-21, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık kurumlarında bir standart ve kalite ölçütü: Etik Danışmanlık

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.4, pp.14-15, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Tıpta bir sosyal sorumluluk örneği. Nükleer savaşlara engel olmak için örgütlenen hekimler

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.4, pp.17-18, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Dünyada ve Türkiye’de ilk Tıp Tarihi Enstitüleri

Medical Tribune, vol.1, no.2, pp.22, 2007 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bir tıp etiği etkinliği: Sağlık hizmetlerinde değerler

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.4, pp.20-21, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Olumsuz prognozu hastaya açıklamada gözetilen kriterler

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Büllteni, no.3, pp.14-15, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Karl Sudhoff Tıp Tarihi Enstitüsü’nden Prof. Dr. med. Ingrid Kaestner için düzenlenen 65. Yaş günü toplantısı ve armağan kitabı üzerine

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, no.2, pp.101-108, 2007 (Other Refereed National Journals)

The otolaryngologist Prof.Dr. Karl Hellmann’s (1892-1959) stop on his journey from Germany to Palestine: 7 years at the Istanbul University

Korot – The Israel Journal of the History of Medicine and Science, vol.18, pp.143-181, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seven Years at Istanbul University. The Otolaryngologist Prof. Dr. Karl Hellmann's (1892-1959) Stopover on his Journey from Germany to Palestine

KOROT The Israel Journal of the History of Medicine and Science, vol.18, pp.143-163, 2006 (International Refereed University Journal)

Paul Pulewka Founder of Turkey’s Pharmacology While Exile from tne Nazis : 1933-1935

Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), vol.5, no.10, pp.21-29, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vier emigrierte Österreicher am Radiologischen Institut der Universität Istanbul 1938-1948

Sozial Geschichte-Online. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, no.1, pp.1-10, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Der deutsche Chirurg Ord.Prof. Dr. Rudolf Nissen (1895-1981) nach der türkischen Universitätsreform von 1933: Vorbildliches Verhalten in Wissenschafts- und Berufsethik

Journal of Turkish-German Gynecology Association, vol.6, no.3, pp.183-190, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş Hekimi ve Malpraktis

İstanbul Dişhekimleri Odası DERGİ, no.103, pp.68-71, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Tıp etiği eğitiminin önemi üzerine

Asklepios, vol.1, no.1, pp.7, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Caris Petra Heidel’in 1933-1945 Periyodunda Sachsen’da Hekimler ve Dişhekimleri adlı eseri üzerine

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, no.3, pp.209-215, 2005 (Other Refereed National Journals)

Üniversite tarihimizden intihale dikkat çeken bir (ilk) belge

Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Dergisi, vol.19, no.943, pp.2, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Hastaya Ölümcül Hastalığı Söylenmeli mi?

Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Dergisi, vol.19, pp.18-19, 2004 (National Non-Refereed Journal)

"Mein Vaterland ruft mich!” Antritt, Dienst und Abschied des ungarischen Wissenschaftlers Tibor Peterfi (1883-1953) an der Universität Istanbul

Orvostörténeti Közlemények-Communicationes de Historia Artis Medicinae, vol.188-189, pp.69-85, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prof.Dr.Ernö de Balogh (1890-1964) ve İstanbul Üniversitesi

Füzetek. A Magyar-Török Barati Tarsasag i Döszaki Lapja, vol.12, no.1, pp.8, 2004 (Non-Refreed Journal)

Gelişmiş Ülkeler, Dişhekimliği Eğitiminde Etik Eğitimini Kurumlaştırıyor

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.96, pp.44-45, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Eine deutsche Vorreiterin in der türkischen Diätetik. Diätschwester Elisabeth Wolff-32 hochgelobte Dienstjahre

Internationale Zeitschrift für Naturwissenschaft-Technik und Medizin, pp.161-181, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Umgang mit Totgeborenen-Darstellung der türkischen Haltung am Beispiel Beispiel einer Universitätsklinik.

Zeitschrift für medizinische Ethik, vol.49, no.3, pp.287-297, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Efforts in 1947 to make Prof.Dr.Ernestus Balogh (1890-1964) work for the University of Istanbul

Orvostörténeti Közlemények-Communicationes de Historia Artis Medicinae, pp.155-161, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ord.Prof.Dr.Erich Frank’ın (1884-1957) Tıp Eğitimimizde Değişmesinden Yana Oldukları

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, no.11, pp.32-37, 2003 (National Refreed University Journal)

Tıp Etiği Perspektifiyle Son Evreyi Yaşayan Çocuk ve Ailesine Bakış- Süreç İçerisinde Değişenler

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, no.3, pp.120-134, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dişhekimi-Hasta İlişkisi ve Aydınlatılmış Onam Kavramı

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.90, pp.36-39, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Evrimsel Bakışla Tıp Etiği Açısından Ceset

Tıbbi Etik Yıllığı, no.9, pp.85-112, 2002 (National Refreed University Journal)

Üç Olgu Örneklemesiyle Kanserli Yaşamlarda Yoğunlaşan Etik Sorunlar Üzerine

Medikal Etik, no.3, pp.129-150, 2002 (Other Refereed National Journals)

Anlamlı bir ödül-Dr. Margarete Blank Ödülü üzerine

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, pp.64-68, 2002 (Other Refereed National Journals)

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde AIDS’li Dünyamız

Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Dergisi, no.819, pp.10-11, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Etik mi, Etiketçilik mi?

Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Dergisi, no.721, pp.15-16, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Genel bir bakışla hukuk etik ve açısından ‘Aydınlatılmış Onam’

Tıbbi Etik Yıllığı, pp.128-150, 2001 (National Refreed University Journal)

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın Türk Tıbbı, Kültürü ve Siyasetine Katkıları

Acta Turcica Historiae Medicinae, no.8, pp.76-96, 2001 (National Refreed University Journal)

Tıp Etiği Cephesinden Bakışla Hastane İnfeksiyonları

Aktüel Tıp Dergisi Hastane İnfeksiyonları Özel Sayısı, vol.3, pp.29-36, 2001 (Other Refereed National Journals)

AIDS’in Farkedilişinin 17.Yılında Başlangıca Dair Anımsayışlar

Popüler Kültür, no.66, pp.20-24, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Alfred Kantorowicz (1880-1962).Yaşam Öyküsünde Gizlenmiş İnsani Gerçekler

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.63, pp.26-28, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Tarihçeleri Işığında Tıpta Etik Kurulların İşlevsel Farklılıkları

Bilim ve Ütopya, no.45, pp.54-59, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Aralık Dünya AIDS Günü ve Düşündürdükleri

Bilim ve Ütopya Dergisi, pp.53-54, 1998 (National Non-Refereed Journal)

AIDS’li Yaşamlarda Gerçekler

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, no.612, pp.4-21, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Nazi Almanyasında Hekimler: İnsancıl Özü Korumak ve Güvence Altına Almak İçin

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.63, pp.28, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Hitler Dönemi’nde Hekimler

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, pp.7, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Tıpta ve Biyoteknolojide Etik Kodlar Konferansı’ndan İzlenimler

Bilim ve Ütopya, pp.10-12, 1997 (National Non-Refereed Journal)

AIDS ile Sona Yürümek

Bilim Ve Ütopya Dergisi, no.36, pp.34-35, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Bir Panel,Bir Müze,Bir Kitap

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.282-286, 1997 (National Refreed University Journal)

Hippokrat’ın Adası Kos’ta 35.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.287-290, 1997 (National Refreed University Journal)

Tıpta Arayışların Nedenleri Üzerine Değinmeler

Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, no.1, pp.38-41, 1996 (Other Refereed National Journals)

1 Aralık Dünya AIDS Günü

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, no.1, pp.33, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Rainer Albrecht ile Söyleşi

AIDS Savaşım Bülteni, no.4, pp.9-12, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sea baths in turkish history

Traditions and perspectives of the development of spa culture in Iwonicz Zdroj   in a European context, Iwonicz-Zdrój, Poland, 29 - 30 June 2017, pp.2

Psychische Belastung jüdischer, einst an der medizinischen Fakultaet

Medizin und Judentum 13. Medizinhistorisches Kolloquium "Jüdinnen und Psyche", Dresden, Germany, 8 - 09 September 2015, pp.4

Dişhekimliği'nde Meslek Etiği Kuralları ve Hasta Hakları

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Paneli, İstanbul, Turkey, 02 May 2015

Hospice Bir Kurumun Değil Bir Yaklaşımın Adı

Klinik Etik Kültürel ve Hukuki Yönleriyle Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar Toplantısı, Ankara, Turkey, 08 May 2013, pp.74-84

Diş Hekimliği Etiği

Soruşturmacı Diş Hekimleri Eğitimi Toplantısı, İstanbul, Turkey, 23 March 2012, pp.2

Der Oberverwaltungsgerichtsbeschluss vom 13.11.2009 als Eingriff in die 2008 restruktierten Ethikräte in der Türkei- Ethische Fragen aufgrund der Gesetzeslücke

3. International Congress on Medical Ethics and Medical Law: Ethical Committees in Germany and Turkey. Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim (IMGB), Mannheim, Germany, 28 - 30 September 2011, pp.10-11

19. yy. Istanbulunda bir Homöopat Dr. Johann Martin Honigberger (1795-1869)

Geçmişten Günümüze Istanbul'da Sağlık Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.101-122

Bernhard Stern’in (1867-1924) 1903 tarihli ‘Türkiye’de Tıp, Batıl İnanç ve Cinsel Yaşam’ adlı eserine göre fahişelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar

6 th International Congress of the International Society fort he History of Islamic Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2010, pp.142

Yoğun Bakım İnsancıllık Karşıtı mı? Hasta Merkezli Yoğun Bakım İçin Önemli Bazı Etik Kavramlar

I st International Congress on Medical Ethics and Law, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2010, pp.265-283

Klinik rutininde eksik bir boyut: Ölmekte olana yoldaşlık

2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 06 November 2009, pp.33-46

Etiğin tıbbi hatalara yaklaşım farkı: Sağlık kurumlarında suçlayıcı olmayan bir atmosfer yaratmak.

Hekim Hakları, Komplikasyon, Malpraktis Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 March 2009, pp.1-5

1933 Üniversite Reformunda Tıp Fakültesinde Görev Yapmış Kadın Sağlıkçılar

75. Yılında 1933 Üniversite Reformu: Görüşler ve Anılar, İstanbul, Turkey, 18 December 2008, pp.2

Konyalı Devlet Adamı, Bilim ve Kültür İnsanı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak (1904-1990)

I st International Congress on the History of Medicine, Konya, Turkey, 20 - 24 May 2008, pp.142-165

Dünya ve Türk Diş Hekimliğine ışık olmuş bir isim: Prof. Dr.Dr.h.c. Alfred Kantorowicz (1880-1962)

I th International Congress on the History of Medicine, Konya, Turkey, 20 - 24 May 2008, pp.377-405

19. yy. Osmanlı Tıbbını konu alan bazı kaynaklarda Gelincik Hastalığı

I st International Congress on the History of Medicine, Konya, Turkey, 20 - 24 May 2008, pp.1560-1572

Etik Açıdan Hekim Grevleri

Sağlık Alanında Etik ve Hukuk Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.125-147

Askeri Hekimlerin Tıp Fakültesi Enstitülerinde Kllabaratör Olarak Görevlendirilmesi

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2007, pp.567-595

Yoğun Bakım İnsancıllık Karşıtı mı? Hasta Merkezli Yoğun Bakım İçin Önemli Bazı Etik Kavramlar

I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı: Organ Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.265-283

Hastanın Şikayet Hakkı ve Sağlık Hizmetlerinde Şeffaflık Talebi

2 th Symposium on Medical Ethics and Law with International Participation, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2006, pp.105-123

Onam Formları: Etik Açıdan İrdeleme

T.C. Genelkurmay Başkanlığı TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığı Çorlu Askeri Hastanesi Baştabipliği Tıbbi Hukuk Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 8 - 09 June 2006, pp.31

Çocuk Ölümü Nedenli Yas: Etik Düşünceler

Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar Simpozyumu (Yurtdışı Katılımlı), İstanbul, Turkey, 05 November 2005, pp.169-193

Hospital Infections and Medical Ethics

Sixth Congress of the International Federation on Infection Control, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2005, pp.34-35

Erlangenli Bebek- Beyin Ölümlü Gebe ve Bedenindeki Canlı Fetüs Sorununa Etik Açıdan Bakış

3.Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 June 2003, pp.639-649

Yoğun Bakım Etiği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Trabzon, Turkey, 11 December 2002, pp.6

HIV/AIDS ve Getirdiği Etik Sorunlara Kısa Bakış

I.Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 November - 01 December 2002, pp.49-52

Terminal Dönemde Hasta ve Hasta Yakınlarına Yaklaşım

4. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 18 April 2002, pp.14

İntrauterin ölümlerde bedene saygı üzerine

II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Aksaray, Turkey, 18 - 20 October 2001, pp.388-403

Spuren Europaeischer Wissenschaftler in der Ausbildung türkischer Pharmakologen im 20. Jahrhundert

35. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie, Luzern, Switzerland, 19 - 22 September 2001, pp.124-125

Komşu Bir Coğrafyada Tutunuşunu Örnekleyerek Homöopatiye Genel Bakış

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi II.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 23 - 26 May 2001, pp.18

German Scientists Having Worked for the Modernization of Medical Education in Turkish Republic

37 th International Congress on the History of Medicine, Galveston, United States Of America, 10 - 15 September 2000, pp.45

1938 Almanyası’ndan Bir Hekimlik Kılavuzu

VI.Türk Tıp Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 May 2000, pp.24

Lokman Hekim’in Yüzyılımızdaki İzlerine Bir Örnek: Lokman Hekim Tıp Mecmuası

Çukurova Üniversitesi 1. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 20 - 22 May 1999, pp.21

Kanser ve Sona Ulaşan Yolda Hasta İnsan: Sürece Tıp Etiği Cephesinden Bakış

Onkoloji Hemşireliği Derneği-European School of Oncology işbirliği ile Onkoloji Hemşireliği Kursu, Ankara, Turkey, 4 - 07 May 1999, pp.30-34

Ölümün Beklendiği Evrede Evde Bakımı Şiar Edinmiş Hospiz Hareketinin Almanya7da Boyatışı

I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 1998, pp.114-121

History of the Non-Governmental Organization in Turkey againts AIDS

36 th International Congress on the History of Medicine, Carthage, Tunisia, 6 - 09 September 1998, pp.249-255

Sıradışı Bir Bilimadamı, Politikacı ve Felsefeci: Friedrich Dessauer (1881-1963)

V. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 1998, pp.37

20. yy.’a kadar Osmanlı sağlık alanında kadının yeri

Sağlık Alanında Türk Kadını, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 1997, pp.50

Ölümü Yaşayabilmek İçin Bir Seçenek: Hospizler

Biyoetik Derneği III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 1997, pp.5

Osmanlı Devletinde Iskat-ı Cenin Sorunu

VI.Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.74

Woman Dealing With Health During The Otoman Reign

35th International Congress on the History of Medicine, Kos Island, Greece, 2 - 08 September 1996, pp.63

AIDS'li Ölümler

II. Adli Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 May 1996, pp.47

Edirne Sarayı'nda Hastalar Dairesi ve Sünnet Odası

I.Edirne Sarayı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 25 - 27 November 1995, pp.15

AIDS’te Tıbbi Etik Üzerine Düşünceler

İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 1993, pp.111-112

Books & Book Chapters

Junge jüdische Emigranten aus Deutschland und Österreich an der Medizinischen Fakultaet der Universitaet Istanbul

in: Europaeische Wissenschaftsbeziehungen: Von Maimonides bis Einstein- Jüdische Gelehrte und Wissenschaftler in Europa, Kaestner I., Kiefer J., Editor, Shaker Verlag, Aachen, pp.225-261, 2015

Die Spuren von Karl Jaspers in der Türkei-Ein Überblick

in: Psychopathologie Gestern Heute Morgen, Engelhardt Dv., Editor, Mattes Verlag, Heidelberg, pp.289-311, 2015

Deutschlandweit die erste Dozentin im Fach Dermatologie: Berta Ottenstein (Nürnberg, 1891- Concord, 1956) Ihr Wirken in der Türkei

in: Die Frau im Judentum-jüdische Frauen in der Medizin, Heidel, C.P., Editor, Mabuse Verlag, Frankfurt A. Main, pp.181-203, 2014

Les Bains de Brousse en Bithynie (Turquie d'Asie) von Dr. Karl Ambros Bernard (1808-1844) einem österreichischen Modernisierer der türkischen Medizin

in: Health Resorts Treatment in turkey, Russia and Germany (19 th-20 th Century) A Comparative Analysis of Case Studies, Plonka Syroka B., Namal A., Demirhan Erdemir A., Editor, Questio, Wroclaw, pp.9-29, 2014

Die Erfahrungen des Türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) in karlsbad und seine Förderung des Wissenschaftlichen Umgang mit Heilbaedern in der Türkei

in: Sağlık ve Su Kültürü Gesundheit und Wasserkultur Health and Water-Culture, Namal A., Demirhan Erdemir A., Plonka Syroka B. , Editor, Reis, İstanbul, pp.25-40, 2014

Josef Igersheimers Verdienste um die medizinische Fakultaet der Universitaet Istanbul im türkischen Exil

in: Medizinische Fakultaeten in der deutschen Hochschullandschaft 1925-1960, Ferdinand U., Kröner H.P., Mamali I., Editor, Synchron Wissenschaftsverlag, Heidelberg, pp.169-195, 2013

Der Internist Prof. Dr. med. Erich Frank (1884-1957) und sein Wirken in der Türkei

in: Heilkunde und Heilmittel Zum Erwerb und Transfer von medizinisch-pharmazeutischem Wissen in Europa, Kiefer J., Editor, Shaker Verlag, Aachen, pp.23-55, 2013

Etik Açıdan Ötanazi ve Türlerdi

in: Ötanazi, Üstün, Ç. , Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.31-76, 2013

Bemerkungen von Bernhard Stern (1867-1924), der 1894-1899 in Istanbul lebte, in seinem Buch Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei

in: Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, Plonki-Syroki B., Kazmierczak A., Editor, Oficyna Wydanicza Arboretum, Wroclaw, pp.229-245, 2012

Beitraege deutscher Wissenschaftler zur Entwicklung geographischern Wissenschaft in der Türkei

in: Beschreibung Vermessung Visualisierung der Welt, Kaestner I., Kiefer J. , Editor, Shaker Verlag, Aachen, pp.285-331, 2012

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Saadet Yardım Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Köylerimize İndirilişinde Bir Öncü

in: Edirne'nin Dr. Saadet Ablası, Mazlum G., Editor, Edirne Yerel Tarih Grubu Yayınları, Edirne, pp.32-42, 2011

Türk Tıp Etiği Çevrelerinde Ötanazi Tartışmaları-Neden Henüz Küçük Bir Alev?

in: Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Disiplinlerarası Hukuk Çalışmaları Serisi No: 1), Centel N., Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.71-107, 2011

Der Beitrag der Wissenschaftsemigranten Werner Adam Laqueur und Friedrich Reimann zur Gründung des Institutes füe experimentelle Forschung der Universität İstanbul

in: Jüdische Medizin- Jüdisches in der Medizin- Medizin der Juden, Heidel, C. P., Editor, Mabuse Verlag, Frankfurt A. Main, pp.265-283, 2011

Etik İkilemlere Yaklaşımda Yöntem Kullanımı Üzerine

in: Medikal Etik 9, Hatemi H., Doğan H., Editor, Yüce Yayım, İstanbul, pp.33-42, 2010

Wilhelm Gustav Liepmann (1878-1939)- Vertreibung vom ersten Lehrstuhl für Soziale Gynäkologie an der Berliner Universität ins Exil an die Universität İstanbul

in: Geschichte der Berliner Universitätsfrauenkliniken, David M., Ebert A.D., Editor, De Gruyter, Berlin, pp.238-251, 2010

Yaşatma Çabasının Sınırları Bağlamında Kurgu ve Gerçek Olgu Örnekleriyle Ölmeye Yardımın Türleri ve Etik Açıdan Tartışılması

in: Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım Etik ve Hukuki Boyut, Demirhan Erdemir A., Atıcı E., Civaner M. ve ark., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.13-71, 2009

Hastanın İlaç Kullanma Kararına Etki Eden Sorunlu Araçlar: Sağlık Portalleri ve İlaç Prospektüsleri Etik Bakışın Düşündürdükleri

in: İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku Etik ve Tıbbi Sorunlar, Ünver Y., Yıldız A.K., Özcan O., Editor, Yeditepe Üniversitesi Maliye Ve Hukuk Kitapları, İstanbul, pp.211-233, 2008

Ethische Aspekte der Dokumentation bei der Patientenaufklaerung Ein kritischer Blick auf die türkischen Aufklaerungsformulare

in: Der medizinische Behandlungsfehler, Rosenau H., hakeri H., Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden Baden, pp.157-191, 2008

Die Stellung der Juden in der osmanischen Geschichte der Medizin und Spuren ihrer heilkundlichen Tätigkeit

in: Naturheilkunde und Judentum, Heidel, C.P., Editor, Mabuse Academia Verlag, Frankfurt Am Main, pp.87-111, 2008

Place of Jews in Ottoman Medicine and their Influence on practice of faith healing

in: Selected Papers on Turkish Medical History, Demirhan Erdemir A., Öncel Ö., Editor, Form Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.212-241, 2008

Emigrantinnen im Gesundheitswesen im Rahmen der türkischen Universitätsreform von 1933

in: Medizin-, Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Deutsch-Russische Beziehungen in Medizin und Naturwissenschaften, Pfrepper R., Editor, Shaker Akademie Verlag, Aachen, pp.321-354, 2007

Hasta Hakları ve Etik

in: A'dan Z'ye Sağlık Hukuku, Ülgen C., Ongun C., Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.30-38, 2007

Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006

Zwischen Emigration aus dem NS- Einflussbereich und Ankunft in Palästina bzw. Israel: Jüdische Wissenschaftler an der Universität Istanbul

in: Der Einfluss des Zionismus auf Medizin und Gesundheitswesen (Medizin und Judentum Band 8, Heidel, C.P., Editor, Mabuse Verlag, Frankfurt A. Main, pp.121-145, 2006

Beitraege jüdischer Wissenschaftler zu den vorklinischen Fächer der Medizin bei der türkischen Universitaetsreform von 1933

in: Emigrantenschicksaele, Scholz A., Heidel C.P., Editor, Mabuse Verlag, Frankfurt A. Main, pp.83-99, 2004

Tıp Etiği ve Hastane İnfeksiyonları

in: Hastane İnfeksiyonları Kontrolü El Kitabı, türkyılmaz R., Dokuzoğuz B., Çokça F., Akdeniz S., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.19-67, 2004

Üç Olgu Örneklemesiyle Kanserde Yoğunlaşan Etik Sorunlar Üzerine

in: MEDİKAL ETİK (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı), Doğan H., Hatemi H., Editor, Yüce Yayınları, İstanbul, pp.129-151, 2001

Terminal Dönem Hastalarına Eleştirel Bir Bakış Işığında Hospiz Düşüncesi

in: Klinik Etik, Demirhan Erdemir A., Oğuz Y., Elçioğlu Ö. ve ark., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.595-622, 2001

Almanya'da Tıp Etiği Eğitimine Genel Bir Bakış ve İçlerinden Bir Örnek Lübeck Modeli

in: Tıp Etiği Araştırmaları, Arda B. , Editor, Öncü Ulusal, Ankara, pp.135-153, 1999

AIDS Yazıları

Ekay, İstanbul, 1997

AIDS'li Ölüme Tanıklık ve Düşünceler

in: Etik Bunun Neresinde?, Akpınar C., Aslan F., Örnek Büken N. ve ark., Editor, Ankara Tabip Odası Yayınları, Ankara, pp.145-151, 1997

Other Publications

Felaketlerde Hekim Etiği

Presentation, pp.20, 2013