Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2018 - 2018 Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans İş Etiği

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans İleri İstatistik

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması

 • Lisans İşletme

 • Yüksek Lisans Stratejik Yönetim

 • Yüksek Lisans Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans İşletme

 • Yüksek Lisans Stratejik Yönetim

 • Yüksek Lisans İleri İstatistik

 • Yüksek Lisans İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması

 • Yüksek Lisans İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması

 • Lisans İnsan Kaynakaları Yönetimi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans İşletme (Ekonometri)

 • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri ve Etiği

 • Doktora Academic Writing Skills

 • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri ve Etiği (Uzaktan)

 • Lisans İşletme (ÇEKO)

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Değişim Yönetimi

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Research Methods and Ethics

 • Yüksek Lisans Stratejik Yönetim

 • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri ve Etiği

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans İşletme (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

 • Lisans Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans İşletme (ÇEKO)

 • Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doktora İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetilen Tezler