Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Flood disaster in Gökçeada: 2014

Türk Coğrafya Dergisi, no.77, pp.183-194, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of temperatures indices in Aegean Region coasts

Türk Coğrafya Dergisi, no.77, pp.77-86, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Tourism Climate Comfort of Turkey's Southwestern Seasides

Gaziantep University Journal of Social Sciences, no.17, pp.70-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Long-Term Changes in Hot and Cold Extremes in Turkey

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.37, pp.57-67, 2018 (ESCI) Sustainable Development identifier

Variations in Temperature Extremes in Turkey

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.35, pp.41-54, 2017 (ESCI) identifier

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KYOTO PROTOKOLÜ SONRASI SÜREÇTE KARBON PİYASALARI

JEOPOLİTİK AYLIK STRATEJİ DERGİSİ, no.66, pp.24-27, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kapağı Kapatılan Kentler

Niğde Gelişim Dergisi, no.17, pp.74-77, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Boğazlar Bölgesi’ndeki Ekolojik Özellikler ve Alınabilecek Önlemler, Stratejik Analiz

Avrasya Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.81, pp.100-104, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Boğazlar Bölgesinin Ekolojik Özellikleri ve Alınabilecek Önlemler

Stratejik Analiz, Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi, no.81, pp.1-10, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çevre Güvenliği Açısından İstanbul Boğazı'nda Gemi Kazaları

İstanbul, no.39, pp.121-123, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Turizmin Gelişme Süreci İçinde Çevresel Etkiler

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.529-536, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Çeşitli İklim Elemanlarının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri

. A.Ü. Türkiye Coğ. Araş. Ve Uyg. Merkezi Dergis, no.6, pp.337-345, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Edirne ve Tekirdağ’ın Aylık ve Yıllık Yağışlarının Karşılaştırılması

Türk Coğrafya Kurumu, no.32, pp.349-353, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Biga’da Deri sanayisinin Çevresel Yükü ve Çözüm Önerileri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.30, pp.7-11, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

HAVA KİRLİLİĞİ VE ŞEHİRLEŞMEYE BAĞLI KLİMATİK DEĞİŞİMLER

Çevre Koruma, no.49, pp.19-21, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

İstanbul’da Hava Kirliliği Problemi ve Klimatik Faktörlerin Bu Kirliliğe Etkileri

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, no.10, pp.1-10, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Antalya’da Fön Rüzgarları ve Gelişim Koşulları

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.28, pp.337-343, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul’da Günlük 10.0 mm’nin Üzerindeki Yağışların Dağılışı

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, no.8, pp.1-10, 1991 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Orman Yangınları Üzerinde Fön Karakterli Hava Hareketlerinin Etkileri

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, no.7, pp.149-157, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Description of Mountains and Mountainous Areas Mountains and Mountainous Areas in Turkey

34th International Geographical Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 20 August 2021, vol.1, no.2, pp.311 Sustainable Development

Changes and trends in Precipitation the example of Sinop Hopa (Black Sea) coastal zone in Turkey

34th International Geographical Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 20 August 2021, vol.1, no.2, pp.45 Sustainable Development

Detection of Change Points in Precipitation sample Eastern Mediterranean coastal in Turkey

34th International Geographical Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 20 August 2021, vol.1, no.2, pp.45

ANALYSIS OF MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES IN TURKEY’S EGE COASTAL REGION

34th International Geographical Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 20 August 2021, vol.1, no.2, pp.40 Sustainable Development

Coğrafi Açıdan Akdeniz Havzası”

Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 June 2021

Samanlı Dağları Kütlesi'nde Erozyon: Havzasal Perspektif İle Değerlendirme

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.229-230 Sustainable Development

Turizm Merkezlerinin Kıyı Kullanımı Açısından Etkilerine Bir Örnek, Çökertme (Milas-Muğla

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, pp.1

İstanbul Boğazında Deniz Kazaları

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, pp.1

Dağlık Alanların Sürdürülebilir Kullanımı İçin Dağ Alanları Yönetimi (DAY) ve Planlaması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, pp.1 Sustainable Development

An approach for the limitation of mountain and mountain areas in Turkey

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.907-913 Sustainable Development

Temporal variability of extreme temperature: Central Anatolia Region

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.1333-1343

Determination of Turkey's morphogenetic region by Peltier

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.121-137

Kış Mevsimi Türkiye Ekstrem Yağışlarının İncelenmesi

75th Anniversary International Congress of Turkish Geography Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.1

Temperature extremes in summer and winter seasons over the Mediterranean Coastlines of Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS ISGGG-2017 IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 17 - 21 October 2017, pp.475-487

CLIMATE CHANGE and EXTREME TEMPERATURES in TURKEY

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY, Elazığ, Turkey, 02 October 2017 - 14 January 2022, pp.626-633 Sustainable Development

Frost and Ice Days in Turkey

The International Geographical Union , Beijing, China, 21 - 25 August 2017, pp.1

Hot Temperature Extremes in Turkey

American Association of Geographers, Massachusetts, United States Of America, 5 - 09 April 2017, pp.1

Evaluating of Turkey extreme temperature by clustering analysis

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.220-229

Çevre Tarihi Açısından Küçük Buzul Çağı ve Sosyal Etkileri

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.10-25

Indices of Temperature Extremes in Mediterranean Coastlines of Turkey

2016 IGU COMB ANNUAL CONFERENCE The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty., Antalya, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.43-45 Sustainable Development

Long-Term Changes in Hot and Cold Extremes in Turkey During The Years of 1966 - 2014

AAG Annual Meeting, San Francisco, United States Of America, 29 March - 02 April 2016, pp.1

OBSERVED VARIABILITY STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX IN TURKEY

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.483-490 Sustainable Development identifier

DÜNYA KARBON EMİSYON PİYASALARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.68-81

Extreme Maximum And Minimum Temperature in Mediterranean Coasts in Turkey

International Geographical Union Regional Conference, GEOGRAPHY, CULTURE AND SOCIETY FOR OUR FUTURE EARTH, Moskova, Russia, 17 - 22 August 2015, pp.726 Sustainable Development

Spatiotemporal trends and variability monthly air temperatures of Mediterranean and Aegean Sea Coastlines

International Geographical Union Regional Conference, GEOGRAPHY, CULTURE AND SOCIETY FOR OUR FUTURE EARTH, Moskova, Russia, 17 - 22 August 2015, pp.728 Sustainable Development

Regional impacts of the climate change and awareness studies on adaptation to climate change in Turkey

IGU Regional Conference 2014 CHANGES CHALLENGES RESPONSIBILITY, Krakow, Poland, 18 - 22 August 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Observed trends in Turkey summer daily maximum temperature extremes

IGU Regional Conference 2014 CHANGES CHALLENGES RESPONSIBILITY, Krakow, Poland, 18 - 22 August 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Climate Characteristics of Thrace and Observed Temperature-Precipitation Trends

2nd International Balkan Annual conference, IBAC 2012, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, Tiran, Albania, 10 - 13 October 2013, pp.80-96

EKSTREM SICAK YIL: 2010 ve TÜRKİYE YAZ DOLAŞIMINA ETKİLERİ

III. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ - TİKDEK 2013, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.1

Türk Boğazlar Bölgesinde Çevre Güvenliği Açısından “Özel Duyarlı Deniz Alanı” Kavramı

Türkiye Kıyıları 2012, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 14 - 17 November 2012, pp.655-667

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Günlük Yağış Şiddetlerinde Eğilimler (1975-2006)

UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.185-199

İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Coğrafyanın ve Coğrafyacının Yeri ve Önemi

UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1-10

New Dimansions of The Concept of Sustainable Development

The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2012, pp.1

Negative Effects of Land Use Characteristics in Ayamama Valley, İstanbul: An Extreme Event.

Regional Geographic Conference, (UGI 2011), Santiago, Chile, 14 - 18 November 2011, pp.1 Sustainable Development

Coğrafi Ekolojide Çevre Sorunlarına Yaklaşım. (Approach to Environmental Problems in Ecological Geography)

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.1

Evaluation of Mountain Ecosystems in Global Change: As an Example of Erciyes Mountain

EUROGEO (European Association of Geographers) Annual Meeting, Atina, Greece, 1 - 05 June 2011, pp.1 Sustainable Development

Impacts of Climate Change in Tourism Comfort Conditions in Soutwest Coast of Turkey

The 3rd International Symposium of Geography, Landscapes: Perception, Understanding, Awarenes and Action, Bükreş, Romania, 8 - 10 April 2011, pp.1 Sustainable Development

Karasu Kumulları ve Acarlar Longozu

Kıyı Mühendisliği Çalıştayı, “Risk Altındaki Kıyı Alanları-Karasu Örneği, Sakarya, Turkey, 4 - 05 February 2011, pp.1-10

Trends In The Intensity of Daily Precipitation In The Eastern Mediterranean Coasts Of Turkey (1975 – 2006)

GEOMED 2010 The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.1

Effects of Climate Changes on Tourism Destinations

Ecological Agenda 2010, International Conference On New Perspectives In Eco-Technologies And Eco – Economy, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2010, pp.1-10 Sustainable Development

TGC II Küresel Isınma Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti II. Küresel Isınma Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2009, pp.76-78

Küresel Değişim Sürecinde Dağ Ekosistemlerinin Değerlendirilmesi: Erciyes Dağı Örneği

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.1-10 Sustainable Development

Tehdit Altındaki Kıyı Alanlarına Bir Örnek: Acarlar Longozu – Karasu, Sakarya

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.31-38

İklim Değişikliği ve Turizm

IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 28 March 2008, pp.69-76 Sustainable Development

Effect of Blacksea Mophology for Hydrogen Sulphure Concentration

2. INTERNATONAL HYDROGEN ENERGY CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2007, pp.180

Boğazlar Bölgesindeki Deniz Trafiği ve Kazaların Çevresel Etkileri

Türkiye kazaların Çevresel ve teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı, Ankara, Turkey, 13 - 15 July 2007, pp.1-10

Mountain Zone Management (MZM) for the sustainability of the mountains

Open Science Conference on Global Change in Mountain Regions, Perth, United Kingdom, 2 - 06 October 2006, pp.249-250 Sustainable Development

Mountain Zone Management(MZM

International Symposium on Earth System Science, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2004, vol.1, no.2, pp.401-406 Sustainable Development

Traceca: Silk Road of the 21th Century

International Symposium on Earth Systems Science, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.1-10

Hatalı Kıyı Kullanımının Neden Olduğu Bir Problem: Karaburun Limanının (İstanbul) Dolması

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V.Ulusal Konferansı, Adana, Turkey, 1 - 04 May 2004, vol.2, pp.633-642

Türk Boğazlarından Geçiş: Gemilerin Hak ve Yükümlülükleri

Sırrı Erinç Sempozyumu 2003 Coğrafya, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2003, pp.1-10

Bartın'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi

Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.158-165

Environmental Risk Factors in The Black Sea Region-A Challenge for an International Risk Management

World Congress on Risk, Society for Risk Analysis, Brüksel, Belgium, 22 - 25 June 2003, pp.1

Kullanım Açısından Dağlık Alanların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Coğrafi Çevre, Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Türkiye’de Yaygınlaşan İskelecilik Hareketi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2002, pp.821-829

Türkiye’de Dağ Turizmi, Potansiyeller ve Sorunlar

T.C. Orman Bakanlığı Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 25 - 27 June 2002, pp.1-10 Sustainable Development

17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinin Klimatolojik Açıdan İncelenmesi

Klimatoloji Çalıştayı 2002, İzmir, Turkey, 11 - 13 April 2002, pp.1-10

Environmental Safety Concern Of Oil And Gas Transpotation Risks Through The Turkish Straits

18. World Energy Congress, Bounes Aires, Argentina, 21 - 25 October 2001, pp.1-10

Kaçkar Dağında Dağ Alanları Yönetimi (DAY) ve Planlaması

9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlaması Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.1-10 Sustainable Development

Türk Boğazlar Bölgesinde Petrol Tankeri Geçişi Riskleri ve Çevre Güvenliği

Türkiye 8. Genel Enerji Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 May 2000, pp.1-10 Sustainable Development

DAĞ ALANLARI YÖNETİMİ (DAY) VE PLANLAMASI

TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU (3), Kocaeli, Turkey, 18 - 19 November 1999, pp.295-302 Sustainable Development

Effects of Cadmium and Lead on the Coniferous Tree Species.

XVI. International Botanical Congress, St.Louis., United States Of America, 1 - 04 August 1999, pp.520-521

İstanbul'da Hava Kirliliğinin İğne Yapraklı Ağaç Türleri Üzerindeki Etkisi.

Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 1999, pp.559-578

Turizm Merkezlerinin Kıyı Kullanımı Açısından Etkilerine Bir Örnek: Çökertme (Milas-Muğla)

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.339-347

İstanbul Boğazı'nda Deniz Kazaları

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.403-410

Türkiye'nin Doğa Sporları Haritası

1. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 1998, pp.13

Zemin ve Üst Atmosferde Fönün Oluşum Koşulları

III. Coğrafya Sempozyumu , Ankara, Turkey, 15 - 19 April 1996, pp.1

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları

III. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 19 April 1996, pp.1

Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlamasına Bir Örnek

III. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 19 April 1996, pp.1

Karadeniz'de Çevre Sorunlarının Boyutları

4. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 1994, pp.72-88

Books & Book Chapters

EVALUATION OF MARITIME JURISDICTION DISCUSSIONS WITH A GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN AND AEGEAN SEA

in: THE AEGEAN SEA AND THE EASTERN MEDITERRANEAN IN THE GLOBAL AND REGIONAL BALANCE BASED ON THE AXES OF GEOGRAPHY, HISTORY, AND INTERNATIONAL LAW, Prof. Dr. Mahmut Ak,Prof. Dr. Haluk Alkan,Doç. Dr. Metin Ünver, Editor, Istanbul University, Ankara, pp.11-31, 2021 Sustainable Development

AEGEAN (ISLANDS) SEA AND EASTERN MEDITERRANEAN ON THE AXIS OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

in: THE AEGEAN SEA AND THE EASTERN MEDITERRANEAN IN THE GLOBAL AND REGIONAL BALANCE BASED ON THE AXES OF GEOGRAPHY, HISTORY, AND INTERNATIONAL LAW, Prof. Dr. Mahmut Ak,Prof. Dr. Haluk Alkan,Doç. Dr. Metin Ünver, Editor, Istanbul University, Ankara, pp.1-11, 2021

A proposal of Education - Training Program Based on Climate Change Education in Social Studies Course in Turkey

in: DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES, Zdravka Blagoeva KOSTOVA - Kaimuldinova Kulyash DUISENBAEVNA - Emin ATASOY - Betül BATIR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.235-263, 2021 Sustainable Development

Turkey: Clımate Variability, Extreme Temperature, and Precipitation

in: Geographies of Mediterranean Europe, Rubén Camilo Lois-González Vice President of the IGU/UGI,Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela,Spain, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.167-180, 2021 Sustainable Development

Ordu İlinin İklim Özellikleri

in: Memleket Pusulası, Ordu, Prof. Dr. Cemalettin Şahin,Doç. Dr. Topçu Ahmet Ertek, Editor, Eski Babil Yayınları, İstanbul, pp.77-90, 2017

Saray'ın Doğal Ortam ve İklim Özellikleri

in: Memleket Pusulası, Saray, Prof. Dr. Özlem Sertkaya Doğan, Editor, Eski Babil Yayınları, İstanbul, pp.51-65, 2017

Ekstrem Hava Olayları ve Atmosfer Kökenli Afetler

in: Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Prof. Dr. Barbaros Gönençgil,Doç. Dr. Zahide Acar, Editor, Çantay Kitabevi, Ankara, pp.27-57, 2016

İklim Degişikliği ve Atmosfer Kökenli Afetler

in: Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Prof. Dr. Barbaros Gönençgil,Doç. Dr. Zahide Acar, Editor, Çantay Kitabevi, Ankara, pp.97-112, 2016

İklim Değişikliği

in: Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Prof. Dr. Barbaros Gönençgil,Doç. Dr. Zahide Acar, Editor, Çantay Kitabevi, Ankara, pp.58-84, 2016

Şehirleşmenin Sıcaklık Trendleri Üzerine Etkileri ve Şehirsel Isı Adası Kavramı

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları, Sistematik ve Bölgesel. Prof. Dr. M. Yıldız Hoşgören Anısına Armağan, Ekinci, D., Editor, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, pp.127-136, 2011

İklim ve Biz

T.C. İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İstanbul, 2009

Other Publications