Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocukluk Çağı Tiroid Papiller Karsinomu Vakası

ÇOCUK DERGİSİ, cilt.12, ss.139-141, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Primer antikor yetersizlik hastalarında moleküler tanı.

DETAE Genç Araştırıcılar Toplantısı 2015, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ocak 2015, ss.15-16

Primer antikor yetersizlik hastalarında Moleküler tanı.

6. DETAE günleri; DETAE’nin 70. Yaşında hastalık ve sağlığa bakış, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2014, ss.28

Two novel mutations of BTK gene in Turkish patients diagnosed with X-Linked Agammaglobulinemia.

2nd International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress (MIMIC-II), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2014, ss.66